Doorgaan naar zoekresultaten
PRODUCT
Resultaten van Office.com
Achtergrondafbeeldingen, kleur of watermerken invoegen
Artikel Pas PowerPoint 2007-dia's aan door achtergrondafbeeldingen, kleur of watermerken in te voegen.
PowerPoint 2007
Tekstopmaak in het Notitievenster weergeven
Artikel Alles weergeven Alles verbergen Wanneer u een presentatie maakt, is het raadzaam trefwoorden in de aantekeningen van de spreker vet weer te geven, zodat ze bete...
PowerPoint 2007
Het dianummer of de datum en tijd op een willekeurige plaats aan een dia toevoegen
Artikel Alles weergeven Alles verbergen U kunt een dianummer of de datum en tijd op een willekeurige plaats aan een dia toevoegen door een tijdelijke aanduiding (tijdel...
PowerPoint 2007
Tekst toevoegen aan dia's
Artikel Alles weergeven Alles verbergen U kunt tekst toevoegen aan de volgende gebieden van een dia: Tijdelijke aanduidingen (tijdelijke aanduidingen: vakken met gestip...
PowerPoint 2007
Het nummer van de eerste dia wijzigen
Artikel Als u het dianummer dat op de eerste dia in uw presentatie wordt weergegeven wilt wijzigen, voert u de volgende handelingen uit: Klik in de werkbalk Snelle toeg...
PowerPoint 2007
De onderstreping van hyperlinktekst verwijderen
Artikel Klik met de rechtermuisknop op de hyperlinktekst en klik vervolgens op Hyperlink verwijderen . Klik op het tabblad Invoegen , in de groep Illustraties , op Vorm...
PowerPoint 2007
Een diavoorstelling op twee monitoren weergeven met de weergave voor presentator
Artikel U kunt een presentatie in Microsoft Office PowerPoint 2007 op uw eigen monitor weergeven (bijvoorbeeld op een podium) en voor het publiek op een andere monitor....
PowerPoint 2007
De afdrukstand liggend en staand voor dia's gebruiken in één presentatie
Artikel In Microsoft Office PowerPoint 2007 is de afdrukstand liggend de standaardinstelling voor dia-indelingen. Hoewel u slechts één afdrukstand (liggend of staand) k...
PowerPoint 2007
Het hoofdlettergebruik in tekst wijzigen
Artikel In Microsoft Office Word 2007 en Microsoft Office PowerPoint 2007 kunt u de hoofdletters van woorden, zinnen of alinea's wijzigen door een van de volgende hande...
PowerPoint 2007, Word 2007
Wat is er gebeurd met het titelmodel?
Artikel Alles weergeven Alles verbergen Het titelmodel (titelmodel: de dia waarin informatie uit de ontwerpsjabloon is opgeslagen over de gebruikte stijl in titeldia's,...
PowerPoint 2007
Tekst in een tijdelijke aanduiding roteren of stapelen
Artikel Selecteer de tekst die u wilt draaien of stapelen. Klik op het tabblad Introductiepagina in de groep Alinea op Tekstrichting en klik op de richting waarin u de ...
PowerPoint 2007
De actie-instellingen van knoppen, afbeeldingen of illustraties wijzigen
Artikel Alles weergeven Alles verbergen U kunt de actie-instellingen wijzigen als er een actie is toegewezen aan een afbeelding, illustratie of knopvorm (zoals naar vol...
PowerPoint 2007
Een fotoalbum maken
Artikel In dit artikel Overzicht van een fotoalbum maken Een afbeelding vanuit een bestand of vanaf een schijf toevoegen Een bijschrift toevoegen Het uiterlijk van een ...
PowerPoint 2007
Tekst opmaken met superscript of subscript
Artikel Wijzig tekst in superscript- of subscriptindeling in Excel 2007.
PowerPoint 2007
Alle dia's in een presentatie wijzigen in de staande afdrukstand
Artikel Standaard worden alle dia-indelingen in Microsoft Office PowerPoint 2007 weergegeven in de liggende afdrukstand. U kunt uw dia-indeling echter ook wijzigen in d...
PowerPoint 2007
De volgorde van dia's wijzigen
Artikel Als u een presentatie maakt, is het soms nodig om de volgorde van de dia's te wijzigen. Klik in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's op de tab Di...
PowerPoint 2007
De inspringing in een genummerde lijst of lijst met opsommingstekens aanpassen
Artikel Opmerking    Als u de inspringing wilt aanpassen van lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten die op alle dia's van uw presentatie worden weergegeven,...
PowerPoint 2007, PowerPoint 2003
Afzonderlijke diaonderdelen in een stapel selecteren
Artikel In PowerPoint is het deelvenster Selectie en zichtbaarheid beschikbaar, waarin alle onderdelen van een dia (vormen, objecten en tijdelijke aanduidingen) worden ...
PowerPoint 2007
Diaovergangen instellen
Artikel Diaovergangen zijn animatieachtige effecten die in de weergave Diavoorstelling ontstaan wanneer u naar de volgende dia gaat. U kunt per overgangseffect de snelh...
PowerPoint 2007
Diaovergangen wijzigen of verwijderen
Artikel U kunt diaovergangen van sommige dia's of van alle dia's in uw presentatie wijzigen of verwijderen. Wat wilt u doen? Alle diaovergangen in uw presentatie wijzig...
PowerPoint 2007
Alle tekstopmaak wissen
Artikel In Microsoft Office Word 2007 of Microsoft Office PowerPoint 2007 kunt u alle opmaak (bijvoorbeeld vet, onderstreept, cursief, kleur, superscript, subscript en ...
PowerPoint 2007, Word 2007
Het overzicht in een webpresentatie verbergen
Artikel Als u een presentatie als webpagina opslaat, wordt het overzicht van de presentatie automatisch door de webbrowser weergegeven. De titels van de dia's vormen da...
PowerPoint 2007
Een OLE-object instellen die u wilt uitvoeren tijdens een presentatie
Artikel Alles weergeven Alles verbergen Gebruik de volgende procedure wanneer u een OLE (OLE: een techniek voor programma-integratie die u kunt gebruiken om informatie ...
PowerPoint 2007
Een programma starten tijdens de presentatie
Artikel Alles weergeven Alles verbergen U kunt een programma starten vanuit uw Microsoft Office PowerPoint 2007- presentatie. De programma's worden buiten PowerPoint ge...
PowerPoint 2007
Tekst AutoAanpassen in- of uitschakelen
Artikel Alles weergeven Alles verbergen Als u wilt dat uw titel en hoofdtekst automatisch worden aangepast aan een tijdelijke aanduiding (tijdelijke aanduidingen: vakke...
PowerPoint 2007
VORIGE12VOLGENDE
Hebt u niet gevonden wat u zocht?Zoeken in de volledige Office.com