PowerPoint-presentaties maken op basis van Word-overzichten

Van toepassing op:
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft PowerPoint ® 2002 en 2000
Microsoft Office Word 2003

In dit artikel


Voordat we beginnen

Alle voorbeelden en ideeën in dit artikel zijn gemaakt met Office Word 2003 en Office PowerPoint 2003, beide Microsoft Office 2003-programma's. De technieken zouden op dezelfde manier moeten werken voor de laatste twee versies van beide programma's, maar ik heb ze nog niet getest. Nu dit is gezegd, kunnen we doorgaan met de rest van dit artikel.

Aan de slag

Word fungeert vaak als storyboard in het beginstadium van een concept. Het komt vaak voor dat mensen plannen maken en ideeën vlug noteren in Word om overzichten te maken die ze later kunnen verfijnen en bijschaven voor gebruik als inhoud van brochures, persberichten en presentaties. In dit artikel worden ideeën besproken waarmee u volledige presentaties in PowerPoint kunt maken op basis van geschikte Word-inhoud.

Microsoft biedt een eenvoudige manier om PowerPoint-presentaties te maken van Word-documenten zolang u beide programma's op dezelfde computer hebt geïnstalleerd. Ga in Word naar het menu Bestand, wijs Verzenden naar aan en klik op Microsoft Office PowerPoint. Hiermee wordt in PowerPoint een basispresentatie geopend die tekstelementen uit het Word-document bevat. Als u deze procedure probeert met een bestaand Word-document, bent u mogelijk niet zo tevreden met de resultaten. In PowerPoint wordt namelijk alleen een bepaalde opmaakstijl binnen een Word-document gebruikt. Deze opmaak wordt automatisch geconverteerd naar titels, tekst en items met opsommingstekens in PowerPoint.

Terug naar boven Terug naar boven

Een oefening

Laten we een voorbeeld met Word-overzicht maken om dit punt te verduidelijken.

Start Word en typ het volgende:

Dia 1

Regel 1

Regel 2

Regel 3

Sla het document, wijs in het menu Bestand de optie Verzenden naar aan en klik op Microsoft Office PowerPoint. PowerPoint wordt geopend op de achtergrond en er worden ten minste vier dia's weergegeven met titels die overeenkomen met onze vier regels. Dat is niet wat we wilden!

De juiste manier

  1. Sluit PowerPoint af en keer terug naar het Word-document.
  2. Selecteer de eerste regel met de woorden Dia 1.
  3. Klik in de lijst Stijl op de werkbalk Opmaak op Kop 1 (of klik op Kop 1 in het taakvenster Stijlen en opmaak).

Als de werkbalk Opmaak niet zichtbaar is, wijst u in het menu Beeld de optie Werkbalken aan en klikt u op Opmaak.

  1. Selecteer op dezelfde manier de overige drie regels en klik op het opmaakprofiel Kop 2 in de lijst Stijl.
  2. Sla het Word-document op.
  3. Wijs in het menu Bestand de optie Verzenden naar aan en klik vervolgens op Microsoft Office PowerPoint.

Als u alle stappen goed hebt opgevolgd, ziet u hoe in PowerPoint één diapresentatie is gemaakt met één titel en drie opsommingtekens in het tekstgebied, precies zoals een conventionele presentatie!

U kunt meerdere titels en opsommingstekens maken in Word met respectievelijk de opmaakprofielen Kop 1 en Kop 2 voor al uw inhoud. Dit wordt weer omgezet naar meerdere dia's in een PowerPoint-presentatie.

Terug naar boven Terug naar boven

Meer opties

Zojuist hebben we geleerd dat met de conversie van Word naar PowerPoint Word-opmaakprofielen worden omgezet in PowerPoint-elementen. Het opmaakprofiel Kop 1 wordt omgezet in de aanduiding Titeltekst in PowerPoint. Het opmaakprofiel Kop 2 wordt op dezelfde manier omgezet in opsommingsteken één.

Op dezelfde manier:

Kop 3 wordt opsommingsteken twee (een onderliggend opsommingsteken).

Kop 4 wordt opsommingsteken drie (een onderliggend opsommingsteken van een onderliggend opsommingsteken), enzovoort.

Let op!

Alle tekst die in uw Word-document (met toegepaste opmaakprofielen) is ingesteld op het opmaakprofiel Normaal, wordt niet in PowerPoint geïmporteerd.

U kunt snel de Word-opmaak wijzigen door het opmaakprofiel Kop 2 toe te passen op een heel document. Pas vervolgens het opmaakprofiel Kop 1 toe op die delen van het document die u wilt aanduiden als titeltekst in PowerPoint.

Als u PowerPoint 2000 gebruikt, vindt u meer informatie in dit Microsoft Knowledge Base-artikel: PPT2000: Importing Word for Windows Document into PowerPoint (Engelstalig).

Ten slotte

Presentaties die zijn gemaakt met Word-overzichten, zijn elementair van aard, met tekst zonder opmaak waarbij een zwart standaardlettertype wordt weergegeven op een dia met een witte achtergrond.

De eenvoudigste manier om een geavanceerd uiterlijk te geven aan een dergelijke presentatie is als volgt:

U vindt verschillende koppelingen naar PowerPoint-sjablonen die u kunt downloaden of online op de Ppted-website (Engelstalig) en op Indezine: The PowerPoint Ezine (Engelstalig) kunt kopen.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
PowerPoint 2003, Word 2003, PowerPoint 2002, PowerPoint 2000