Pagina 6 van 19VORIGEVOLGENDE

Shapes I: Belangrijke basishandelingen

Pijlshape en curveshape

Laat u niet van de wijs brengen. Het lijkt of de bovenste shape een 2D-shape is, maar het is een 1D-shape. De onderste shape is een 2D- en geen 1D-shape.

Op het eerste gezicht zien sommige shapes er als 2D-shapes uit maar zijn het in werkelijkheid 1D-shapes, en omgekeerd. Om verwarring te voorkomen moet u de shape altijd eerst selecteren. Het type van de shape wordt dan aangegeven.

De pijlshape boven in deze afbeelding lijkt bijvoorbeeld tweedimensionaal te zijn vanwege zijn dikte. Maar als u de shape eerst zou hebben geselecteerd, zou u het begin- en eindpunt ervan hebben gezien. Hieruit zou u met zekerheid kunnen afleiden dat het om een 1D-shape gaat. Met deze pijl wordt niet alleen een concept of een object voorgesteld, maar kunnen ook andere shapes met elkaar worden verbonden.

De curveshape lijkt echter een 1D-shape te zijn. De curve ziet er ten slotte gewoon als een lijn uit. Als u deze shape echter zou hebben geselecteerd, zou u de acht selectiegrepen Afbeelding van selectiegreep hebben gezien waarmee wordt aangegeven dat het om een 2D-shape gaat. Met deze curve wordt dus het concept voorgesteld van een klokvormige curve met gegevens. Met deze lijn kunnen echter geen andere shapes met elkaar worden verbonden.

Voor veel mensen wordt met '1D' een shape beschreven die één dimensie heeft en met '2D' een shape met twee dimensies. Dit zijn namelijk de bekende definities van 1D en 2D. Uit deze voorbeelden kunt u echter afleiden dat de definities van Visio voor shapes afhankelijk zijn van het gedrag van de shapes en niet van het uiterlijk.

Pagina 6 van 19VORIGEVOLGENDE