De tekstkleur op een dia wijzigen

U kunt de kleur van tekst op een of meer dia's wijzigen.

Ga als volgt te werk om de tekstkleur op een dia te wijzigen:

  1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen.

De kleur van tekst wijzigen

  1. Klik op de miniwerkbalk die wordt weergegeven op Tekstkleur Tekstkleur wijzigen en selecteer de kleur waarin u de kleur van de tekst wilt wijzigen.

 Tip    Als de kleur die u wilt gebruiken, niet aanwezig is, klikt u op Meer kleuren en klikt u vervolgens op een kleur op het tabblad Standaard of mengt u uw eigen kleur op het tabblad Aangepast.

Ga als volgt te werk om de tekstkleur op meerdere dia's te wijzigen:

Als u de tekstkleur op het diamodel wijzigt, worden de wijzigingen in de tekst op meerdere dia's tegelijk toegepast.

  1. Klik op Weergave > Diamodel.
  2. Klik in het linkerdeelvenster met miniaturen op een dia-indeling waarvoor u een andere tekstkleur wilt instellen.
  3. Selecteer de tekst op de dia-indeling die u wilt wijzigen.
  4. Klik op de miniwerkbalk die wordt weergegeven op Tekstkleur Tekstkleur wijzigen en selecteer de kleur waarin u de kleur van de tekst wilt wijzigen.

     Tip    Als de kleur die u wilt gebruiken, niet aanwezig is, klikt u op Meer kleuren en klikt u vervolgens op een kleur op het tabblad Standaard of mengt u uw eigen kleur op het tabblad Aangepast.

  5. Als u alle gewenste wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Modelweergave sluiten om terug te keren naar uw presentatie.

 Tip    Als u een presentatie maakt met veel dia's, kunt u het beste eerst het diamodel maken. Op die manier stelt u de tekstkleur en andere optwerpstijlen van tevoren in en heeft elke nieuwe dia die u maakt, meteen al de gewenste tekstkleur.

Zie Tekst markeren met kleur als u tekst wilt markeren met kleur.

 
 
Van toepassing op:
PowerPoint 2013