Een website publiceren

U kunt een website publiceren op een webserver (webserver: een computer die webpagina's bevat en verzoeken van browsers beantwoordt. Een webserver wordt ook wel HTTP-server genoemd. Op een webserver worden bestanden opgeslagen waarvan de URL begint met http://.), een netwerkserver, een FTP (FTP: een communicatieprotocol waarmee overdracht van bestanden mogelijk is tussen externe locaties van een netwerk. Dit protocol omvat tevens FTP-opdrachten waarmee gebruikers bewerkingen kunnen uitvoeren met bestanden op externe locaties, zoals het maken van lijsten van bestanden en mappen.)-server (File Transfer Protocol) of in een map op uw eigen computer.

WeergevenEen website publiceren op een locatie op internet of een netwerk

Als u de website wilt publiceren op het World Wide Web (World Wide Web (WWW): de multimediatak van internet waarbij niet alleen tekst maar ook afbeeldingen, geluid en video's worden geboden. Op het web kunnen gebruikers gemakkelijk van item naar item, van pagina naar pagina of van site naar site gaan met hyperlinks.), moet u zich abonneren op een webhosting-service. Een webhosting-service voorziet in internettoegang en opslagruimte op webservers. Voordat u de website kunt publiceren, moet u bij uw internetprovider (internetprovider: een bedrijf dat toegang biedt tot internet via voorzieningen als e-mail, chatruimtes of gebruik van het World Wide Web. Sommige internetproviders zijn multinationale ondernemingen die toegang bieden via een groot aantal locaties, terwijl andere alleen in een specifieke regio actief zijn.) of systeembeheerder navragen wat de URL (Uniform Resource Locator) (URL (Uniform Resource Locator): een adres dat een protocol bevat (zoals HTTP of FTP) en een locatie van een object, document, webpagina of andere bestemming op internet of op een intranet, bijvoorbeeld: http://www.microsoft.com/.) van de website is waarop u bestanden kunt opslaan.

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.
 2. Typ in het vak Bestandsnaam van het dialoogvenster Publiceren op het web de URL van de web- of netwerkserver waarop u de website wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan.
 3. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord als u daarom wordt gevraagd en klik op OK.

De map die aan uw URL is gekoppeld verschijnt in het dialoogvenster Publiceren op het web.

 1. Dubbelklik op de map waarin u de website wilt opslaan.
 2. Selecteer in het vak Bestandsnaam index als de standaardnaam van uw introductiepagina en klik vervolgens op Opslaan.
 3. Klik op OK.

WeergevenWebsites publiceren met FTP

Neem voordat u deze procedure uitvoert, contact op met uw internetprovider of systeembeheerder en vraag om de informatie die u nodig hebt om een FTP (FTP: een communicatieprotocol waarmee overdracht van bestanden mogelijk is tussen externe locaties van een netwerk. Dit protocol omvat tevens FTP-opdrachten waarmee gebruikers bewerkingen kunnen uitvoeren met bestanden op externe locaties, zoals het maken van lijsten van bestanden en mappen.)-site te kunnen publiceren. Daarnaast moet u een FTP-site maken op FTP-locaties.

WeergevenWerkwijze

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.
 2. Klik in het vak Opslaan in op FTP-locaties.
 3. Dubbelklik op FTP-locaties toevoegen/wijzigen.
 4. Voer de informatie van uw internetserviceprovider in en klik op OK.
 5. Klik op Annuleren.
 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.
 2. Klik in het vak Opslaan inop FTP-locaties.
 3. Dubbelklik in de keuzelijst met FTP-locaties op de gewenste site en dubbelklik vervolgens op de map waarin u de website wilt publiceren.
 4. Klik op Opslaan.

WeergevenWebsites publiceren in een map op uw computer

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.
 2. Klik in de lijst Opslaan in in het dialoogvenster Publiceren op het web op het station waarop of de map waarin u de website wilt publiceren.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Dubbelklik in de mappenlijst op de map waarin u de website wilt publiceren.
  • Klik op Nieuwe map maken Knopvlak om een nieuwe map te maken en typ vervolgens een naam voor de nieuwe map in het vak Naam.
 4. Typ in het vak Bestandsnaam een bestandsnaam voor de introductiepagina.
 5. Klik op Opslaan.

 Opmerking   Als u van uw internetprovider een specifiek programma moet gebruiken om de website te uploaden of als u de website publiceert op een bedrijfsintranet, moet u wellicht een versie van de website in een bepaalde HTML (HTML: de standaardcoderingstaal die wordt gebruikt voor documenten op het World Wide Web. HTML bestaat uit codes die aangeven hoe pagina-elementen zoals tekst en afbeeldingen in browsers moeten worden weergegeven en hoe gebruikersacties moeten worden verwerkt.)-bestandsindeling opslaan en een afwijkende procedure volgen om de website te publiceren. Raadpleeg uw internetprovider of systeembeheerder voor meer informatie over het opslaan en publiceren van de website.

 
 
Van toepassing op:
Publisher 2003