Doorgaan naar zoekresultaten
PRODUCT
Resultaten van Office.com
Metagegevensnavigatie voor een lijst of bibliotheek configureren
Artikel Als u het zoeken van inhoud in grote lijsten en bibliotheken voor gebruikers wilt vergemakkelijken, kunt u metagegevensnavigatie configureren. Metagegevensnavig...
SharePoint Server 2010
Een kolom met beheerde metagegevens maken
Artikel Een kolom met beheerde metagegevens is een nieuw kolomtype dat u kunt toevoegen aan lijsten, bibliotheken of inhoudstypen om sitegebruikers in staat te stellen ...
SharePoint Server 2010
Bedrijfsmetagegevens en trefwoordinstellingen configureren voor een lijst of bibliotheek
Artikel Op lijst- of bibliotheekniveau kunt u het gebruik van ondernemingstrefwoorden configureren. U kunt ook bepalen of u waarden die voor een specifieke lijst of bib...
SharePoint Server 2010
Een kolom met beheerde metagegevens maken
Artikel Lees hoe u een metagegevenskolom kunt gebruiken om de waarden te beheren die gebruikers in een kolom kunnen opgeven in een SharePoint-lijst of -bibliotheek.
SharePoint Beheercentrum, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4)...
Metagegevensnavigatie voor een lijst of bibliotheek instellen
Artikel Informatie over het instellen van metagegevensnavigatie voor een gehele lijst of bibliotheek. Gebruikers kunnen een navigatiestructuur gebruiken om een lijst te...
SharePoint Beheercentrum, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4)...
Een kolom voor ondernemingstrefwoorden toevoegen aan een lijst of bibliotheek
Artikel In dit artikel wordt beschreven hoe u een kolom voor ondernemingstrefwoorden toevoegt aan een lijst of bibliotheek. Hierdoor kunnen gebruikers gemakkelijker lab...
SharePoint Beheercentrum, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4)...
Werken met meertalige termensets
Artikel Als u SharePoint-sites in meerdere talen hebt, kunt u versies van SharePoint-termensets maken in die talen.
SharePoint Beheercentrum, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4)...
Termensets importeren
Artikel Met SharePoint kunt u met behulp van een .csv-bestand termen importeren die u wilt gebruiken in een termenset voor metagegevens. Dit kan veel tijd besparen tijd...
SharePoint Beheercentrum, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4)...
Een nieuwe groep voor termensets instellen
Artikel Ontdek hoe eenvoudig het is een groep te maken voor een termenverzameling in een termenset. Als u groepen voor termensets maakt, kunt u een termenhiërarchie spe...
SharePoint Beheercentrum, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4)...
Termen maken en beheren in een termenset
Artikel Ontdek hoe u het hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief van SharePoint kunt gebruiken om termen in een termenarchief te maken en bewerken voor behe...
SharePoint Beheercentrum, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4)...
Werken met meertalige termensets
Artikel Bij voorzieningen voor beheerde metagegevens kunt u beheerde metagegevens in meerdere talen definiëren en gebruiken. Als uw organisatie bijvoorbeeld sites in me...
SharePoint Online voor ondernemingen
Nieuwe groepen en termensets maken en beheren
Artikel In het hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief wordt de naam groep gebruikt voor een set met termensets die gemeenschappelijke beveiligingseisen del...
SharePoint Online voor ondernemingen
Machtigingen en rollen voor termensets beheren
Artikel In dit artikel wordt uitgelegd hoe u machtigingen kunt verlenen aan gebruikers zodat ze termen in het Hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief kunnen...
SharePoint Online voor ondernemingen
Termensets importeren
Artikel In plaats van termensets en termen handmatig te maken, kunt u termensets importeren in het hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief. Zie Inleiding in...
SharePoint Online voor ondernemingen
Termen maken en beheren in een termenset
Artikel De nieuwe functies voor beheerde metagegevens in Microsoft SharePoint Online bieden ondersteuning voor de implementatie van formele taxonomieën via beheerde ter...
SharePoint Online voor ondernemingen
Inleiding in beheerde metagegevens
Artikel In dit artikel krijgt u een overzicht van een aantal belangrijke concepten die betrekking hebben op het werken met functies voor beheerde metagegevens die besch...
SharePoint Online voor ondernemingen
Hebt u niet gevonden wat u zocht?Zoeken in de volledige Office.com