Tekst handmatig afbreken

In Microsoft Office Publisher 2007 wordt tekst automatisch afgebroken tijdens het typen of wanneer de tekst in tekstvakken wordt geplakt. Met het dialoogvenster Afbreken kunt u bepalen waar en hoe de afbreekstreepjes in de tekst worden weergegeven.

In dit artikel


De plaats wijzigen waar een woord wordt afgebroken

Als het selectievakje Woorden in dit artikel automatisch afbreken is ingeschakeld, worden woorden in het artikel automatisch afgebroken op basis van grammaticaregels en de afstand van de afbreekzone (de gewenste hoeveelheid ruimte tussen het einde van het laatste woord in een regel en de rechtermarge).

 Opmerking   Als u het aantal afbreekstreepjes wilt beperken, maakt u de afbreekzone breder. Als u de rechtermarge regelmatiger wilt maken, maakt u de afbreekzone smaller. Als er lange woorden zijn, wilt u misschien zelf bepalen waar de afbreekstreepjes in het woord komen te staan.

Handmatig een afbreekstreepje invoegen

 1. Selecteer het woord met het afbreekstreepje dat u wilt wijzigen.

 Opmerking   Als u geen woord selecteert, wordt het gehele artikel gecontroleerd.

 1. Wijs in het menu Extra de optie Taal aan en klik vervolgens op Afbreken.
 2. Schakel het selectievakje Woorden in dit artikel automatisch afbreken uit.
 3. Klik op Handmatig.
 4. Klik in het vak Afbreken op waar u het afbreekstreepje wilt plaatsen (dat hoeft niet op een van de aanbevolen plaatsen te zijn) en klik vervolgens op Ja.

Handmatig een afbreekstreepje verwijderen

 • Als u een afbreekstreepje uit een woord wilt verwijderen, selecteert u het afbreekstreepje en drukt u vervolgens op de toets DELETE.

Terug naar boven Terug naar boven

Het aantal afbreekstreepjes wijzigen dat wordt toegevoegd

Het is mogelijk dat u het totale aantal afbreekstreepjes in de publicatie wilt wijzigen in verband met de opmaak of om esthetische redenen.

 1. Wijs in het menu Extra de optie Taal aan en klik vervolgens op Afbreken.
 2. Geef in het vak Afbreekzone de gewenste waarde op.
Voor het volgende resultaat Maakt u de zone
Een meer gelijkmatige rechtermarge Smaller
Minder witruimte in de tekst Smaller
Minder afbreekstreepjes Breder
Minder korte lettergrepen voor of na afbreekstreepjes Breder

Terug naar boven Terug naar boven

Afbreekstreepjes toevoegen met het toetsenbord voor woorden die wel of juist niet kunnen worden opgesplitst

Het is mogelijk dat u in sommige gevallen, zoals in namen of technische termen met afbreekstreepjes, de plaatsing van afbreekstreepjes specifieker wilt kunnen bepalen. Plaats de invoegpositie op de plaats waar u het afbreekstreepje wilt invoegen en ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Druk op de toets HYPHEN (-) voor een woord dat altijd een afbreekstreepje bevat en dat over twee regels mag worden verdeeld, zoals zwart-witfoto.
 • Druk op CTRL+SHIFT+HYPHEN (-) voor een woord of getal dat altijd een afbreekstreepje bevat en dat niet over twee regels kan worden verdeeld, zoals '020-1234567'.
 • Druk op CTRL+HYPHEN (-) voor een woord dat een afbreekstreepje kan bevatten, maar alleen wanneer het woord over twee regels moet worden verdeeld.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Publisher 2007