Met veilige modi van Office werken

In de veilige modus van Microsoft Office kunt u een Microsoft Office-programma met bepaalde problemen op een veilige manier gebruiken. Er zijn twee soorten veilige modi:

 • Automatische veilige modus     Als er een probleem wordt aangetroffen als u een programma start, wordt het programma in deze modus gestart en wordt het probleem opgelost of geïsoleerd, waardoor het programma kan worden gestart.
 • Door de gebruiker geactiveerde veilige modus     U kunt een programma in deze modus starten om te proberen bepaalde problemen op te lossen.

 Belangrijk   Als u problemen hebt met een Microsoft Office-programma, kunt u deze mogelijk zelf oplossen. Zie Office-programma's herstellen of verwijderen voor meer informatie.

Wat wilt u doen?


Informatie lezen over de automatische veilige modus en ermee werken

Als u een programma start, gebeurt het volgende:

 1. Er wordt een controle uitgevoerd op mogelijke problemen, zoals een mislukte start van invoegtoepassingen of modules, en beschadigde bronnen, bestanden, registers of sjablonen. Als er een probleem wordt gevonden, kan het programma mogelijk niet worden gestart.
 2. Als het programma niet kan worden gestart, wordt de volgende keer dat u het programma probeert te starten, de automatische veilige modus ingeschakeld. Er wordt een bericht weergegeven waarin het probleem wordt uitgelegd en waarin u wordt gevraagd of u het programmadeel dat het probleem veroorzaakt, wilt uitschakelen.
 3. Als het programma nog steeds niet kan worden gestart, wordt u mogelijk gevraagd meer functies uit te schakelen die ervoor zouden kunnen zorgen dat het programma niet kan worden gestart.

Als u de lijst met uitgeschakelde items wilt zien, geeft u het dialoogvenster Uitgeschakelde items weer door het volgende te doen in het Microsoft Office-programma dat u gebruikt:

 1. Klik op het tabblad Bestand.
 2. Klik op Opties.
 3. Klik op Invoegtoepassingen.
 4. Klik in het menu Beheren op Uitgeschakelde items en klik vervolgens op Starten.

 Opmerking   U kunt uitgeschakelde items in Microsoft SharePoint Workspace niet weergeven of wijzigen.

Als u de items in het dialoogvenster Uitgeschakelde items hebt bekeken, kunt u een item selecteren en op Inschakelen klikken om het weer in te schakelen. Voor het inschakelen van sommige items moet u mogelijk een invoegtoepassing opnieuw laden of opnieuw installeren of een bestand opnieuw openen. Nadat u een item hebt ingeschakeld, kan er de volgende keer dat u het programma start, een probleem optreden. In dat geval wordt u gevraagd of u het item weer wilt uitschakelen.

 Opmerking   Als u de veilige modus wilt stoppen, sluit u het programma af en start u het op de normale manier weer op.

Terug naar boven Terug naar boven

Een Microsoft Office-programma gebruiken in de door de gebruiker geactiveerde veilige modus

Als u problemen hebt met een Microsoft Office-programma, kunt u mogelijk de door de gebruiker geactiveerde veilige modus gebruiken om het programma toch uit te kunnen voeren. Dit kan nuttig zijn in bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • U wilt een bestand weergeven en het Microsoft Office-programma dat u gebruikt, loopt vast voordat u dit kunt doen.
 • U probeert een probleem op te lossen met het Microsoft Office-programma. U hebt hiervoor mogelijk hulp nodig van een medewerker van de technische ondersteuning.

Door de gebruiker geactiveerde veilige modus gebruiken

Een Microsoft Office-programma starten in de door de gebruiker geactiveerde veilige modus

WeergevenIn het menu Start van Microsoft Windows

 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan en wijs vervolgens Microsoft Office aan.
 2. Houd Ctrl ingedrukt en klik op de naam van het Microsoft Office-programma dat u wilt uitvoeren.

WeergevenIn het opdrachtvenster

Gebruik in het opdrachtvenster de optie /safe als u het programma start.

Als u de door de gebruiker geactiveerde veilige modus wilt stoppen, sluit u het programma en start u het op de normale manier weer op.

Wat doet de door de gebruiker geactiveerde veilige modus?

Als u een programma start in de door de gebruiker geactiveerde veilige modus, moet u rekening houden met de volgende beperkingen. (Sommige items in de onderstaande lijst gelden niet voor alle Microsoft Office-programma's.)

Terug naar boven Terug naar boven

Informatie over het verschil tussen de veilige modus van Office en de veilige modus van Windows

De veilige modi van Office verschillen van de veilige modus van Windows. Ga als volgt te werk voor meer informatie over de veilige modus van Windows:

 1. Klik in het menu Start op Help en ondersteuning.
 2. Typ veilige modus in de lijst Zoeken en druk vervolgens op ENTER.
 3. Open een onderwerp in de lijst Zoekresultaten.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Access 2013, Excel 2013, Office 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, Office 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010