De begin-en einddatum voor nieuwe projecten automatisch aanpassen

Met de macro (macro: een actie of een reeks acties waarmee u taken automatisch kunt laten uitvoeren. Macro's kunt u opnemen in de programmeertaal Visual Basic for Applications.) Datums aanpassen kunt u alle begin (begindatum: de datum waarop een taak volgens de planning moet beginnen. Deze datum is gebaseerd op de duur, de kalenders en de beperkingen van de voorafgaande en opvolgende taken. Daarnaast is de begindatum van een taak gebaseerd op de eigen kalenders en beperkingen.)- en einddatums (einddatum: de datum waarop een taak volgens de planning voltooid moet zijn. Deze datum is gebaseerd op de begindatum, duur, kalenders, voorafgaande datums, taakafhankelijkheden en beperkingen van de taak.) voor de taken (taak: een activiteit met een begin en een eind. Projectplanningen bestaan uit taken.) in uw project aanpassen aan een nieuwe begindatum voor het project. Taken met beperkingen (beperking: een restrictie die is ingesteld op de begin- of einddatum van een taak. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat een taak niet na een bepaalde datum moet beginnen of voltooid moet zijn. Beperkingen kunnen flexibel zijn [niet op een bepaalde datum ingesteld] of vaststaand [ingesteld op een bepaalde datum].) worden ook aangepast.

Stel dat u een project plant voor het huidige jaar dat veel lijkt op een project dat vorig jaar is uitgevoerd. U kunt het MPP-bestand van het vorige jaar kopiëren en vervolgens de macro Datums aanpassen uitvoeren in het gekopieerde plan om de datums van vorig jaar naar dit jaar te verplaatsen. De taken worden verplaatst naar dezelfde positie in het project, maar in relatie tot de nieuwe begindatum van het project. Een taak die in het oude project twee maanden na de begindatum van het project begon, wordt dus aangepast zodat deze nu twee maanden na de begindatum van het nieuwe project begint. De duur blijft gelijk en de einddatum wordt ook aangepast.

Taken die zijn gestart of voltooid en waarvoor de werkelijke (werkelijk: informatie waarmee wat aangegeven wat werkelijk heeft plaatsgevonden. De werkelijke begindatum van een project is bijvoorbeeld de dag waarop de taak in werkelijkheid is begonnen.) gegevens zijn vastgelegd in de planning (planning: een schema met begin- en einddatums van taken, en gegevens betreffende resources en kosten. Een planning volgens basislijn is de oorspronkelijke planning die u opslaat en gebruikt om de voortgang te meten. Een tussentijdse planning is een reeks datums die u opslaat tijdens het project ter vergelijking met andere tussentijdse planningen.), kunnen niet opnieuw worden gepland. Omdat met de macro Datums aanpassen taken opnieuw worden gepland, moet u alle werkelijke waarden uit het gekopieerde plan verwijderen voordat u de macro Datums aanpassen uitvoert.

Werkelijke waarden verwijderen uit de projectplanning

  1. Klik op Gantt-diagram in het menu Beeld.
  2. Selecteer alle taken in het raster.
  3. Klik op Taakgegevens Knopafbeelding.
  4. Typ op het tabblad Algemeen de waarde 0 in het vak Percentage voltooid.

Voer de macro Datums aanpassen uit

  1. Klik op Datums aanpassen Knopafbeelding op de werkbalk Analyse.

Als u de werkbalk Analyse wilt weergeven, wijst u Werkbalken aan in het menu Beeld en klikt u vervolgens op Analyse.

  1. Typ de nieuwe datum in het vak Nieuwe begindatum voor het project en klik op OK.

 Opmerking   Als de nieuwe begindatum voor het project volgens de kalender van de planning op een vrije dag valt, wordt de start van de taken naar de eerstvolgende werkdag verschoven.

Beveiliging  Aangezien macro's virussen kunnen bevatten, moet u voorzichtig zijn bij het uitvoeren ervan. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen: gebruik actuele antivirussoftware op uw computer, stel het beveiligingsniveau voor uw macro's in op hoog, schakel het selectievakje Alle geïnstalleerde invoegtoepassingen en sjablonen vertrouwen uit, gebruik digitale handtekeningen en houd een lijst bij van vertrouwde uitgevers.

 
 
Van toepassing op:
Project 2007