Pagina 11 van 17VORIGEVOLGENDE

Projecttaken koppelen

Kolom Voorafgaande taken in de weergave Gantt-diagram

Afb. 1  U kunt afhankelijkheidskoppelingen maken door gegevens in de kolom Voorafgaande taken te typen.

Hoe kunt u in de planning van Project afhankelijkheden instellen tussen taken met een grote tijdseenheid? Project heeft hiervoor een eenvoudige oplossing: u kunt de afhankelijkheid rechtstreeks in de kolom Voorafgaande taken invoeren.

Noteer eerst de id van de voorafgaande taak. Schuif vervolgens naar de taak die de opvolgende taak wordt. Voer in het veld Voorafgaande taken van de opvolgende taak de id in van de voorafgaande taak met de afkorting van de gewenste afhankelijkheid: GB, GE, BE, EB.

Als u bijvoorbeeld voor Taak 235 10GB,125GB (de komma is vereist) invoert in het veld Voorafgaande taken, wordt in Project de afhankelijkheidskoppeling Gelijk begin ingesteld tussen de Taken 10 en 235 en tussen de taken 125 en 235.

Als u alleen de id van de taak opgeeft, wordt in Project de afhankelijkheid Begin na einde ingesteld.

Tip    U hoeft de id's van de taken niet in een bepaalde volgorde in te voeren, maar u moet de nummers wel met een komma scheiden.

Als u een afhankelijkheidskoppeling uit de lijst Voorafgaande taken wilt verwijderen, selecteert u de id van de voorafgaande taak en drukt u vervolgens op DELETE.

Pagina 11 van 17VORIGEVOLGENDE