Pagina 19 van 31VORIGEVOLGENDE

Aan de slag met PowerPoint 2007

Animatie toepassen op een afbeelding


Als u een eenvoudige animatie wilt toepassen op het organigram, gaat u naar het tabblad Animaties.

Toelichting 1 Klik, terwijl het organigram geselecteerd is, op de pijl naast het vak Animatie toevoegen om de lijst met effecten weer te geven, waaronder Vervagen, Wissen en Binnenvliegen.
Toelichting 2 Selecteer een optie om de onderdelen van het organigram op de dia weer te geven. U kunt ze allemaal tegelijk laten verschijnen, per vertakking in het organigram, per niveau of per vorm.
Toelichting 3 Wanneer u een optie aanwijst in PowerPoint, wordt er een voorbeeld van het animatie-effect op de dia weergegeven. Op de afbeelding hier ziet u een vorm die geleidelijk verschijnt.

Als u complexere animaties wilt instellen of de snelheid wilt wijzigen van een animatie die u zojuist hebt toegepast, klikt u op Aangepaste animatie op dit tabblad. Daarnaast zijn er ook overgangseffecten voor dia's beschikbaar. Voorbeelden van deze effecten zijn een ruitpatroon of een wiseffect dat optreedt wanneer u van de ene dia naar de andere gaat.

Pagina 19 van 31VORIGEVOLGENDE