De weergave of het zoeken naar informatie op een rooster wijzigen

U kunt uw rooster (rooster: in Project Web Access is het rooster een pagina waarop resources de voortgang van taken kunnen vastleggen en waarmee zij bijgewerkte gegevens naar de projectmanager kunnen verzenden.) gebruiken om de werkelijke hoeveelheid werk (werkelijke hoeveelheid werk: de hoeveelheid werk die is verricht voor een taak of toewijzing. Wanneer u de werkelijke hoeveelheid werk opgeeft voor een taak, wordt de resterende hoeveelheid werk berekend volgens de formule: Resterende hoeveelheid werk = Werk - Werkelijke hoeveelheid werk. De werkelijke hoeveelheid werk wordt ook wel 'werkelijke waarden' genoemd.) voor uw taaktoewijzingen (toewijzing: een bepaalde resource die aan een bepaalde taak is toegewezen.) weer te geven en te rapporteren. Als u roosters moet goedkeuren, kunt u informatie weergeven en zoeken op de roosters die ter goedkeuring aan u zijn verzonden.

Wat wilt u doen?


Roosters weergeven

 1. Klik in Snel starten onder Mijn werk op Roosters.

Op de pagina Roosters wordt een lijst weergegeven met uw roosters, inclusief de roosters die u hebt verzonden, uw huidige rooster en de roosters die voor u zijn gemaakt. Ook eventuele vervangende roosters die u hebt gemaakt, worden weergegeven op de pagina Roosters.

 1. Selecteer in de keuzelijst voor weergave rechts op de pagina een van de volgende opties:
  • Huidige + vorige 3 maanden
  • Volgende 6 maanden + vorige 3 maanden
  • Vorige 6 maanden
  • Vorige 12 maanden
  • Alle roosters
  • Gemaakt en in uitvoering

 Opmerking   In de weergave Gemaakt en in uitvoering worden naast uw eigen roosters in uitvoering ook vervangende roosters weergegeven waarvoor u momenteel verantwoordelijk bent.

 1. Als u het rooster voor de desbetreffende periode wilt weergeven op de pagina Mijn rooster klikt u op de naam van een rooster in de kolom Roosternaam.

Terug naar boven Terug naar boven

Overuren en niet-factureerbare uren op uw rooster weergeven

 1. Klik in Snel starten onder Mijn werk op Roosters.
 2. Klik in de kolom Roosternaam op het rooster waarin u overuren of niet-factureerbare uren of beide wilt weergeven.
 3. Klik op de pagina Mijn rooster op Acties en klik vervolgens op Toggle Overtime Work of Toggle Non-Billable Work voor zover van toepassing.

Terug naar boven Terug naar boven

Roosterfilters configureren

Goedkeurders van roosters en degenen met aanpassingsmachtigingen kunnen de gegevens op de lijst van hun toegewezen roosters verder filteren (filter: geeft aan welke taak- of resource-informatie moet worden weergegeven of gemarkeerd in een weergave. Als u het filter Kritiek toepast, worden bijvoorbeeld alleen kritieke taken weergegeven.).

 1. Klik bij Snel starten onder Goedkeuringen op Rooster.
 2. Klik in het filtergebied van de pagina Mijn roosters op Wacht op mijn goedkeuring, Goedgekeurd door mij, Beschikbare roosters om aan te passen of Niet ingediende roosters voor mijn resources, voor zover van toepassing.

 Opmerking   In Microsoft Office Project Web Access worden roosters standaard weergegeven met het filter Wacht op mijn goedkeuring.

 1. Selecteer de datum of de resourcefilteropties of beide voor het geselecteerde roostertype:
  • Datum     Schakel dit selectievakje in om filteren op datum in te stellen. U kunt een van de volgende methoden van filteren op datum kiezen:
   • Fiscale periode     Klik op deze knop om alleen roosters van een bepaalde fiscale periode weer te geven. Selecteer de fiscale periode in de overeenkomstige lijst.

 Opmerking   Als in uw organisatie geen fiscale perioden zijn gedefinieerd is de lijst Fiscale periode leeg en worden met uw filter geen roosters weergegeven.

 • Aangepast datumbereik     Klik op deze knop om alleen roosters weer te geven met datums in een bepaalde tijdsperiode. Stel de begin- en einddatum voor de tijdsperiode in door datums in de vakken te typen of door datums te selecteren met de datumkiezers.
 • Resources     Schakel dit selectievakje in om filteren op resources in te stellen. U kunt een van de volgende methoden voor filteren op resource kiezen:
  • Kostenpost     Typ een kostenpost-id in het vak Kostenpost om alleen roosters weer te geven met tijd die is gerapporteerd tegen een bepaalde kostenpost.
  • Resourcenaam     Selecteer een resource in de lijst Resourcenaam om alleen roosters weer te geven met datums die door deze resource zijn gerapporteerd.
 1. Klik op Toepassen om de roosters te filteren op basis van de criteria die u hebt opgegeven.

Als u na het toepassen van een filter wilt teruggaan naar de standaardweergave, klikt u in het filtergebied van de pagina Mijn roosters bekijken op Wacht op mijn goedkeuring. Schakel de selectievakjes Datum en Resources uit en klik vervolgens op Toepassen.

WeergevenWaarom kan ik bepaalde handelingen niet uitvoeren in Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Project Server 2007