Exchange-modus met cache in- of uitschakelen

Voor deze functie moet u gebruikmaken van een Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- of Exchange Server 2007-account. De meeste privé-accounts maken geen gebruik van Microsoft Exchange. Zie de koppelingen in het gedeelte 'Zie ook' voor meer informatie over Microsoft Exchange-accounts en over het vaststellen met welke versie van Exchange uw account verbinding kan maken.

Als u met een Microsoft Exchange-account werkt, wordt uw werk dankzij de Exchange-modus met cache eenvoudiger gemaakt. Er wordt een kopie van uw postvak op uw computer bewaard. Via deze kopie hebt u snel toegang tot uw gegevens. De kopie wordt regelmatig bijgewerkt, waarbij de inhoud wordt afgestemd op die van de e-mailserver.

In dit artikel


Exchange-modus met cache

Als u offline wilt werken of daartoe door een verbindingsprobleem bent gedwongen, zijn uw gegevens altijd onmiddellijk beschikbaar, waar u zich ook bevindt. Als er geen verbinding mogelijk is tussen uw computer en de server waarop Exchange wordt uitgevoerd, schakelt Microsoft Office Outlook 2007 over naar Er wordt geprobeerd verbinding te maken of naar Verbroken. Zodra de verbinding is hersteld, schakelt Microsoft Office Outlook 2007 automatisch terug naar Verbonden of Verbonden (berichtkoppen). Wijzigingen die u aanbrengt terwijl er geen verbinding met de server mogelijk is, worden automatisch gesynchroniseerd zodra er weer verbinding is. Tijdens de synchronisatie kunt u uw werk gewoon voortzetten.

Terug naar boven Terug naar boven

Gegevens optimaliseren

Als gegevens worden geoptimaliseerd voor een bepaald verbindingstype met Exchange, variëren de itemtypen die met het postvak van de server worden gesynchroniseerd. Als u bijvoorbeeld met een snelle verbinding werkt, worden de kop, de hoofdtekst en de bijlagen van een e-mailitem van de e-mailserver naar uw computer gekopieerd door Office Outlook 2007. Als u met een tragere verbinding werkt, worden uitsluitend de koppen automatisch gedownload. De hoofdtekst en eventuele bijlagen worden alleen gedownload als u dat opgeeft of als dat nodig is voor de synchronisatie met uw PDA (Personal Digital Assistant), voor automatische archiveerbewerkingen of als gevolg van bepaalde regels die door de client worden bepaald. In een omgeving met een trage verbinding wordt het offlineadresboek evenmin automatisch bijgewerkt. U kunt deze bewerking wel handmatig starten.

 Opmerking   Het downloaden van koppen is alleen mogelijk bij een verbinding met Exchange Server 2003 of Office Outlook 2007.

Terug naar boven Terug naar boven

De hoeveelheid gegevens aanpassen die via de verbinding wordt verzonden

In de Exchange-modus met cache wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de snelheid van uw verbinding met Exchange automatisch te bepalen. De gegevenstransmissie wordt vervolgens op die snelheid afgestemd. Als u de instelling Bij trage verbinding alleen berichtkoppen downloaden hebt geselecteerd, wordt automatisch gestopt met het downloaden van volledige items en worden ook de bijlagen op de server gelaten.

Stel dat u op kantoor met een laptop werkt en via een netwerkkabel een verbinding tot stand brengt met het LAN van uw bedrijf. U hebt dan toegang tot koppen en volledige items, inclusief bijlagen. U hebt snel toegang tot de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Zodra u de verbinding tussen de laptop en het LAN verbreekt, schakelt Outlook over naar de status Er wordt geprobeerd verbinding te maken. U kunt uw werk met uw gegevens probleemloos voortzetten. Als de verbinding onbeschikbaar blijft, schakelt Outlook over naar Verbroken, waarbij van tijd tot tijd wordt gecontroleerd of de server weer beschikbaar is. Als u draadloze toegang hebt, zou Outlook de verbinding met de server kunnen herstellen en terugschakelen naar de status Verbonden. U hoeft geen enkele instelling te wijzigen en het is niet nodig Outlook opnieuw te starten.

Later die dag brengt u via een modem een inbelverbinding tot stand met de Exchange-account. Er wordt vastgesteld dat de verbinding traag is, waarna de gegevenstransmissie daar direct op wordt afgestemd door alleen koppen te downloaden en het offlineadresboek niet bij te werken. Ook op andere manieren wordt de hoeveelheid gegevens van de transmissie zo veel mogelijk beperkt.

Er zijn verschillende optimalisatieniveaus beschikbaar. Daardoor kan er direct worden ingespeeld op gewijzigde verbindingsomgevingen, zoals wanneer u de verbinding met een bedrijfs-LAN verbreekt, offline gaat werken en vervolgens via een trage inbelverbinding de verbinding met de server weer herstelt. De overgang van het ene naar het andere type verbinding met Exchange (LAN, draadloos, mobiele telefoon, GPRS (General Packet Radio Service), offline) verloopt altijd naadloos en u hoeft nooit instellingen te wijzigen of Outlook opnieuw te starten.

 Opmerking   Het downloaden van koppen is alleen mogelijk bij een verbinding met Exchange 2003 of een latere versie.

Terug naar boven Terug naar boven

Instellingen voor verbindingen automatisch of handmatig selecteren

Het is altijd mogelijk instellingen voor verbindingen handmatig in te stellen. Wellicht wilt u soms zelf bepalen hoeveel gegevens u met Exchange uitwisselt. Als u op kantoor een verbinding met hoge snelheid met een LAN gebruikt, is de optie Volledige items downloaden waarschijnlijk het meest geschikt. Als u een verbinding gebruikt via een service waarbij de kosten afhankelijk zijn van de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens (zoals gebruikelijk bij verbindingen via een mobiele telefoon of GPRS), selecteert u Berichtkoppen downloaden. De hoeveelheid verzonden gegevens en de verbindingstijd worden dan beperkt. Vervolgens downloadt u alleen de volledige items die u nodig hebt.

 Opmerking   Het downloaden van koppen is alleen mogelijk bij een verbinding met Exchange 2003 of Exchange 2007.

Terug naar boven Terug naar boven

Exchange-modus met cache inschakelen

 1. Klik in het menu Extra op Accountinstellingen.
 2. Klik op het tabblad E-mail op de Exchange Server-account en vervolgens op Wijzigen.
 3. Schakel onder Microsoft Exchange-server het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in.

Als het u niet lukt de Exchange-modus met cache in te schakelen, kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • U hebt geen Exchange-e-mailaccount in uw Microsoft Outlook-profiel     Voor deze functie hebt u een Exchange-account in uw Outlook-profiel nodig.
 • De Exchange-beheerder heeft deze functionaliteit mogelijk uitgeschakeld     Exchange-beheerders kunnen deze functie in Outlook uitschakelen. Neem contact op met de Exchange-beheerder voor meer informatie. De Microsoft Office Resource Kit bevat extra informatie voor beheerders.
 • U hebt Microsoft Terminal Services geïnstalleerd     De Exchange-modus met cache gebruikt een bestand met offlinemappen (.OST). Dit bestand kan niet worden gebruikt als u Microsoft Terminal Services voor Microsoft Windows 2000 Server of Windows Server 2003 hebt geïnstalleerd. De installatie van een Terminal Services-client of een client voor de verbinding met een extern bureaublad veroorzaakt echter geen problemen bij het gebruik van deze functie.
 1. Sluit Office Outlook 2007 af en start het programma opnieuw.

Als u met de Exchange-modus met cache werkt, is het mogelijk dat een bericht maximaal één minuut in het Postvak UIT blijft staan, totdat de volgende synchronisatie plaatsvindt met de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Als u wilt dat het bericht onmiddellijk wordt verzonden, gaat u als volgt te werk:

 • Wijs Verzenden/ontvangen aan in het menu Extra en klik vervolgens op Alles verzenden.

 Opmerking   De Exchange-modus met cache werkt niet alleen met Exchange-mappen maar ook met gedeelde mappen. Voorbeelden van gedeelde mappen zijn Exchange-mappen van iemand anders wanneer u Gemachtigdentoegang gebruikt, of SharePoint-mappen. Als u de ondersteuning voor gedeelde mappen wilt in- of uitschakelen wanneer u in de Exchange-modus met cache werkt, klikt u in stap 2 van de bovenstaande procedure op Meer instellingen, opent u het tabblad Geavanceerd en schakelt u het selectievakje Gedeelde mappen (met uitzondering van e-mailmappen) downloaden in of uit.

Terug naar boven Terug naar boven

Exchange-modus met cache uitschakelen

 1. Klik in het menu Extra op Accountinstellingen.
 2. Ga naar het tabblad E-mail, klik op de Exchange-account en vervolgens op Wijzigen.
 3. Schakel onder Microsoft Exchange-server het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken uit.
 4. Sluit Office Outlook 2007 af en start het programma opnieuw.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2007