Documentthema's toepassen of wijzigen

U kunt snel en eenvoudig een heel document opmaken en het daarmee een professioneel en eigentijds uiterlijk geven door een documentthema (thema: een verzameling van uniforme ontwerpelementen, waaronder kleurencombinaties, lettertypen en grafische afbeeldingen, waarmee u bepaalt hoe een document eruitziet.) toe te passen. Een documentthema is een verzameling opmaakopties die een kleurenthema, een verzameling themalettertypen (waaronder lettertypen voor koppen en hoofdtekst) en een verzameling thema-effecten (waaronder lijnen en opvuleffecten) bevatten.

Programma's zoals Microsoft Office Word, Excel en PowerPoint voorzien in een aantal vooraf gedefinieerde documentthema's. U kunt echter ook uw eigen documentthema maken door een bestaand documentthema aan te passen en dit vervolgens als aangepast documentthema op te slaan. Documentthema's worden door alle Office-programma's gedeeld zodat u al uw Office-documenten hetzelfde uiterlijk kunt geven.

Wat wilt u doen?


Een documentthema toepassen

U kunt het documentthema dat standaard wordt toegepast in Office-programma's, zoals Word, Excel en PowerPoint, wijzigen door een ander vooraf gedefinieerd documentthema of een aangepast documentthema te selecteren. Documentthema's die u toepast worden onmiddellijk geïmplementeerd in de stijlen (stijl: een combinatie van opmaakkenmerken, zoals het lettertype, de tekengrootte en de manier van inspringen, die u een naam geeft en opslaat als eenheid. Wanneer u een stijl toepast, worden alle opmaakkenmerken daarin gelijktijdig toegepast.) die u in uw document kunt gebruiken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • In Word of Excel:     klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Thema's op Thema's.

Word-lintafbeelding of Excel-lintafbeelding

 • In PowerPoint:     ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Thema's op het gewenste documentthema of klik op Meer Knopafbeelding als u alle beschikbare documentthema's wilt zien.

PowerPoint-lintafbeelding

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een ander vooraf gedefinieerd documentthema wilt toepassen, selecteert u het gewenste documentthema onder Standaard.
  • Als u een aangepast documentthema wilt toepassen, selecteert u het gewenste documentthema onder Aangepast.

 Opmerking    De optie Aangepast is alleen beschikbaar als u een of meer aangepaste documentthema's hebt gemaakt. Zie Een documentthema aanpassen voor meer informatie over het maken van aangepaste documentthema's.

 1. Als het documentthema dat u wilt gebruiken niet in de lijst voorkomt, klikt u op Thema's zoeken om het thema te zoeken op uw computer of een netwerklocatie.
 2. Als u wilt zoeken naar andere documentthema's op Office Online, klikt u op Zoeken in Office Online.

 Tip   In PowerPoint kunt u een documentthema toepassen op alle dia's, alleen geselecteerde dia's of de modeldia. Klik met de rechtermuisknop op het documentthema en klik vervolgens op de gewenste optie.

Terug naar boven Terug naar boven

Een documentthema wijzigen

Als u een documentthema wilt wijzigen, wijzigt u eerst de kleuren, lettertypen of lijnen en opvuleffecten die in het documentthema worden gebruikt. Wijzigingen die u aanbrengt in een of meer van deze themaonderdelen worden onmiddellijk geïmplementeerd in de stijlen die u in het actieve document hebt toegepast. Als u deze wijzigingen op nieuwe documenten wilt toepassen, kunt u deze als aangepast documentthema opslaan.

De themakleuren aanpassen

Themakleuren bevatten vier tekst- en achtergrondkleuren, zes accentkleuren en twee hyperlinkkleuren. De kleuren in de knop Themakleuren Knopafbeelding geven de huidige kleuren voor de tekst en de achtergrond aan. De verzameling kleuren die u naast de naam Themakleuren ziet nadat u op de knop Themakleuren hebt geklikt, geven de accent- en hyperlinkkleuren voor dat thema aan. Wanneer u een van deze kleuren wijzigt om uw eigen verzameling themakleuren te maken, worden de kleuren in de knop Themakleuren en naast de naam Themakleuren dienovereenkomstig gewijzigd.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • In Word of Excel:     klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Thema's op Kleuren.

Word-lintafbeelding of Excel-lintafbeelding

 • In PowerPoint:     ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Thema's op Themakleuren.

PowerPoint-lintafbeelding

 1. Klik op Nieuwe themakleuren maken.
 2. Klik onder Themakleuren op de knop van het themakleurenelement dat u wilt wijzigen.
 3. Selecteer onder Themakleuren de kleuren die u wilt gebruiken.

 Tip   Onder Voorbeeld ziet u het effect van de wijzigingen die u aanbrengt. Als u wilt zien welk effect de kleuren die u selecteert hebben op stijlen die u in het document hebt toegepast, klikt u op Voorbeeld.

 1. Herhaal stap 3 en 4 voor alle themakleurenelementen die u wilt wijzigen.
 2. Typ in het vak Naam een passende naam voor de nieuwe themakleuren.
 3. Klik op Opslaan.

 Tip   Als u alle themakleurenelementen in de oorspronkelijke themakleuren wilt herstellen, klikt u op Beginwaarden voordat u op Opslaan klikt.

De themalettertypen aanpassen

Themalettertypen bevatten een koplettertype en een hoofdtekstlettertype. Als u op de knop Themalettertypen Knopafbeelding klikt, kunt u de naam zien van het koplettertype en het hoofdtekstlettertype dat wordt gebruikt voor elk themalettertype onder de naam Themalettertypen. U kunt beide lettertypen wijzigen om zelf een verzameling themalettertypen te maken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • In Word of Excel:     klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Thema's op Lettertypen.

Word-lintafbeelding of Excel-lintafbeelding

 • In PowerPoint:     ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Thema's op Themalettertypen.

PowerPoint-lintafbeelding

 1. Klik op Nieuwe themalettertypen maken.
 2. Selecteer in de vakken Lettertype voor koptekst en Lettertype voor hoofdtekst de lettertypen die u wilt gebruiken.

 Tip   Het voorbeeld wordt bijgewerkt met de lettertypen die u selecteert.

 1. Typ in het vak Naam een passende naam voor de nieuwe themalettertypen.
 2. Klik op Opslaan.

Een verzameling thema-effecten selecteren

Thema-effecten zijn verzamelingen lijnen en opvuleffecten. Als u op de knop Thema-effecten Knopafbeelding klikt, ziet u de lijnen en opvuleffecten die voor elke verzameling thema-effecten in de afbeelding worden gebruikt die onder de naam Thema-effecten wordt weergeven. Hoewel u niet zelf een verzameling thema-effecten kunt maken, kunt u wel het thema kiezen dat u in uw eigen documentthema wilt gebruiken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • In Word of Excel:     ga naar het tabblad Pagina-indeling en klik in de groep Thema's op Thema-effecten.

Word-lintafbeelding of Excel-lintafbeelding

 • In PowerPoint:     ga naar het tabblad Ontwerpen en klik de groep Thema's op Thema-effecten.

PowerPoint-lintafbeelding

 • Selecteer het effect dat u wilt gebruiken.

Terug naar boven Terug naar boven

Een documentthema opslaan

Alle wijzigingen die u aanbrengt in de kleuren, lettertypen of lijnen en opvuleffecten van een documentthema kunt u opslaan als aangepast documentthema en dit thema toepassen op andere documenten.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • In Word of Excel:     klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Thema's op Thema's.

Word-lintafbeelding of Excel-lintafbeelding

 • In PowerPoint:     klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Thema's op Meer.Knopafbeelding

PowerPoint-lintafbeelding

 1. Klik op Huidig thema opslaan.
 2. Typ in het vak Bestandsnaam een passende naam voor het thema.

 Opmerking   Een aangepast documentthema wordt in de map Thema's voor documenten opgeslagen en wordt automatisch aan de lijst met aangepaste thema's toegevoegd.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007