Een diamodel maken of aanpassen

Als u meer wilt weten over de functie van een diamodel, raadpleegt u Wat is een diamodel?

 1. Open een lege presentatie, ga naar het tabblad Beeld en klik in de groep Modelweergaven op Diamodel.
 2. Als u de weergave Diamodel opent, wordt een leeg diamodel met de bijbehorende standaardindelingen weergegeven.

 Opmerking    In het deelvenster met diaminiaturen geeft de grote dia-afbeelding het diamodel aan. De kleinere afbeeldingen onder het diamodel geven de bijbehorende indelingen aan.

 1. Als u een indeling wilt maken of een bestaande indeling wilt aanpassen, raadpleegt u Een dia-indeling maken die volledig op uw wensen is afgestemd.
 2. Als u tijdelijke aanduidingen wilt toevoegen of wijzigen in uw indelingen, raadpleegt u Een of meer tijdelijke aanduidingen voor inhoud aan een indeling toevoegen of Een tijdelijke aanduiding wijzigen of verwijderen.
 3. Als u de ingebouwde dia-indelingen van het standaarddiamodel wilt verwijderen, klikt u in het deelvenster met diaminiaturen met de rechtermuisknop op de dia-indelingen die u wilt verwijderen, en klikt u vervolgens op Indeling verwijderen in het snelmenu (snelmenu: een menu met opdrachten die relevant zijn voor een bepaald item. Klik met de rechtermuisknop op een item of druk op Shift+F10 om een snelmenu weer te geven).
 4. Als u een ontwerp of kleuren, lettertypen, effecten of achtergronden uit een thema (thema: een verzameling van uniforme ontwerpelementen, waaronder kleurencombinaties, lettertypen en grafische afbeeldingen, waarmee u bepaalt hoe een document eruitziet.) wilt toepassen, raadpleegt u Een thema toepassen om kleur en stijl aan een presentatie toe te voegen of Meerdere thema's op een presentatie toepassen.
 5. Als u de paginastand voor alle dia's in uw presentatie wilt instellen, klikt u op het tabblad Diamodel in de groep Pagina-instelling op Afdrukstand van dia en vervolgens op Staand of Liggend.
 6. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan als.
 7. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor het bestand.
 8. Klik in de lijst Opslaan als op PowerPoint-sjabloon en klik vervolgens op Opslaan.
 9. Ga naar het tabblad Diamodel en klik in de groep Sluiten op Modelweergave sluiten.

Terug naar boven Terug naar boven

Koppelingen naar meer informatie over diamodellen