Pagina 5 van 17VORIGEVOLGENDE

Projecttaken koppelen

Afhankelijkheid Begin na einde

Taak 1 moet eindigen voordat Taak 2 kan worden gestart: ze hebben een afhankelijkheid Begin na einde.

Als de werkzaamheden van Taak 2 pas kunnen worden gestart nadat alle werkzaamheden van Taak 1 zijn beëindigd, hebben de taken een afhankelijkheid Begin na einde (BE).

Taak 1 is de voorafgaande taak van Taak 2, en Taak 2 is de opvolgende taak van Taak 1.

Zo kunt u een handleiding pas gaan afdrukken nadat deze is geschreven.

De BE-afhankelijkheid wordt standaard gemaakt als u twee taken in Project koppelt. Als u de taken selecteert, wordt de eerste taak als de voorafgaande taak gezien en de tweede als de opvolgende taak.

Als u twijfelt over de relatie tussen twee taken, is het goed om een BE-afhankelijkheid te maken. Als u vervolgens bepaalt dat de taken een andere relatie hebben, kunt u het afhankelijkheidstype wijzigen.

Pagina 5 van 17VORIGEVOLGENDE