Aangepaste prompttekst maken

Als u sjablonen (sjabloon: een bestand of bestanden die de structuur en hulpmiddelen bevatten voor indeling van elementen zoals de stijl en de pagina-indeling van bestanden. Met Word-sjablonen kunt u bijvoorbeeld een enkel document indelen, met FrontPage-sjablonen een hele website.) of diamodellen (diamodel: de hoofddia waarin informatie over het thema en de lay-outs van een presentatie is opgeslagen, zoals de achtergrond, kleur, lettertype-effecten en de grootte en positie van tijdelijke aanduidingen.) maakt die anderen in presentaties kunnen gebruiken, kunt u de tekst in tijdelijke tekstaanduidingen (tijdelijke aanduidingen: vakken met gestippelde of gearceerde randen die in veel dia-indelingen voorkomen. Deze vakken zijn bestemd voor de titel, hoofdtekst of objecten zoals grafieken, tabellen en afbeeldingen.) (die zich in dialay-outs (indeling: de rangschikking in een dia van elementen, zoals de titel en subtitels, lijsten, afbeeldingen, tabellen, grafieken, AutoVormen en films.) bevinden) met eigen tekst overschrijven, waarin andere gebruikers gevraagd wordt specifieke informatie in te voeren. U kunt bijvoorbeeld de algemene tekst Klik hier om tekst toe te voegen vervangen met Voeg hier een diagram toe met de jaarlijkse verkoopcijfers van uw regio.

Wanneer u aangepaste prompttekst aan een dialay-out toevoegt, kunt u die lay-out voor elke dia in uw presentatie gebruiken.

  1. Klik op Diamodelin de groep Presentatieweergaven op het tabblad Beeld.
  2. Klik op de diaminiatuur (miniatuur: een miniatuurversie van een afbeelding.) van de dialay-out waarop u de prompttekst wilt aanpassen.
  3. Selecteer de tekst in de tijdelijke aanduiding en typ de gewenste tekst.

 Opmerking   Als u prompttekst in de tijdelijke aanduiding in het hoofdgedeelte van een dia wilt aanpassen, kunt u alleen het eerste niveau met tekst aanpassen. Sommige tijdelijke aanduidingen in het hoofdgedeelte hebben bijvoorbeeld een lijst met opsommingstekens. U kunt aangepaste prompttekst voor de eerste regel van die lijst maken, maar niet voor de regels eronder (Tweede niveau, Derde niveau, Vierde niveau enzovoort).

  1. Klik op Modelweergave sluiten.
  2. Klik op Lay-out in de groep Dia's op het tabblad Beginpagina in de normale weergave.
  3. Klik op de lay-out met de aangepaste prompttekst die u aan het diamodel hebt toegevoegd.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
PowerPoint 2007