Pagina 11 van 36VORIGEVOLGENDE

Aan de slag met Outlook 2007

De opdracht Editoropties voor de opties van de e-maileditor


We hebben zojuist het dialoogvenster Opties besproken, maar in Outlook 2007 stelt u opties vanuit andere plaatsen in.

Opties voor het schrijven van e-mailberichten

Als u de instellingen voor het schrijven van e-mail wilt wijzigen, zodat bijvoorbeeld bij de spellingcontrole woorden met hoofdletters worden overgeslagen, stelt u dit in het dialoogvenster Editoropties in. U maakt eerst een nieuw bericht en doet vervolgens het volgende:

Toelichting 1 Klik op de Microsoft Office-knopAfbeelding van knop.
Toelichting 2 Klik op Editoropties.

Opmerking   ¬†Sommige instellingen, zoals de instellingen die u in het gebied Persoonlijke instellingen van het venster Editoropties opgeeft, worden in alle programma's van Office 2007 gebruikt, maar de meeste instellingen die u in Editoropties instelt, gelden alleen voor Outlook.

Opties voor het verzenden van e-mail

Wanneer u een e-mailbericht verzendt, kunt u instellen hoe dat bericht wordt verzonden. U kunt bijvoorbeeld kiezen of het e-mailbericht zonder opmaak, in de HTML-opmaak of in de RTF-opmaak wordt verzonden. Ook kunt u opgeven waar een kopie van een e-mailbericht wordt opgeslagen (maar u kunt ook instellen dat er helemaal geen kopie van het e-mailbericht wordt bewaard). U stelt deze opties in op tabbladen die op het lint voor het bericht in kwestie staan. Aan het einde van deze les zullen wij in de oefensessie laten zien hoe u de tabbladen met deze opties opent.

Pagina 11 van 36VORIGEVOLGENDE