Pagina 37 van 41VORIGEVOLGENDE

Kom uit je Postvak IN met Outlook 2007

Alle e-mailitems geselecteerd in navigatiedeelvenster voor zoekactie


Nieuw in Outlook 2007 is de mogelijkheid om te zoeken op meerdere locaties tegelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld tegelijkertijd zoeken in archiefmappen en in uw postvak in Microsoft Exchange Server. Hoe? Selecteer Alle e-mailitems als de locatie voor uw zoekactie. Alle e-mailitems wordt ook weergegeven boven aan het deelvenster Direct zoeken, zodat u duidelijk kunt zien wat wordt doorzocht. We hebben een voorbeeld laten zien in de afbeelding.

Hier volgt een mogelijk scenario dat u in overweging kunt nemen:

Stel dat u automatisch alle berichten die ouder zijn dan 30 dagen, archiveert omdat u maar zelden berichten hoeft te raadplegen die ouder zijn dan de huidige maand. Zo nu en dan moet u echter wel een ouder bericht raadplegen.

Gelukkig is het doorzoeken van uw archieven een makkie. In eerdere versies van Outlook moest u apart zoeken in uw archieven en in uw hoofdpostvak. Als u niet zeker was van de exacte datum van het bericht, moest u mogelijk twee aparte zoekacties uitvoeren: één in uw Exchange-postvak en één in uw map Archieven. Door Alle e-mailitems te selecteren kunt u nu verschillende e-maillocaties tegelijkertijd doorzoeken en op al deze locaties zoeken naar dat ene bericht.

Opmerkingen    

  • Als u Outlook hebt geconfigureerd voor het gebruik van meerdere e-mailaccounts, kunt u dezelfde techniek gebruiken om al uw e-mailaccounts tegelijk te doorzoeken.
  • U kunt alleen zoeken naar berichten in een Outlook-opslagmap (ook wel een bestand met persoonlijke mappen (PST) genoemd) als die map is geopend in Outlook. Wij hebben meer informatie over het openen van PST-bestanden opgenomen in de Snelzoekkaart aan het einde van de cursus.
Pagina 37 van 41VORIGEVOLGENDE