Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

U kunt opsommingstekens of nummers gebruiken om grote hoeveelheden tekst of de opeenvolgende fasen van een proces overzichtelijk weer te geven in een PowerPoint 2013-presentatie.

  1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Presentatieweergaven op Normaal.
  2. Klik aan de linkerkant van het PowerPoint-venster op de miniatuur van een dia waaraan u tekst met opsommingstekens of nummering wilt toevoegen.
  3. Selecteer in de dia de regels tekst die u van opsommingstekens of nummers wilt voorzien in een tijdelijke tekst of tabel.
  4. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op OpsommingstekensKnopvlak of NummeringKnopvlak.


 Opmerkingen 

  • Als u alle tekstregels wilt wijzigen, selecteert u het overzicht van het tekstobject en past u vervolgens de opsommingstekens of nummering toe.
  • Zie De inspringing van een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens aanpassen met de liniaal voor informatie over het vergroten of verkleinen van de inspringing, het wijzigen van de ruimte tussen een opsommingsteken of nummer en de tekst, het wijzigen van de stijl, kleur of grootte van opsommingstekens of nummers, het handmatig wijzigen van het nummer waarmee u wilt beginnen en dergelijke. .
 
 
Van toepassing op:
PowerPoint 2013