Problemen met het importeren en exporteren van zakelijke gegevens in Business Contact Manager oplossen

WeergevenMijn gegevens zijn opgeslagen in een bestandsindeling die niet voorkomt in de wizard Zakelijke gegevens importeren/exporteren

WeergevenIk kan mijn Windows Live Mail-gegevens niet importeren in Business Contact Manager voor Outlook

Als u uw Windows Live Mail-gegevens in Business Contact Manager voor Outlook wilt importeren, moet u eerst uw Windows Live Mail-account toevoegen aan Outlook. Zie Een e-mailaccount toevoegen of verwijderen in om uw Windows Live Mail-account aan Outlook toe te voegen.

Nadat u uw Windows Live Mail-account aan Outlook hebt toegevoegd, kunt u uw gegevens importeren in de map Accounts (account: een bedrijf of organisatie waarmee u zaken doet. Als er een dienst wordt verleend, bijvoorbeeld op tandheelkundig of medisch gebied, kan een account ook een klant zijn.) of Zakelijke contactpersonen (zakelijke contactpersoon: een persoon met wie u zaken doet bij een bedrijf of organisatie.) in Business Contact Manager voor Outlook.

WeergevenWanneer ik gegevens importeer, is het venster Importstatus leeg of 'reageert het niet'

Als in Business Contact Manager voor Outlook een grote database wordt geïmporteerd, kan het statusvenster de voortgang van het importproces onjuist weergeven. Hoewel het statusvenster leeg is of 'niet reageert', worden uw gegevens toch geïmporteerd in Business Contact Manager voor Outlook.

WeergevenAls ik een bestand met door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (.CSV) importeer, krijg ik een bericht dat het invoerbestand een onjuist aantal kolommen bevat

Controleer of het bestand met door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (.CSV) dat u importeert, komma's gebruikt, of het lijstscheidingsteken zoals aangegeven in het Configuratiescherm van uw Windows-besturingssysteem, in de categorie Datum, tijd, taal en landinstellingen, in het dialoogvenster Landinstellingen, op het tabblad Landinstellingen, en importeer het bestand opnieuw.

WeergevenWaarom lukt het niet mijn bestand met door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (.CSV) te importeren?

Mogelijke redenen waarom het importeren van het bestand met door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (.CSV) niet is gelukt, vindt u in de volgende tabel:

Oorzaak Oplossing
Kolommen hebben geen labels of koppen Voeg een label of kolomkop toe aan elk gegevenstype (gegevenstype: een eigenschap van een veld waarmee de typen gegevens worden gedefinieerd die in het veld kunnen worden opgeslagen.). Het importeren van gegevens verloopt makkelijker als u een label of kolomkop gebruikt dat of die al bestaat in de Business Contact Manager-database.
Kolomlabels of kolomkoppen zijn niet uniek Controleer of er dubbele labels of koppen voorkomen en maak deze uniek. Als er bijvoorbeeld twee labels of koppen met de naam Telefoonnummer zijn, kunt u de eerste Telefoonnummer1 noemen en de andere Telefoonnummer2.
Het CSV-bestand bevat niet-afdrukbare tekens Tot de niet-afdrukbare tekens horen regeleinden, pagina-einden en sectie-einden. Controleer of deze allemaal zijn verwijderd voordat u opnieuw probeert het bestand te importeren.

WeergevenIk kan mijn ANSI-bestand niet importeren

Business Contact Manager voor Outlook ondersteunt alleen de Unicode-bestandsindeling. De ANSI-bestandsindeling wordt niet ondersteund.

WeergevenNa het importeren van mijn zakelijke gegevens worden niet alle telefoonnummers weergegeven

Dit is een bekend probleem bij het importeren van zakelijke gegevens in een Excel-bestandsindeling. Probeer het volgende:

  1. Sla het Excel-bestand op als een bestand met door lijstscheidingstekens gescheiden waarden.

WeergevenHoe?

  1. Open het bestand in Excel.
  2. Klik op de Microsoft Office-knop  Knopafbeelding.
  3. Wijs Opslaan als aan en klik op Andere indelingen.
  4. Klik in de lijst Opslaan als van het dialoogvenster Opslaan als op CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken) (*.csv).
  1. Wijs in Outlook in het menu Bestand de optie Import en export aan en klik vervolgens op Business Contact Manager voor Outlook.
  2. Klik in de wizard Zakelijke gegevens importeren/exporteren op Bestand importeren.
  3. Selecteer Door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (.CSV), selecteer of u dubbele records al dan niet wilt importeren en klik op Volgende om de gegevens te importeren.

WeergevenTijdens het importeren van een account of een zakelijke contactpersoon werd de gekoppelde record voor het account of voor de zakelijke contactpersoon niet gelijktijdig geïmporteerd

Als u accounts of zakelijke contactpersonen importeert, kunt u ervoor kiezen om alle records te importeren, inclusief de verwante communicatiegeschiedenis, of kunt u alleen de gewenste records importeren. Als u geselecteerde records voor accounts of zakelijke contactpersonen importeert, worden de bijbehorende gekoppelde zakelijke contactpersonen of accounts niet geïmporteerd.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2007