Uw Pocket PC synchroniseren met Outlook

Van toepassing op
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

U kunt e-mailberichten, agenda-items, contactpersonen, notities en taken synchroniseren tussen Outlook en uw Pocket PC met behulp van Microsoft ActiveSync®. Met ActiveSync kunt u via een kabel, dokstation of infraroodaansluiting een associatie tot stand brengen tussen uw Pocket PC en een bureaucomputer. Nadat u een associatie tot stand hebt gebracht, kunt u uw gegevens synchroniseren met behulp van een modem of netwerkkaart (Ethernet) als uw Pocket PC dit ondersteunt. U kunt ook uw bestaande computer gebruiken om via ActiveSync verbinding te maken met andere bronnen. U kunt informatie synchroniseren tussen uw mobiele apparaat en een server als uw bedrijf Microsoft Exchange Server gebruikt in combinatie met Exchange ActiveSync.

Voordat u van start gaat, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Outlook moet zijn geïnstalleerd.
 • ActiveSync 3.7.1 moet zijn geïnstalleerd.
 • U moet over een synchronisatiedokstation of -kabel beschikken.

WeergevenE-mailaccount op Exchange Server

WeergevenEen nieuwe associatie maken

Gebruik de volgende stappen als u over een nieuwe Pocket PC beschikt of uw bestaande verbinding wilt verwijderen en een nieuw maken.

 Opmerking   Als u wilt synchroniseren met uw e-mailaccount op Exchange Server, moet u toegang hebben tot de Exchange Server via Exchange ActiveSync of Microsoft Mobile Information Server.

 1. Start ActiveSync op uw bureaucomputer.
 2. Klik in de wizard op Standaardassociatie en klik vervolgens op Volgende.
 3. Klik op Synchroniseren met Microsoft Exchange-server en/of deze computer en klik vervolgens op Volgende.
 4. Typ de volgende informatie en klik vervolgens op Volgende:
  • Servernaam
  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord
  • Domein
 5. Selecteer de typen informatie die u wilt synchroniseren en klik vervolgens op Volgende.

 Opmerking   Wijzig de instellingen voor een type informatie door op het desbetreffende type informatie en op Instellingen te klikken.

 1. Bepaal of u de items op uw Pocket PC wilt verwijderen of vervangen, of de items op uw apparaat wilt behouden (mogelijk krijgt u dan dubbele vermeldingen) en klik vervolgens op OK.
 2. Selecteer eventuele andere typen informatie die u wilt synchroniseren en klik vervolgens op Volgende.
 3. Klik op Voltooien.

 Opmerkingen 

 • Voer, als dit wordt gevraagd op uw Pocket PC, uw Exchange Server- of domeinwachtwoord in.

 Opmerking   U kunt uw wachtwoord laten onthouden in Outlook door dit te typen in het vak Wachtwoord en het selectievakje Wachtwoord onthouden in te schakelen. Als u uw wachtwoord laat onthouden in Outlook, hoeft u dit niet telkens wanneer u het account opent opnieuw in te voeren. Het betekent echter ook dat iedereen die toegang heeft toe uw computer, ook toegang heeft tot het account. Gebruik sterke wachtwoorden die bestaan uit een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet gecombineerd. Een voorbeeld van een sterk wachtwoord is: Y6dh!et5. Een voorbeeld van een zwak wachtwoord is: Huis27. Wachtwoorden moeten uit ten minste acht tekens bestaan. Een wachtwoord in de vorm van een zin van meer dan veertien tekens is beter. Zie Uw persoonlijke gegevens beter beveiligen met sterke wachtwoorden (Engelstalig) voor meer informatie.Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u uw wachtwoord vergeet, kan Microsoft dit niet voor u achterhalen. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft, op een veilige plaats en niet in de buurt van de gegevens die u met behulp van deze wachtwoorden beveiligt.

 • Koppel uw Pocket PC pas los nadat de synchronisatie is voltooid.
 • Als u problemen hebt met het synchroniseren van uw Outlook-items, koppelt u de Pocket PC los van het dokstation of de kabel. Open vervolgens ActiveSync op uw Pocket PC. Tik op Extra en vervolgens op Opties. Tik op het tabblad Server op de optie Geavanceerd en wijzig vervolgens Logboekregistratie in Beknopt.

WeergevenEen bestaande associatie gebruiken

Als u al een associatie hebt ingesteld, kunt u toch uw postvak IN, agenda en contactpersonen synchroniseren vanuit uw e-mailaccount op Exchange Server met behulp van Outlook. Dit doet u als volgt:

 1. Open ActiveSync op uw bureaucomputer.
 2. Klik op Opties in ActiveSync.
 3. Schakel onder Server het selectievakje Synchronisatie met een server inschakelen in.
 4. Klik op Configureren.
 5. Selecteer de typen informatie die u wilt synchroniseren.

 Opmerking   Wijzig de instellingen voor het type informatie door op het desbetreffende type informatie en op Instellingen te klikken.

 1. Wijzig de informatie over uw serververbinding door onder Serververbinding op Verbinding te klikken.
 2. Klik drie keer op OK.

WeergevenHTTP-e-mailaccount

U kunt berichten op uw HTTP-e-mailaccount niet synchroniseren met ActiveSync. U kunt echter wel naar uw e-mailaccount op MSN Hotmail® of naar een ander HTTP-e-mailaccount gaan met Microsoft Pocket Internet Explorer op uw Pocket PC.

WeergevenPOP3-e-mailaccount

Geef in de wizard Nieuwe associatie op dat u wilt synchroniseren met het postvak IN, dat deel uitmaakt van Microsoft Pocket Outlook.

WeergevenHoe?

 1. Open ActiveSync op uw bureaucomputer.
 2. Klik op Opties in ActiveSync.
 3. Schakel onder Server het selectievakje Synchronisatie met een server inschakelen in.
 4. Klik op Configureren.
 5. Selecteer de typen informatie die u wilt synchroniseren.

 Opmerking   Wijzig de instellingen voor het type informatie door op het desbetreffende type informatie en op Instellingen te klikken.

 1. Wijzig de informatie over uw serververbinding door onder Serververbinding op Verbinding te klikken.
 2. Klik drie keer op OK.
 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003