Wat is de weergave voor presentator?

Als u de weergave voor presentator wilt instellen en gebruiken, raadpleegt u Sprekersnotities alleen voor uzelf weergeven terwijl een presentatie op meerdere monitoren wordt vertoond.

In dit artikel


Overzicht van de weergave voor presentator

De weergave voor presentator is ideaal als u een presentatie met uw sprekersnotities op een computer (bijvoorbeeld uw laptop) wilt weergeven, terwijl uw publiek de presentatie zonder notities bekijkt op een andere monitor.

 Opmerking   In PowerPoint kunt u maximaal twee monitoren voor een presentatie gebruiken. Met een bepaalde configuratie kunt u echter wel een presentatie weergeven op drie of meer monitoren die op één computer zijn aangesloten.

De weergave voor presentator biedt de volgende hulpmiddelen waarmee u de informatie op eenvoudige wijze kunt presenteren:

  • U kunt miniaturen gebruiken om dia's in een andere volgorde te selecteren waardoor u de presentatie aan het huidige publiek kunt aanpassen.
  • De sprekersnotities worden in een groot en duidelijk lettertype weergegeven zodat u deze notities als een script voor de presentatie kunt gebruiken.
  • U kunt het scherm tijdens een presentatie tijdelijk op zwart of wit zetten en vervolgens verder gaan waar u was gebleven. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat een dia tijdens een pauze of tijdens het beantwoorden van vragen zichtbaar blijft.

Weergave voor presentator

In de weergave voor presentator zijn de pictogrammen en knoppen extra groot zodat u eenvoudig kunt navigeren, zelfs als u een toetsenbord of muis gebruikt waarmee u nog niet eerder hebt gewerkt. In de onderstaande afbeelding ziet u de verschillende beschikbare hulpmiddelen in de weergave voor presentator.

Weergave voor presentator

Toelichting 1 Het nummer van de dia (bijvoorbeeld dia 1 in een presentatie met 8 dia's)
Toelichting 2 De dia die u momenteel aan het publiek toont
Toelichting 3 De sprekersnotities die u als script voor de presentatie kunt gebruiken
Toelichting 4 Klik hierop om naar de vorige dia te gaan
Toelichting 5 De pen of markeerstift
Toelichting 6 Klik hierop om een menu weer te geven waarmee u de voorstelling kunt beëindigen, het scherm voor het publiek op zwart of wit kunt zetten, of naar een bepaald dianummer kunt gaan
Toelichting 7 Klik hierop om naar de volgende dia te gaan
Toelichting 8 De verstreken tijd van de presentatie in uren en minuten
Toelichting 9 Diaminiaturen waarop u kunt klikken om naar een bepaalde dia te gaan of om terug te keren naar een dia die u eerder hebt vertoond

Terug naar boven Terug naar boven

Vereisten voor gebruik van de weergave voor presentator

Voordat u de weergave voor presentator kunt gebruiken, moet u het volgende doen:

  • Zorg dat de computer die u voor de presentatie gebruikt, ondersteuning biedt voor meerdere monitoren. De meeste moderne computers ondersteunen standaard het gebruik van meerdere monitoren. Als dit niet het geval is, hebt u twee videokaarten nodig.

 Tip   Raadpleeg de meest recente informatie over de ondersteuning van meerdere monitoren op de website van de fabrikant van uw computer.

 Opmerking   Als u de weergave voor presentator wilt instellen en gebruiken, raadpleegt u Sprekersnotities alleen voor uzelf weergeven terwijl een presentatie op meerdere monitoren wordt vertoond.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
PowerPoint 2010