Een e-mailprofiel in Outlook verwijderen

Een e-mailprofiel wordt samengesteld uit e-mailaccounts, gegevensbestanden en informatie over de locatie waar de e-mail is opgeslagen. Zie Overzicht van e-mailprofielen in Outlook als u niet bekend bent met e-mailprofielen.

  1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
    • Windows Vista    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

 Opmerking   Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

  • Microsoft Windows XP    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

 Opmerking   Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

  1. Het pictogram E-mail is pas beschikbaar als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

Het dialoogvenster E-mailinstellingen verschijnt.

E-mailinstellingen

  1. Klik op Profielen weergeven.
  2. Klik op het e-mailprofiel dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

 Opmerking   Als u een e-mailprofiel verwijdert, verwijdert u geen Outlook-gegevensbestanden. Er gaan dus geen gegevens verloren.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2007