De stijl wijzigen voor de gehele presentatie

Als u een wijziging wilt aanbrengen die van invloed is op meerdere dia's, brengt u deze aan in het diamodel (diamodel: de hoofddia waarin informatie over het thema en de lay-outs van een presentatie is opgeslagen, zoals de achtergrond, kleur, lettertype-effecten en de grootte en positie van tijdelijke aanduidingen.). Veelgemaakte wijzigingen zijn: illustraties invoegen, zoals logo's, de tekenstijl of de stijl van opsommingstekens wijzigen en de opmaak, het formaat en de positie van een tijdelijke aanduiding (tijdelijke aanduidingen: vakken met gestippelde of gearceerde randen die in veel dia-indelingen voorkomen. Deze vakken zijn bestemd voor de titel, hoofdtekst of objecten zoals grafieken, tabellen en afbeeldingen.) wijzigen.

Als u dia's met een titeldia-indeling (indeling: de rangschikking in een dia van elementen, zoals de titel en subtitels, lijsten, afbeeldingen, tabellen, grafieken, AutoVormen en films.) wilt wijzigen, brengt u de wijzigingen aan in het titelmodel (titelmodel: de dia waarin informatie uit de ontwerpsjabloon is opgeslagen over de gebruikte stijl in titeldia's, zoals de grootte en positie van tijdelijke aanduidingen, achtergrondontwerp en kleurenschema's.).

  1. Wijs in het menu Beeld de optie Model aan en klik vervolgens op Diamodel.
  2. Klik aan de linkerzijde op de miniatuur van het diamodel of het titelmodel waarin u een wijziging wilt aanbrengen. Als u het gewenste titelmodel niet ziet, moet u dit invoegen.

WeergevenWerkwijze

  1. Klik op het diamodel waarvoor u het titelmodel wilt invoegen.
  2. Klik op de werkbalk Modelweergave op Nieuw titelmodel invoegen Knopvlak.
  1. Breng de gewenste wijziging aan in het diamodel of het titelmodel.
  2. Als u wilt terugkeren naar de normale weergave, klikt u op de werkbalk Diamodelweergave op Modelweergave sluiten.

 Opmerking   Als zich meerdere diamodellen in de presentatie bevinden, moet u de wijziging aanbrengen in elk model, zodat deze wordt toegepast op alle dia's.

 
 
Van toepassing op:
PowerPoint 2003