Een transparante achtergrond of een watermerk invoegen in dia's

Van toepassing op
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft PowerPoint 2000 en 2002

U kunt aan één dia of aan alle dia's een transparante afbeelding toevoegen om zodoende een PowerPoint-presentatie een eigen karakter te geven of duidelijk te maken van welk bedrijf de presentatie afkomstig is.

Een transparante achtergrond neemt de volledige dia in beslag. Een watermerk biedt meer mogelijkheden aangezien u de grootte en positie ervan op de dia kunt wijzigen. Beide kunnen op alle dia's worden toegepast of alleen op de gewenste dia's.

Achtergrond en watermerk

Een transparante achtergrond toevoegen

 1. Open een lege PowerPoint-presentatie of een voltooide presentatie waaraan u een achtergrond wilt toevoegen.

 Opmerking   Als uw voltooide presentatie modeldia's bevat, is het wellicht beter voor deze dia's geen achtergrond te gebruiken om te voorkomen dat er ongewenste veranderingen optreden in uw presentatie. U kunt de achtergrond desnoods wel dia voor dia toevoegen.

 1. Als u aan alle dia's in een lege presentatie een achtergrond wilt toevoegen, wijst u in het menu Beeld de optie Model aan en klikt u op Diamodel. Voer vervolgens in het diamodel de volgende stappen uit. Als u slechts aan een dia een achtergrond wilt toevoegen, selecteert u een dia en voert u verder dezelfde stappen uit.
 2. Kies het logo dat of de illustratie die u als achtergrond voor de dia wilt gebruiken. Wijs in het menu Invoegen de optie Afbeelding aan en klik op Illustratie om een achtergrond te maken van een nieuwe afbeelding. U kunt ook op Uit bestand klikken om een afbeelding uit een van uw bestanden te kiezen.

Houd er rekening mee dat niet alle illustraties geschikt zijn als achtergrond. U moet wellicht het een en ander uitproberen.

 1. Selecteer het gewenste logo of de gewenste illustratie en voeg de afbeelding in de presentatie in.

Het logo of de illustratie wordt op de modeldia weergegeven, maar de afbeelding is nog niet transparant.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het logo of de illustratie op de dia en klik vervolgens op Afbeelding opmaken.
 2. Klik op het tabblad Afbeelding op het pijltje naast het vak Kleur en klik op Wassen (Watermerk in PowerPoint 2000) en klik ten slotte op OK.

Watermerk

 1. Klik, terwijl het logo of de illustratie nog steeds is geselecteerd, op de rechtermuisknop en klik vervolgens op Afbeelding opslaan als. Sla de afbeelding op een plek op waar u deze gemakkelijk kunt terugvinden.

Verwijder de oorspronkelijke afbeelding uit de dia. U vervangt deze met de transparante afbeelding die u zojuist hebt voorbereid en opgeslagen.

 1. Klik in het menu Opmaak op Achtergrond.

Klik in het dialoogvenster Achtergrond op het pijltje in het vak onder Opvulkleur voor achtergrond. Klik op Opvuleffecten en klik op het tabblad Afbeelding op Afbeelding selecteren.

 1. Ga naar de afbeelding die u als transparante achtergrond hebt opgemaakt en selecteer deze. Klik op Invoegen, op OK en ten slotte op Toepassen.

Uw transparante afbeelding wordt aan de modeldia als achtergrond toegevoegd en de nieuwe achtergrond wordt op elke nieuwe dia die u aan de presentatie toevoegt, weergegeven. Als u één dia hebt geselecteerd, wordt de achtergrond slechts aan de geselecteerde afbeelding toegevoegd.

Watermerk toevoegen

 1. Open een lege PowerPoint-presentatie of een voltooide presentatie waaraan u een watermerk wilt toevoegen.

 Opmerking   Als uw voltooide presentatie modeldia's bevat, is het wellicht beter aan deze dia's geen watermerk toe te voegen om te voorkomen dat er ongewenste veranderingen optreden in uw presentatie. U kunt het watermerk desnoods wel dia voor dia toevoegen.

 1. Als u aan alle dia's in een lege presentatie een watermerk wilt toevoegen, wijst u in het menu Beeld de optie Model aan en klikt u op Diamodel. Voer vervolgens in het diamodel de volgende stappen uit. Als u slechts aan een dia een achtergrond wilt toevoegen, selecteert u een dia en voert u verder dezelfde stappen uit.
 2. Kies het logo dat of de illustratie die u als achtergrond voor de dia wilt gebruiken. Wijs in het menu Invoegen de optie Afbeelding aan en klik op Illustratie om een watermerk te maken van een nieuwe afbeelding. U kunt ook op Uit bestand klikken om een afbeelding uit een van uw bestanden te kiezen.

Houd er rekening mee dat niet alle illustraties geschikt zijn als watermerk. U moet wellicht het een en ander uitproberen.

 1. Selecteer het gewenste logo of de gewenste illustratie en voeg de afbeelding in de presentatie in.

Het logo of de illustratie wordt op het diamodel weergegeven waarna u de afbeelding transparant maakt.

 1. Selecteer het logo of de illustratie op de dia, klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens in het weergegeven menu op Afbeelding opmaken.
 2. Misschien wilt u het formaat van de afbeelding op de dia nog aanpassen. Dit doet u door op het tabblad Grootte onder Formaat wijzigen en draaien de Hoogte te vergroten of te verkleinen.
 3. Als u de afbeelding op de dia wilt centreren klikt u op de werkbalk Tekenen op Uitlijnen of verdelen en klik vervolgens op Ten opzichte van dia.

Klik opnieuw op Tekenen, klik op Uitlijnen of verdelen en klik ten slotte op Centreren en Horizontaal uitlijnen.

 1. Klik op het tabblad Afbeelding op het pijltje naast het vak Kleur en klik op Wassen (Watermerk in PowerPoint 2000) en klik ten slotte op OK.

Watermerk

U kunt op dit punt het watermerk achter de tekst op een dia invoegen of u kunt aan de dia(s) tekst toevoegen.

 1. Als u tevreden bent over de weergave en plaats van de afbeelding, plaatst u het watermerk op de achtergrond van de dia. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de afbeelding, wijs Achtergrond aan en klik vervolgens op Naar achtergrond.

 Opmerking   Nadat de afbeelding naar de achtergrond is verplaatst, kunt u deze niet meer bewerken of verplaatsen.

Naar achtergrond

 
 
Van toepassing op:
PowerPoint 2003