Een object bewerken

Als u bewerkingen wilt invoeren, kunt u het bron (bron: de locatie waar verplaatste, gekopieerde, geïmporteerde of geëxporteerde gegevens tot stand zijn gekomen; dit kan een weergave, een tabel, een document of een ander programma zijn. In OLE is dit het document of het programma dat gegevens levert aan een gekoppelde object in een doeldocument of -programma.)programma van een gekoppeld of ingesloten object (ingesloten object: informatie [het object] die is ingevoegd in een bestand [het doelbestand]. Wanneer een object eenmaal is ingesloten, maakt het deel uit van het doelbestand. Wanneer u dubbelklikt op een ingesloten object, wordt het geopend in het programma waarin het is gemaakt [het bronprogramma].) rechtstreeks in Microsoft Office Project 2003 openen.

  1. Als u een object wilt bewerken dat gegevens bevat, zoals een tekstveld, document, werkblad of afbeelding, dubbelklikt u op het object.

Als u een object wilt bewerken waarmee een actie wordt uitgevoerd (zoals een geluids- of videoclip), selecteert u het object, klikt u op de naam van het object in het menu Bewerken en klikt u vervolgens op Bewerken.

  1. Bewerk het object met de opdrachten van het bronprogramma.
  2. Als u het object ter plekke in het geopende programma bewerkt, klikt u op een willekeurige positie buiten het object om terug te keren naar Project.

Als u het object in een afzonderlijk venster in het bronprogramma bewerkt, klikt u op Afsluiten in het menu Bestand om terug te keren naar Project.

 Opmerkingen 

  • Als u een object met een ander bronprogramma wilt bewerken, wijst u Object in het menu Bewerken aan en vervolgens klikt u op Converteren. Als u het object wilt converteren naar het type dat is geselecteerd in de lijst Objecttype, klikt u op Converteren naar. Als u het object wilt openen als het type dat is geselecteerd in de lijst Objecttype zonder het ingesloten objecttype te wijzigen, klikt u op Activeren als.
  • Een object waarmee een actie wordt uitgevoerd (zoals een geluids- of videoclip), kan niet worden bewerkt in een notitie bij een taak, resource of toewijzing.
 
 
Van toepassing op:
Project 2003