Sneltoetsen voor Microsoft Word

De sneltoetsen in dit Help-onderwerp hebben betrekking op de Amerikaanse toetsenbordindeling. Toetsen in andere indelingen komen niet altijd exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 Opmerkingen 

 • Het aanpassen van sneltoetsen of het maken van sneltoetsen voor macro's of AutoTekst wordt in dit artikel niet besproken. Klik op een koppeling in het gedeelte Zie ook voor meer informatie.
 • Houd er rekening mee dat niet alle beschreven functies voor Word worden ondersteund in Microsoft Word Starter als u deze versie gebruikt. Zie Ondersteuning van functies in Word Starter voor meer informatie over de functies die beschikbaar zijn in Word Starter.
In dit artikel


Sneltoetsen zoeken en gebruiken

Bij sneltoetsen waarvoor u tegelijkertijd op twee of meer toetsen drukt, worden de toetsen gescheiden door een plusteken (+) in Microsoft Word 2010 Help. Bij sneltoetsen waarvoor u direct na elkaar op toetsen drukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Secties uitvouwen met het toetsenbord

 • Als u alle secties in dit artikel wilt uitvouwen, drukt u op Tab totdat Alles weergeven is geselecteerd en drukt u op Enter. Druk opnieuw op Enter om alle secties samen te vouwen.
 • Als u één sectie in het artikel wilt uitvouwen, drukt u op Tab totdat de koptekst van die sectie en het plusteken zijn geselecteerd en drukt u op Enter. Druk opnieuw op Enter om de sectie samen te vouwen.

Zoeken in dit artikel

 Belangrijk   Druk voordat u gaat zoeken op Tab totdat Alles weergeven is geselecteerd en druk op Enter.

 1. Druk op Ctrl+F.

Het dialoogvenster Zoeken wordt geopend, waarin u meteen kunt typen.

 1. Typ de zoektekst in het vak.
 2. Druk op Enter.

Dit artikel afdrukken

Als u dit artikel wilt afdrukken, drukt u op Tab totdat Alles weergeven is geselecteerd. Druk op Enter en druk op Ctrl+P.

Terug naar boven Terug naar boven

Basisbewerkingen in Microsoft Office

WeergevenVensters weergeven en gebruiken

Actie Toetsen
Naar het volgende venster gaan Alt+Tab
Naar het vorige venster gaan Alt+Shift+Tab
Het actieve venster sluiten Ctrl+W of Ctrl+F4
Het formaat van het actieve venster herstellen nadat u dit hebt gemaximaliseerd Alt+F5
Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (rechtsom; mogelijk moet u meerdere malen op F6 drukken) F6
Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (linksom) Shift+F6
Naar het volgende venster gaan als meer dan één venster is geopend Ctrl+F6
Naar het vorige venster gaan Ctrl+Shift+F6
Een geselecteerd venster maximaliseren of het vorige vensterformaat herstellen Ctrl+F10
Een schermafbeelding naar het Klembord kopiëren PrtScn
Een schermafbeelding van het geselecteerde venster naar het Klembord kopiëren Alt+PrtScn

WeergevenWerken met dialoogvensters

Actie Toetsen
Naar de volgende optie of het volgende groepsvak gaan Tab
Naar de vorige optie of het vorige groepsvak gaan Shift+Tab
Naar het volgende tabblad in een dialoogvenster gaan Ctrl+Tab
Naar het vorige tabblad in een dialoogvenster gaan Ctrl+Shift+Tab
Naar de vorige of volgende optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een groepsvak gaan Pijltoetsen
De bewerking uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop; het geselecteerde selectievakje in- of uitschakelen Spatiebalk
Een optie selecteren; een selectievakje in- of uitschakelen Alt+de onderstreepte letter in een optie
Een geselecteerde vervolgkeuzelijst openen Alt+pijl-omlaag
Een optie selecteren in een vervolgkeuzelijst. Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst
Een geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten; een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten Esc
De geselecteerde opdracht uitvoeren Enter

WeergevenInvoervakken in dialoogvensters gebruiken

Een invoervak is een leeg vak waarin u gegevens typt of plakt, bijvoorbeeld uw gebruikersnaam of het pad van een map.

Actie Toetsen
Naar het begin van de invoer gaan Home
Naar het einde van de invoer gaan End
Eén teken naar links of rechts gaan Pijl-links of pijl-rechts
Eén woord naar links gaan Ctrl+pijl-links
Eén woord naar rechts gaan Ctrl+pijl-rechts
Een teken naar links selecteren of deze selectie opheffen Shift+pijl-links
Een teken naar rechts selecteren of deze selectie opheffen Shift+pijl-rechts
Een woord naar links selecteren of deze selectie opheffen Ctrl+Shift+pijl-links
Een woord naar rechts selecteren of deze selectie opheffen Ctrl+Shift+pijl-rechts
Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer Shift+Home
Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer Shift+End

WeergevenDe dialoogvensters Openen en Opslaan als gebruiken

Actie Toetsen
Het dialoogvenster Openen weergeven Ctrl+F12 of Ctrl+O
Het dialoogvenster Opslaan als openen F12
De geselecteerde map of het geselecteerde bestand openen Enter
De map één niveau boven de geselecteerde map openen Backspace
De geselecteerde map of het geselecteerde bestand verwijderen Del
Een snelmenu weergeven voor een geselecteerd item, zoals een map of een bestand Shift+F10
Naar de volgende optie gaan Tab
Naar de vorige optie gaan Shift+Tab
De lijst Zoeken in openen F4 of Alt+I

WeergevenEen bewerking ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Actie Toetsen
Een bewerking annuleren Esc
Een bewerking ongedaan maken Ctrl+Z
Een bewerking opnieuw uitvoeren of herhalen Ctrl+Y

WeergevenTaakvensters en galerieën openen en gebruiken

Actie Toetsen
Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (mogelijk moet u meerdere malen op F6 drukken) F6
Naar een taakvenster gaan wanneer een menu actief is (mogelijk moet u meerdere malen op Ctrl+Tab drukken) Ctrl+Tab
De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is Tab of Shift+Tab
Alle opdrachten in het menu van het taakvenster weergeven Ctrl+spatiebalk
De actie uitvoeren die aan de geselecteerde knop is toegewezen Spatiebalk of Enter
Een vervolgkeuzelijst voor het geselecteerde galerie-item openen Shift+F10
Het eerste of laatste item in een galerie selecteren Home of End
Omhoog of omlaag schuiven in de geselecteerde galerielijst Page Up of Page Down

Een taakvenster sluiten

 1. Druk op F6 om zo nodig naar het taakvenster te gaan.
 2. Druk op Ctrl+spatiebalk.
 3. Selecteer Sluiten met behulp van de pijltoetsen en druk op Enter.

Een taakvenster verplaatsen

 1. Druk op F6 om zo nodig naar het taakvenster te gaan.
 2. Druk op Ctrl+spatiebalk.
 3. Gebruik de pijltoetsen om Verplaatsen te selecteren en druk op Enter.
 4. Gebruik de pijltoetsen om het taakvenster te verplaatsen en druk op Enter.

Het formaat van een taakvenster wijzigen

 1. Druk op F6 om zo nodig naar het taakvenster te gaan.
 2. Druk op Ctrl+spatiebalk.
 3. Gebruik pijl-omlaag om de opdracht Formaat te selecteren en druk op Enter.
 4. Gebruik de pijltoetsen om het formaat van het taakvenster te wijzigen en druk op Enter.

WeergevenActies weergeven en gebruiken

Actie Toetsen
Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven Shift+F10
Het menu of bericht weergeven voor een beschikbare actie, voor de knop AutoCorrectie-opties Knopvlak of voor de knop Plakopties Knopvlak. Als er meer dan één actie is, wordt het menu of bericht van de volgende actie weergegeven. Alt+Shift+F10
Schakelen tussen opties in een menu met beschikbare acties Pijltoetsen
De actie voor het geselecteerde item in het menu met beschikbare acties uitvoeren Enter
Het menu met beschikbare acties of het bericht sluiten Esc

Tips

 • U kunt instellen dat er een geluid wordt weergegeven wanneer een actie beschikbaar is (niet beschikbaar in Word Starter). U moet dan wel over een geluidskaart beschikken en Microsoft Office Sounds op de computer hebben geïnstalleerd.
 • Als u toegang hebt tot internet, kunt u Microsoft Office Sounds downloaden vanaf Office.com. Ga als volgt te werk nadat u de geluidsbestanden hebt geïnstalleerd:
  1. Druk op Alt+F, T om Opties voor Word te openen.
  2. Druk op A om Geavanceerd te selecteren en druk op Tab om naar Geavanceerde opties voor het werken met Word te gaan.
  3. Druk tweemaal op Alt+S om naar het selectievakje Feedback met geluid onder Algemeen te gaan en druk op de spatiebalk.
  4. Druk meerdere malen op Tab om OK te selecteren en druk op Enter.

 Opmerking   Wanneer u dit selectievakje in- of uitschakelt, is de instelling van toepassing op alle Office-programma's waarin geluid wordt ondersteund.

Terug naar boven Terug naar boven

Navigeren op het lint

WeergevenToegang tot elke opdracht met enkele toetsaanslagen

Met toegangstoetsen kunt u snel een opdracht gebruiken door slechts op enkele toetsen te drukken, waar u zich ook in het programma bevindt. Elke opdracht in Word 2010 kan worden uitgevoerd via een toegangstoets. U kunt de meeste opdrachten activeren met twee tot vijf toetsaanslagen. U gebruikt een toegangstoets als volgt:

 1. Druk op Alt.

De toetstips worden weergegeven bij elke functie die beschikbaar is in de huidige weergave.

 1. Druk op de letter die wordt weergegeven in de toetstip bij de gewenste functie.
 2. Afhankelijk van de letter waarop u drukt, kunnen er extra toetstips worden weergegeven. Als het tabblad Start bijvoorbeeld actief is en u op N drukt, wordt het tabblad Invoegen weergegeven, samen met de toetstips voor de groepen op dat tabblad.
 3. Blijf op letters drukken totdat u drukt op de letter van de opdracht of het besturingselement waarvan u gebruik wilt maken. Soms moet u eerst drukken op de letter van de groep die de opdracht bevat.

 Opmerking   Druk op Alt als u de gewenste bewerking wilt annuleren en de toetstips wilt verbergen.

WeergevenDe focus van het toetsenbord wijzigen zonder de muis te gebruiken

U kunt het toetsenbord ook gebruiken in programma's met het Office-lint om de focus te verplaatsen tussen de tabbladen en opdrachten totdat u de gewenste functie hebt gevonden. In de volgende tabel wordt beschreven hoe u op verschillende manieren de toetsenbordfocus kunt wijzigen zonder de muis te gebruiken.

Actie Toetsen
Het actieve tabblad van het lint selecteren en de toegangstoetsen activeren Alt of F10. Druk nogmaals op een van deze toetsen om terug te keren naar het document en de toegangstoetsen te annuleren.
Naar een ander tabblad van het lint gaan F10 om het actieve tabblad te selecteren en vervolgens pijl-links of pijl-rechts
Het lint uit- of samenvouwen Ctrl+F1
Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven Shift+F10

De focus verplaatsen om elk van de volgende delen van het venster te selecteren:

 • Actief tabblad van het lint
 • Een geopend taakvenster
 • Statusbalk onder in het venster
 • Uw document
F6
De focus verplaatsen naar elke opdracht op het lint, respectievelijk vooruit en achteruit Tab of Shift+Tab
De focus omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen tussen de items op het lint Pijl-omhoog, pijl-omlaag, pijl-links of pijl-rechts
De geselecteerde opdracht of het geselecteerde besturingselement op het lint activeren Spatiebalk of Enter
Het geselecteerde menu of de geselecteerde galerie op het lint activeren Spatiebalk of Enter
Een opdracht of besturingselement op het lint selecteren zodat u een waarde kunt wijzigen Enter
Het wijzigen van de waarde in een besturingselement op het lint voltooien en de focus weer naar het document verplaatsen Enter
Help-informatie weergeven over de geselecteerde opdracht of het geselecteerde besturingselement op het lint (als er geen Help-onderwerp beschikbaar is voor de geselecteerde opdracht, wordt een algemeen Help-onderwerp over het programma weergegeven) F1

Terug naar boven Terug naar boven

Snelzoeklijst voor Microsoft Word

WeergevenAlgemene taken in Microsoft Word

Actie Toetsen
Een vaste spatie invoeren Ctrl+Shift+spatiebalk
Een vast afbreekstreepje invoeren Ctrl+Shift+afbreekstreepje
Tekst vet weergeven Ctrl+B
Tekst cursief weergeven Ctrl+I
Tekst onderstrepen Ctrl+U
De tekengrootte met één stap verlagen Ctrl+Shift+<
De tekengrootte met één stap verhogen Ctrl+Shift+>
De tekengrootte met één punt verkleinen Ctrl+[
De tekengrootte met één punt vergroten Ctrl+]
De opmaak van een alinea of teken verwijderen Ctrl+spatiebalk
De geselecteerde tekst of het geselecteerde object kopiëren Ctrl+C
De geselecteerde tekst of het geselecteerde object knippen Ctrl+X
De geselecteerde tekst of het geselecteerde object plakken Ctrl+V
Plakken speciaal Ctrl+Alt+V
Alleen opmaak plakken Ctrl+Shift+V
De laatste bewerking ongedaan maken Ctrl+Z
De laatste bewerking herhalen Ctrl+Y
Het dialoogvenster Woorden tellen openen Ctrl+Shift+G

Werken met documenten en webpagina's

WeergevenDocumenten maken, bekijken en opslaan

Actie Toetsen
Een nieuw document maken Ctrl+N
Een document openen Ctrl+O
Het document sluiten Ctrl+W
Het documentvenster splitsen Alt+Ctrl+S
De splitsing van het documentvenster verwijderen Alt+Shift+C of Alt+Ctrl+S
Het document opslaan. Ctrl+S

WeergevenTekst zoeken en vervangen, en door tekst bladeren

Actie Toetsen
Het taakvenster Navigatie openen (om in het document te zoeken). Ctrl+F
Opnieuw zoeken (nadat u het venster Zoeken en vervangen hebt gesloten) Alt+Ctrl+Y
Tekst, opmaak en specifieke elementen vervangen Ctrl+H
Naar een pagina, bladwijzer, voetnoot, tabel, commentaar, afbeelding of andere locatie gaan Ctrl+G
Schakelen tussen de laatste vier plaatsen die u hebt bewerkt Alt+Ctrl+Z
Een lijst met bladeropties openen. Druk op de pijltoetsen om een optie te selecteren en druk vervolgens op Enter om met de geselecteerde optie door een document te bladeren. Alt+Ctrl+Home
Naar het vorige bladerobject gaan (ingesteld in bladeropties) Ctrl+Page Up
Naar het volgende bladerobject gaan (ingesteld in bladeropties) Ctrl+Page Down

WeergevenNaar een andere weergave gaan

Actie Toetsen
Naar de afdrukweergave gaan Alt+Ctrl+K
Naar de overzichtsweergave gaan Alt+Ctrl+B
Naar de conceptweergave gaan Alt+Ctrl+N

WeergevenOverzichtsweergave

Actie Toetsen
Het niveau van een alinea verhogen Alt+Shift+pijl-links
Het niveau van een alinea verlagen Alt+Shift+pijl-rechts
Het niveau van een alinea verlagen naar platte tekst Ctrl+Shift+N
Geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen Alt+Shift+pijl-omhoog
Geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen Alt+Shift+pijl-omlaag
Tekst onder een kop uitvouwen Alt+Shift+plusteken
Tekst onder een kop samenvouwen Alt+Shift+minteken
Alle tekst of koppen weergeven Alt+Shift+A
Tekenopmaak weergeven of verbergen Slash (/) op het numerieke toetsenblok
De eerste regels platte tekst of alle platte tekst weergeven Alt+Shift+L
Alle koppen met de stijl Kop 1 weergeven Alt+Shift+1
Alle koppen tot en met niveau n weergeven Alt+Shift+n
Een tab invoegen Ctrl+Tab

WeergevenEen afdrukvoorbeeld weergeven en documenten afdrukken

Actie Toetsen
Een document afdrukken Ctrl+P
Het afdrukvoorbeeld weergeven Alt+Ctrl+I
Navigeren op de weergegeven pagina wanneer u hierop hebt ingezoomd Pijltoetsen
Navigeren op de weergegeven pagina wanneer u hierop hebt uitgezoomd Page Up of Page Down
Naar de eerste pagina van het afdrukvoorbeeld gaan wanneer u hierop hebt uitgezoomd Ctrl+Home
Naar de laatste pagina van het afdrukvoorbeeld gaan wanneer u hierop hebt uitgezoomd Ctrl+End

WeergevenDocumenten reviseren

Actie Toetsen
Een opmerking invoegen Alt+Ctrl+M
Het bijhouden van wijzigingen in- of uitschakelen Ctrl+Shift+E
Het revisievenster sluiten wanneer dit is geopend Alt+Shift+S

WeergevenWeergave Lezen in volledig scherm

 Opmerking   Sommige schermlezers zijn mogelijk niet compatibel met de weergave Lezen in volledig scherm.

Actie Toetsen
Naar het begin van het document gaan Home
Naar het einde van het document gaan End
Naar pagina n gaan n, Enter
De leesweergave sluiten Esc

WeergevenVerwijzingen, voetnoten en eindnoten

Actie Toetsen
Tekst markeren voor de inhoudsopgave Alt+Shift+O
Tekst markeren voor de lijst met bronvermeldingen Alt+Shift+I
Tekst markeren voor een indexvermelding Alt+Shift+X
Een voetnoot invoegen Alt+Ctrl+F
Een eindnoot invoegen Alt+Ctrl+D

WeergevenWerken met webpagina's

Actie Toetsen
Een hyperlink invoegen Ctrl+K
Naar de vorige pagina gaan Alt+pijl-links
Naar de volgende pagina gaan Alt+pijl-rechts
Vernieuwen F9

Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

WeergevenTekst en afbeeldingen verwijderen

Actie Toetsen
Eén teken links van de invoegpositie verwijderen Backspace
Eén woord links van de invoegpositie verwijderen Ctrl+Backspace
Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen Del
Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen Ctrl+Delete
Geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord van Office kopiëren Ctrl+X
De laatste bewerking ongedaan maken Ctrl+Z
De selectie knippen en naar de Prikker kopiëren Ctrl+F3

WeergevenTekst en afbeeldingen kopiëren en verplaatsen

Actie Toetsen
Het Klembord van Office openen Druk op Alt+R om naar het tabblad Start te gaan en druk vervolgens op F,O
Geselecteerde tekst of afbeeldingen naar het Klembord van Office kopiëren Ctrl+C
Geselecteerde tekst of afbeeldingen knippen en naar het Klembord van Office kopiëren Ctrl+X
Het item plakken dat het laatst aan het Office Klembord is toegevoegd of is geplakt Ctrl+V
Tekst of afbeeldingen eenmaal verplaatsen F2 (vervolgens verplaatst u de cursor en drukt u op Enter)
Tekst of afbeeldingen eenmaal kopiëren Shift+F2 (vervolgens verplaatst u de cursor en drukt u op Enter)
Het dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken openen wanneer tekst of een object is geselecteerd Alt+F3
Het snelmenu van een geselecteerde bouwsteen, bijvoorbeeld een SmartArt-afbeelding,  weergeven Shift+F10
De selectie knippen en naar de Prikker kopiëren Ctrl+F3
De inhoud van de Prikker plakken Ctrl+Shift+F3
De kop- of voettekst vanuit de vorige sectie van het document kopiëren Alt+Shift+R

WeergevenSpeciale tekens invoegen

Invoeging Toetsen
Veld Ctrl+F9
Regeleinde Shift+Enter
Pagina-einde Ctrl+Enter
Kolomeinde Ctrl+Shift+Enter
Em-streepje Alt+Ctrl+minteken
En-streepje Ctrl+minteken
Tijdelijk afbreekstreepje Ctrl+afbreekstreepje
Vast afbreekstreepje Ctrl+Shift+afbreekstreepje
Vaste spatie Ctrl+Shift+spatiebalk
Copyrightsymbool Alt+Ctrl+C
Registratieteken Alt+Ctrl+R
Handelsmerkteken Alt+Ctrl+T
Beletselteken Alt+Ctrl+punt
Enkel aanhalingsteken openen Ctrl+' (enkel aanhalingsteken), ' (enkel aanhalingsteken)
Enkel aanhalingsteken sluiten Ctrl+' (enkel aanhalingsteken), ' (enkel aanhalingsteken)
Dubbel aanhalingsteken openen Ctrl+' (enkel aanhalingsteken), Shift+' (enkel aanhalingsteken)
Dubbel aanhalingsteken sluiten Ctrl+' (enkel aanhalingsteken), Shift+' (enkel aanhalingsteken)
AutoTekst-fragment Enter (nadat u de eerste letters van het AutoTekst-fragment hebt getypt en de scherminfo wordt weergegeven)

WeergevenTekens invoegen met behulp van tekencodes

Actie Toetsen
Het Unicode-teken voor de opgegeven Unicode-tekencode (hexadecimaal) invoegen. Als u bijvoorbeeld het valutasymbool voor de euro wilt invoeren (Euroteken ), typt u 20AC en drukt u op X terwijl u Alt ingedrukt houdt. De tekencode, Alt+X
De Unicode-tekencode voor het geselecteerde teken opvragen Alt+X
Het ANSI-teken voor de ANSI-tekencode (decimaal) invoegen. Als u bijvoorbeeld het valutasymbool voor de euro wilt invoeren, typt u 0128 op het numerieke toetsenblok drukt terwijl u Alt ingedrukt houdt. Alt+de tekencode (op het numerieke toetsenblok)

WeergevenTekst en afbeeldingen selecteren

Tekst selecteren door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen

WeergevenEen selectie uitbreiden

Actie Toetsen
De uitbreidingsmodus inschakelen F8
Het dichtstbijzijnde teken selecteren F8 en druk op pijl-links of pijl-rechts
De selectie uitbreiden F8 (druk eenmaal om een woord te selecteren, tweemaal om een regel te selecteren, enzovoort)
De selectie verkleinen Shift+F8
De uitbreidingsmodus uitschakelen Esc
De selectie één teken naar rechts uitbreiden Shift+pijl-rechts
De selectie één teken naar links uitbreiden Shift+pijl-links
De selectie uitbreiden naar het einde van het woord Ctrl+Shift+pijl-rechts
De selectie uitbreiden naar het begin van het woord Ctrl+Shift+pijl-links
De selectie uitbreiden naar het einde van de regel Shift+End
De selectie uitbreiden naar het begin van de regel Shift+Home
De selectie één regel omlaag uitbreiden Shift+pijl-omlaag
De selectie één regel omhoog uitbreiden. Shift+pijl-omhoog
De selectie uitbreiden naar het einde van de alinea Ctrl+Shift+pijl-omlaag
De selectie uitbreiden naar het begin van de alinea Ctrl+Shift+pijl-omhoog
De selectie één scherm omlaag uitbreiden. Shift+Page Down
De selectie één scherm omhoog uitbreiden. Shift+Page Up
De selectie uitbreiden naar het begin van het document. Ctrl+Shift+Home
De selectie uitbreiden naar het einde van het document Ctrl+Shift+End
De selectie uitbreiden naar het einde van het venster. Alt+Ctrl+Shift+Page Down
De selectie uitbreiden tot het gehele document Ctrl+A
Een verticaal tekstblok selecteren Ctrl+Shift+F8 en gebruik de pijltoetsen; druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen
De selectie uitbreiden naar een bepaalde positie in het document F8+pijltoetsen, druk op ESC om de selectiemodus uit te schakelen

WeergevenTekst en afbeeldingen in een tabel selecteren

Actie Toetsen
De inhoud van de volgende cel selecteren Tab
De inhoud van de vorige cel selecteren Shift+Tab
De selectie uitbreiden naar aangrenzende cellen Shift ingedrukt houden en de pijltoetsen gebruiken
Een kolom selecteren

Ga met de pijltoetsen naar de bovenste of onderste cel in de kolom en voer daarna een van de volgende handelingen uit:

 • Druk op Shift+Alt+Page Down om de kolom van boven naar beneden te selecteren.
 • Druk op Shift+Alt+Page Up om de kolom van beneden naar boven te selecteren.
De selectie (of een blok) uitbreiden Ctrl+Shift+F8 en gebruik de pijltoetsen; druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen
Een volledige tabel selecteren Alt+5 op het numerieke toetsenblok (met Num Lock uitgeschakeld)

WeergevenNavigeren in het document

Verplaatsing Toetsen
Eén teken naar links Pijl-links
Eén teken naar rechts Pijl-rechts
Eén woord naar links Ctrl+pijl-links
Eén woord naar rechts Ctrl+pijl-rechts
Eén alinea omhoog Ctrl+pijl-omhoog
Eén alinea omlaag Ctrl+pijl-omlaag
Eén cel naar links (in een tabel) Shift+Tab
Eén cel naar rechts (in een tabel) Tab
Eén regel omhoog Pijl-omhoog
Eén regel omlaag Pijl-omlaag
Naar het einde van de regel End
Naar het begin van de regel Home
Naar het begin van het scherm Alt+Ctrl+Page Up
Naar het einde van het scherm Alt+Ctrl+Page Down
Eén scherm omhoog (schuiven) Page Up
Eén scherm omlaag (schuiven) Page Down
Naar het begin van de volgende pagina Ctrl+Page Down
Naar het begin van de vorige pagina Ctrl+Page Up
Naar het einde van het document Ctrl+End
Naar het begin van het document Ctrl+Home
Naar een vorige revisie Shift+F5
Na het openen van een document naar de positie gaan waar u was toen het document de laatste keer is gesloten Shift+F5

WeergevenNavigeren door een tabel

Verplaatsing Toetsen
Naar de volgende cel in een rij Tab
Naar de vorige cel in een rij Shift+Tab
Naar de eerste cel in een rij Alt+Home
Naar de laatste cel in een rij Alt+End
Naar de eerste cel in een kolom Alt+Page Up
Naar de laatste cel in een kolom Alt+Page Down
Naar de vorige rij Pijl-omhoog
Naar de volgende rij Pijl-omlaag
Rij omhoog Alt+Shift+pijl-omhoog
Rij omlaag Alt+Shift+pijl-omlaag

WeergevenAlinea's en tabtekens invoegen in een tabel

Invoeging Toetsen
Nieuwe alinea in een cel Enter
Tabteken in een cel Ctrl+Tab

WeergevenOverschrijfmodus gebruiken

Ga als volgt te werk als u de instellingen voor overschrijven wilt wijzigen zodat u de overschrijfmodus kunt inschakelen door op Ins te drukken:

 1. Druk op Alt+F, T om Opties voor Word te openen.
 2. Druk op A om Geavanceerd te selecteren en druk op Tab.
 3. Druk op Alt+O om naar het selectievakje INS-toets gebruiken om de overschrijfmodus in of uit te schakelen te gaan.
 4. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in te schakelen en druk op Enter.

Druk op Ins om de overschrijfmodus in of uit te schakelen.

Tekens en alinea's opmaken

WeergevenOpmaak kopiëren

Actie Toetsen
Opmaak van tekst kopiëren. Ctrl+Shift+C
Gekopieerde opmaak toepassen op tekst Ctrl+Shift+V

WeergevenHet lettertype wijzigen of de tekengrootte aanpassen

 Opmerking   De volgende sneltoetsen werken niet in de modus Lezen in volledig scherm.

Actie Toetsen
Het dialoogvenster Lettertype openen om het lettertype te wijzigen Ctrl+Shift+F
De tekengrootte vergroten Ctrl+Shift+>
De tekengrootte verkleinen Ctrl+Shift+<
De tekengrootte met één punt vergroten Ctrl+]
De tekengrootte met één punt verkleinen Ctrl+[

WeergevenTekenopmaak toepassen

Actie Toetsen
Het dialoogvenster Lettertype openen om de tekenopmaak te wijzigen Ctrl+D
Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen Shift+F3
Alle letters opmaken als hoofdletters Ctrl+Shift+A
De opmaak Vet toepassen Ctrl+B
De opmaak Onderstrepen toepassen Ctrl+U
Woorden onderstrepen, maar spaties niet onderstrepen Ctrl+Shift+W
Tekst dubbel onderstrepen Ctrl+Shift+D
De opmaak Verborgen tekst toepassen Ctrl+Shift+H
De opmaak Cursief toepassen Ctrl+I
Letters opmaken als klein kapitaal Ctrl+Shift+K
Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald) Ctrl+gelijkteken
Teken in superscript zetten (afstand automatisch bepaald) Ctrl+Shift+plusteken
Handmatig toegepaste tekenopmaak verwijderen Ctrl+spatiebalk
De selectie wijzigen in het lettertype Symbol Ctrl+Shift+Q

WeergevenTekstopmaak bekijken en kopiëren

Actie Toetsen
Niet-afdrukbare tekens weergeven Ctrl+Shift+* (het sterretje op het numerieke toetsenblok werkt niet)
De tekstopmaak herzien Shift+F1 (klik vervolgens op de tekst met de opmaak die u wilt herzien)
Opmaak kopiëren Ctrl+Shift+C
Opmaak plakken Ctrl+Shift+V

WeergevenDe regelafstand instellen

Actie Toetsen
Regelafstand 1 Ctrl+1
Regelafstand 2 Ctrl+2
Regelafstand 1,5 Ctrl+5
Eén witregel voorafgaand aan de tekst toevoegen of verwijderen Ctrl+0 (nul)

WeergevenAlinea's uitlijnen

Actie Toetsen
Een alinea schakelen tussen gecentreerd en links uitgelijnd Ctrl+E
Een alinea schakelen tussen uitgevuld en links uitgelijnd Ctrl+J
Een alinea schakelen tussen rechts uitgelijnd en links uitgelijnd Ctrl+R
Een alinea links uitlijnen Ctrl+L
Een alinea links laten inspringen Ctrl+M
Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen Ctrl+Shift+M
Verkeerd-om inspringen Ctrl+T
Een verkeerd-om inspringing verkleinen Ctrl+Shift+T
Alineaopmaak verwijderen Ctrl+Q

WeergevenAlineaopmaak toepassen

Actie Toetsen
Het taakvenster Stijl toepassen openen Ctrl+Shift+S
Het taakvenster Stijlen openen Alt+Ctrl+Shift+S
AutoOpmaak starten Alt+Ctrl+K
De stijl Standaard toepassen Ctrl+Shift+N
De stijl Kop 1 toepassen Alt+Ctrl+1
De stijl Kop 2 toepassen Alt+Ctrl+2
De stijl Kop 3 toepassen Alt+Ctrl+3

Het taakvenster Stijlen sluiten

 1. Als het taakvenster Stijlen niet is geselecteerd, drukt u op F6 om dit alsnog te selecteren.
 2. Druk op Ctrl+spatiebalk.
 3. Selecteer Sluiten met behulp van de pijltoetsen en druk op Enter.

Objecten invoegen en bewerken

WeergevenEen object invoegen

 1. Druk op Alt, N, J en J om het dialoogvenster Object te openen.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Druk op pijl-omlaag om een objecttype te selecteren en druk op Enter om een object te maken.
  • Druk op Ctrl+Tab om naar het tabblad Bestand gebruiken te gaan, druk op Tab en typ de bestandsnaam van het object dat u wilt invoegen of blader naar het bestand.

WeergevenEen object bewerken

 1. Zorg ervoor dat de cursor zich links van het object in het document bevindt en selecteer het object door op Shift+pijl-rechts te drukken.
 2. Druk op Shift+F10.
 3. Druk op Tab om naar Objectnaam te gaan, druk op Enter en druk nogmaals op Enter.

WeergevenSmartArt-afbeeldingen invoegen

 1. Druk op Alt, druk op N en druk vervolgens op M om SmartArt te selecteren.
 2. Druk op de pijltoetsen om het gewenste type afbeelding te selecteren.
 3. Druk op Tab en druk vervolgens op de pijltoetsen om de afbeelding te selecteren die u wilt invoegen.
 4. Druk op Enter.

WeergevenWordArt invoegen

 1. Druk op Alt, druk op N en druk vervolgens op W om WordArt te selecteren.
 2. Gebruik de pijltoetsen om de gewenste WordArt-stijl te selecteren en druk op Enter.
 3. Typ de gewenste tekst.
 4. Druk op Esc om het WordArt-object te selecteren en gebruik de pijltoetsen om het object te verplaatsen.
 5. Druk nogmaals op Esc om terug te keren naar het document.

Afdruk samenvoegen en velden

WeergevenDe functie Afdruk samenvoegen uitvoeren

 Opmerking   U moet zich op het tabblad Verzendlijsten bevinden om deze sneltoetsen te kunnen gebruiken.

Actie Toetsen
Een samenvoegresultaat vooraf bekijken Alt+Shift+K
Een document samenvoegen Alt+Shift+N
Het samengevoegde document afdrukken Alt+Shift+M
Een gegevensdocument voor Afdruk samenvoegen bewerken Alt+Shift+E
Een samenvoegveld invoegen Alt+Shift+F

WeergevenWerken met velden

Actie Toetsen
Een DATE-veld invoegen Alt+Shift+D
Een LISTNUM-veld invoegen Alt+Ctrl+L
Een PAGE-veld invoegen Alt+Shift+P
Een TIME-veld invoegen Alt+Shift+T
Een leeg veld invoegen Ctrl+F9
Gekoppelde gegevens in een Microsoft Word-brondocument bijwerken Ctrl+Shift+F7
Geselecteerde velden bijwerken F9
Een veld ontkoppelen Ctrl+Shift+F9
Schakelen tussen een geselecteerde veldcode en het veldresultaat Shift+F9
Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten Alt+F9
Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten Alt+Shift+F9
Naar het volgende veld gaan F11
Naar het vorige veld gaan Shift+F11
Een veld vergrendelen Ctrl+F11
Een veld ontgrendelen Ctrl+Shift+F11

De taalbalk

WeergevenHandschriftherkenning

Actie Toetsen
Schakelen tussen talen of toetsenbordindelingen Alt-links+Shift
Een lijst met correctiesuggesties weergeven Toets met Windows-logo +C
Handschrift in- of uitschakelen Toets met Windows-logo +H
Japanse IME (Input Method Editor) op een toetsenbord met 101 toetsen in- of uitschakelen Alt+~
Koreaanse IME op een toetsenbord met 101 toetsen in- of uitschakelen Alt-rechts
Chinese IME op een toetsenbord met 101 toetsen in- of uitschakelen Ctrl+spatiebalk

Tips

 • U kunt de toetsencombinatie voor het schakelen tussen talen of toetsenbordindelingen kiezen in het dialoogvenster Geavanceerde toetsinstelling. U opent het dialoogvenster Geavanceerde toetsinstelling door met de rechtermuisknop op de werkbalk Taal te klikken en vervolgens Instellingen te selecteren. Klik onder Voorkeuren op Toetsinstellingen.
 • De toets met het Windows-logo (Toets met Windows-logo ) bevindt zich op de onderste rij van de meeste toetsenborden.

Terug naar boven Terug naar boven

Overzicht van functietoetsen

WeergevenFunctietoetsen

Actie Toetsen
Help-informatie weergeven of naar Microsoft Office.com gaan F1
Tekst of afbeeldingen verplaatsen F2
De laatste bewerking herhalen F4
De opdracht Ga naar kiezen (tabblad Start) F5
Naar het volgende deelvenster of frame gaan F6
De opdracht Spelling kiezen (tabblad Controleren) F7
De selectie uitbreiden F8
De geselecteerde velden bijwerken F9
Toetstips weergeven F10
Naar het volgende veld gaan F11
De opdracht Opslaan als selecteren F12

WeergevenShift+functietoets

Actie Toetsen
De contextgevoelige Help-functie starten of opmaak weergeven Shift+F1
Tekst kopiëren Shift+F2
Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen Shift+F3
Zoeken of Ga naar herhalen Shift+F4
Naar de laatste wijziging gaan Shift+F5
Naar het vorige deelvenster of frame gaan (nadat u op F6 hebt gedrukt) Shift+F6
De opdracht Synoniemen kiezen (tabblad Controleren, groep Controle) Shift+F7
De selectie verkleinen Shift+F8
Schakelen tussen veldcode en veldresultaat Shift+F9
Een snelmenu weergeven Shift+F10
Naar het vorige veld gaan Shift+F11
De opdracht Opslaan selecteren Shift+F12

WeergevenCtrl+functietoets

Actie Toetsen
Het lint uit- of samenvouwen Ctrl+F1
De opdracht Afdrukvoorbeeld selecteren Ctrl+F2
De selectie knippen en naar de Prikker kopiëren Ctrl+F3
Het venster sluiten Ctrl+F4
Naar volgende venster gaan Ctrl+F6
Een leeg veld invoegen Ctrl+F9
Het documentvenster maximaliseren Ctrl+F10
Een veld vergrendelen Ctrl+F11
De opdracht Openen selecteren Ctrl+F12

WeergevenCtrl+Shift+functietoets

Actie Toetsen
De inhoud van de Prikker invoegen Ctrl+Shift+F3
Een bladwijzer bewerken Ctrl+Shift+F5
Naar het vorige venster gaan Ctrl+Shift+F6
Gekoppelde gegevens in een Word 2010-brondocument bijwerken Ctrl+Shift+F7
Een selectie of blok uitbreiden Ctrl+Shift+F8 en druk vervolgens op een pijltoets
Een veld ontkoppelen Ctrl+Shift+F9
Een veld ontgrendelen Ctrl+Shift+F11
De opdracht Afdrukken selecteren Ctrl+Shift+F12

WeergevenAlt+functietoets

Actie Toetsen
Naar het volgende veld gaan Alt+F1
Een nieuwe bouwsteen maken Alt+F3
Word 2010 afsluiten Alt+F4
Het vorige formaat van het toepassingsvenster herstellen Alt+F5
Vanuit een geopend dialoogvenster terugkeren naar het document voor dialoogvensters die dit ondersteunen. Alt+F6
Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken Alt+F7
Een macro uitvoeren Alt+F8
Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten Alt+F9
Het taakvenster Selectie en zichtbaarheid weergeven Alt+F10
Microsoft Visual Basic-code weergeven Alt+F11

WeergevenAlt+Shift+functietoets

Actie Toetsen
Naar het vorige veld gaan Alt+Shift+F1
De opdracht Opslaan selecteren Alt+Shift+F2
Het taakvenster Onderzoek weergeven Alt+Shift+F7
Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten Alt+Shift+F9
Het menu of het bericht van een infolabel weergeven Alt+Shift+F10
De knop Inhoudsopgave kiezen in de container Inhoudsopgave als de container actief is Alt+Shift+F12

WeergevenCtrl+Alt+functietoets

Actie Toetsen
Microsoft-systeeminformatie weergeven Ctrl+Alt+F1
De opdracht Openen selecteren Ctrl+Alt+F2

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Word 2010