Pagina 6 van 16VORIGEVOLGENDE

Gegevens aan diagrammen koppelen II: Gegevensafbeeldingen

Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding met twee gegevensvelden en een shape met een gegevensafbeelding waarin deze velden als gegevensbijschriften worden weergegeven

Twee items onder Gegevensveld in het dialoogvenster corresponderen met twee gegevensbijschriften in de gegevensafbeelding.

In de animatie komt het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding voor. Dit dialoogvenster wordt ook in de bovenstaande afbeelding weergegeven. U ziet dat er twee items onder Gegevensveld worden weergegeven: Gemiddelde tijd (dagen) en Lopende bestellingen. Deze twee items corresponderen met de gegevensbijschriften in de gegevensafbeelding. Gemiddelde tijd (dagen) correspondeert met de tekst die de gemiddelde tijd in dagen aangeeft en Lopende bestellingen correspondeert met de gegevensbalk. Het aantal items in dit dialoogvenster bepaalt dus het aantal gegevensbijschriften in de gegevensafbeelding.

Pagina 6 van 16VORIGEVOLGENDE