Geluiden toevoegen of verwijderen

Als u een geluid wilt verwijderen, moet u eerst het bestaande geluid van uw dia verwijderen en vervolgens het nieuwe geluid toevoegen.

Een geluid verwijderen

  1. Klik op de dia met het geluid dat u wilt verwijderen.
  2. Selecteer in de normale weergave het geluidspictogram Pictogramafbeelding of het cd-pictogram Pictogramafbeelding en druk vervolgens op DELETE.

Als u meerdere geluiden wilt verwijderen, moet u stap 1 en stap 2 herhalen voor iedere dia met geluidsbestanden die u wilt verwijderen.

Een geluid toevoegen

Voordat u geluiden aan een presentatie toevoegt, kunt u eventuele problemen voorkomen door deze naar dezelfde map te kopiëren of te verplaatsen als de map waarin de presentatie is opgeslagen.

  1. Klik op de dia waaraan u een geluid wilt toevoegen.
  2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Mediaclips op de pijl onder Geluid. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

Afbeelding van tabblad Invoegen

  1. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer u wordt gevraagd hoe het geluid in de diavoorstelling moet worden gestart:
    • Klik op Automatisch als u wilt dat het geluid automatisch wordt afgespeeld als u naar de dia gaat.
    • Als u het geluid wilt afspelen wanneer u op het geluidspictogram Pictogramafbeelding of cd-pictogram Pictogramafbeelding klikt, klikt u op Wanneer erop wordt geklikt.

Als u ervoor kiest het geluid te starten wanneer u erop klikt met de muis, verschijnt het geluidspictogram of het cd-pictogram op uw dia, ook al hebt u het selectievakje Verbergen bij voorstelling ingeschakeld.

 
 
Van toepassing op:
PowerPoint 2007