Een gespiegelde lay-out instellen (als in een boek)

  1. Klik op Lay-outhulplijnen in het menu Schikken en klik vervolgens op de tab Margehulplijnen.
  2. Selecteer onder Basispagina's de optie Model met twee pagina's.
  3. Klik op OK.

De huidige basispagina wordt nu gedefinieerd als model met twee pagina's.

Objecten die op de linker- en rechterbasispagina zijn geplaatst, moeten elkaars spiegelbeeld zijn.

Als u het effect van een gespiegelde lay-out wilt bekijken, moet u de pagina's van uw publicatie weergeven als dubbele pagina's.

WeergevenWerkwijze

  • Klik op Dubbele pagina in het menu Beeld.

Wanneer u het tabblad Margehulplijnen in het dialoogvenster Lay-outhulplijnen bekijkt, ziet u dat de labels voor de vakken Links en Rechts onder Margehulplijnen veranderen in Binnenkant en Buitenkant, zodat ze elkaar spiegelen op pagina's die tegenover elkaar liggen.

 
 
Van toepassing op:
Publisher 2007, Publisher 2003