Pagina 14 van 17VORIGEVOLGENDE

Projecttaken koppelen

Vertragingstijd instellen in het dialoogvenster Taakgegevens

Als u een vertragingstijd tussen twee afhankelijke taken wilt instellen, geeft u in het veld Vertraging of in de kolom Voorafgaande taken een waarde op.

Vertragingstijd is een interval tussen twee taken.

Stel bijvoorbeeld dat u de start van het bewerken van een handleiding drie dagen plant nadat het schrijven begint. Voor de taak 'Handleiding bewerken' geeft u 3 op in het veld Vertraging op het tabblad Voorafgaande taken in het dialoogvenster Taakgegevens, en klikt u vervolgens op OK. U kunt het dialoogvenster openen door te dubbelklikken op de opvolgende taak.

Opmerking    De standaardinstelling voor tijdseenheid is bij de vertragingstijd in dagen, maar ik kunt dit ook specifiek opgeven met D of d. U kunt verschillende typen tijdseenheden invoeren: M of m voor minuten, U of u voor uren, W of w voor weken en Ma of ma voor maanden.

U kunt de vertragingstijd ook rechtstreeks invoeren in de kolom Voorafgaande taken van de opvolgende taak in het diagramgedeelte van de weergave Gantt-diagram. Als 'Handleiding schrijven' Taak 1 is en 'Handleiding bewerken' Taak 2, kunt u in de kolom Voorafgaande taken van Taak 2 de waarde 1SS3 opgeven.

Pagina 14 van 17VORIGEVOLGENDE