Profielprompt in- of uitschakelen

Wanneer er meerdere profielen bestaan, kunt u Microsoft Outlook 2013 zo configureren dat u wordt gevraagd om het gewenste profiel te kiezen wanneer Outlook wordt gestart. Als de profielprompt is uitgeschakeld, wordt het standaardprofiel gebruikt.

  1. Sluit Outlook af.
  2. Klik of dubbelklik op E-mail in het Configuratiescherm.

WeergevenWaar vind ik E-mail in het Configuratiescherm?

Het onderdeel E-mail kan op verschillende plaatsen in het Configuratiescherm worden weergegeven, afhankelijk van de gebruikte versie van het Microsoft Windows-besturingssysteem, de geselecteerde weergave van het Configuratiescherm en of u een 32-bits of 64-bits besturingssysteem of versie van Outlook 2013 hebt geïnstalleerd.

U kunt het onderdeel E-mail het gemakkelijkst vinden door het Configuratiescherm in Windows te openen en vervolgens boven aan het venster in het vak Zoeken de tekst E-mail te typen.

 Opmerking    Het pictogram E-mail wordt weergegeven nadat Outlook voor het eerst is gestart.


  1. Klik op Profielen weergeven.
  2. Klik onder Dit profiel gebruiken bij het starten van Microsoft Outlook op Te openen profiel opgeven of Altijd dit profiel gebruiken.

Optie Te openen Outlook-profiel opgeven in het Configuratiescherm

  1. Wanneer Outlook wordt gestart, klikt u in de lijst Profielnaam op het gewenste profiel.

 Tip    Als u meerdere profielen gebruikt, is er meestal één profiel dat u het vaakst gebruikt. Een profiel kan worden gemarkeerd als standaardprofiel in de lijst Profielnaam. Wanneer de lijst wordt weergegeven, klikt u op OK als u het standaardprofiel wilt gebruiken of klikt u op een ander profiel in de lijst.

Een standaardprofiel instellen

  1. Klik in het dialoogvenster Profiel kiezen in de lijst Profielnaam op de naam van het profiel dat standaard moet worden geselecteerd.

Dialoogvenster Outlook-profiel kiezen

  1. Klik op Opties en schakel onder Opties het selectievakje Als standaardprofiel instellen in.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2013