Outlook versus Outlook Express

Van toepassing op
Microsoft Office Outlook® 2003

Informatie over Outlook 2003
Informatie over Outlook Express
Waarop u moet letten als u Outlook en Outlook Express gebruikt op dezelfde computer
Outlook en Outlook Express vergeleken

Microsoft brengt twee producten op de markt waarvan de naam de aanduiding Outlook bevat. Hoewel Outlook in beide namen voorkomt, gaat het niet om een en hetzelfde programma en verschillen beide programma qua functies van elkaar.

 • Microsoft Office Outlook 2003    Outlook 2003 is een totaaloplossing voor het beheren en ordenen van e-mailberichten, schema's, taken, notities, contactgegevens en andere informatie. Outlook werkt rechtstreeks samen met andere programma's van Microsoft Office System en bevat innovatieve functionaliteit waarmee u het uitwisselen van informatie kunt beheren, uw werk naar eigen inzicht kunt organiseren en beter kunt samenwerken met anderen, en dat alles vanaf één centrale locatie. De volgende functies komen alleen in Outlook voor: ondersteuning voor e-mailaccounts van Microsoft Exchange Server, e-mailberichten automatisch beantwoorden bij uw afwezigheid, groepsactiviteiten plannen door middel van een gemeenschappelijke kalender, meerdere adresboeken, taken, notities, filters voor ongewenste e-mail, automatische back-ups en items archiveren.

WeergevenFuncties

Informatie beheren en indelen volgens prioriteit

Door informatie beter te structuren kunt u niet alleen tijd besparen, maar ook uw productiviteit verhogen.

 • Al uw e-mail op één plaats beheren     Gebruik een en dezelfde weergave om e-mailberichten van meerdere accounts te lezen, te verzenden en te ontvangen, ongeacht of deze afkomstig zijn van een zakelijke e-mailaccount, een persoonlijke e-mailaccount of een e-mailaccount op het web als MSN® Hotmail®.
 • Minder afdrukken, meer lezen     In Outlook 2003 kunt u e-mailberichten, ook lange, gemakkelijker en comfortabeler on line lezen. In het leesvenster, dat standaard rechts op het scherm wordt weergegeven, past tweemaal zoveel informatie. Hierdoor hoeft u minder te bladeren wanneer u lange berichten on line leest.
 • Tijd besparen en berichten sneller terugvinden     U kunt e-mailberichten gemakkelijker terugvinden wanneer u deze groepeert op datum, grootte, discussie, onderwerp, urgentie of andere criteria.
 • Uw Postvak IN ordenen     U hoeft alle e-mailberichten niet langer in het Postvak IN te bewaren om ervoor te zorgen dat u actiepunten niet vergeet. In plaats daarvan kunt u met Snelvlaggen berichten volgens prioriteit of urgentie markeren. Op die manier kunt u ze gemakkelijk terugvinden, ongeacht de map waarin ze voorkomen.
 • Automatisch berichten indelen en herinneringen ontvangen     Dankzij verbeterde regels en waarschuwingen kunnen binnenkomende e-mailberichten volgens uw voorkeuren worden ingedeeld en kunnen er zo nodig automatisch herinneringen of waarschuwingen worden verzonden, bijvoorbeeld wanneer de einddatum van een taak verstrijkt of een bijeenkomst op punt van beginnen staat.
 • Berichten gemakkelijk terugvinden     Sla de resultaten van zoekopdrachten die u vaker uitvoert op in zoekmappen. Op die manier hoeft u deze niet telkens opnieuw uit te voeren wanneer u bepaalde berichten zoekt. Zoekmappen vormen een automatische manier om relevante berichten te groeperen, zonder dat u deze naar andere mappen hoeft te verplaatsen. Het gebruik van de functie Zoekmappen vereist een verbinding met Microsoft Exchange Server 2003, Exchange 2003 of Exchange 5.5.
 • Contactpersonen, agenda en taken binnen handbereik     Via het nieuwe navigatievenster (of het menu Ga naar) hebt u snel toegang tot uw contactpersonen, agenda, taken, mappen, snelkoppelingen en logboek, en kunt u de informatie opzoeken die u nodig hebt om e-mailberichten te beantwoorden, afspraken te plannen en projecten tot een goed einde te brengen.

Informatie filteren

Outlook 2003 kan u helpen overbodige informatie uit te filteren, zodat u alleen die informatie ziet die u werkelijk nodig hebt. Op die manier blijft u productief.

 • Ongewenste e-mail weren     Met het nieuwe filter tegen ongewenste e-mail kunt u voorkomen dat ongewenste e-mailberichten uw Postvak IN verstoppen.
 • Ongewenste bijlagen blokkeren     Om te voorkomen dat ongewenste bijlagen en omvangrijke bestanden te veel opslagruimte innemen, worden in Outlook 2003 e-mailberichten en bestanden van mensen die niet voorkomen in uw lijst met veilige afzenders geblokkeerd. Pas nadat u een dergelijk bericht hebt onderzocht en goedgekeurd, wordt het in zijn geheel met bijlage gedownload.
 • E-mailberichten lezen ongeacht de status van de verbinding     In de Exchange-modus met cache worden berichten en andere Outlook 2003-gegevens naar de computer gedownload, zodat u gewoon kunt doorwerken als het netwerk om de een of andere reden niet beschikbaar is. Voor de Exchange-modus met cache is een verbinding met Exchange Server 2003 vereist.
 • Prestaties en verbindingssnelheid     U kunt aangeven of u over een snelle of een trage verbinding beschikt, of dit door Outlook 2003 laten bepalen. Afhankelijk van de snelheid van de verbinding worden de prestaties van Outlook 2003 automatisch aangepast en wordt een voorbeeld van het bericht of het hele bericht weergegeven.
 • Snel de feiten achterhalen     Voor het doen van onderzoek hoeft u uw e-mailprogramma niet te verlaten: via het nieuwe taakvenster Onderzoeken hebt u toegang tot elektronische woordenboeken, synoniemenlijsten en on line onderzoekssites vanuit Outlook 2003. Op die manier kunt u snel de juiste informatie vinden en deze verwerken in uw berichten. Voor sommige functies van het taakvenster Onderzoeken hebt u een verbinding met internet nodig.

Gemakkelijker met anderen samenwerken

Door beter met anderen samen te werken kunt u misbruik en ongewenste verspreiding van belangrijke bedrijfsinformatie tegengaan.

 • Rechtstreeks met anderen communiceren     Als u wilt weten of een Instant Messaging-contactpersoon on line is, hoeft u Outlook 2003 niet te verlaten. U kunt in een handomdraai Instant Messaging-conversaties starten vanuit berichten, de map Contactpersonen en Agenda, en andere onderdelen van Outlook 2003.
 • De verspreiding van vertrouwelijk werk beperken     Gebruik de functie IRM (Information Rights Management) om waardevolle bedrijfsgegevens te beschermen door te voorkomen dat geadresseerden belangrijke e-mailberichten doorsturen, kopiëren of afdrukken. U kunt zelfs een vervaldatum voor berichten opgeven. Na het verstrijken ervan kan het bericht niet meer worden weergegeven of anderszins worden gebruikt. Voor de functie IRM is Microsoft Windows Server™ 2003 met Microsoft Windows® Rights Management Services (RMS) vereist. Wanneer u Microsoft Office Professional Edition 2003 gebruikt, kunt u in Outlook 2003 e-mailberichten met IRM-bescherming opstellen en andere mensen toestemming verlenen uw e-mailberichten te wijzigen. Op de e-mailberichten met IRM-bescherming die u opstelt, kunt u ook beleidssjablonen toepassen. Wanneer u Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003 en Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003 gebruikt, kunt u e-mailberichten met IRM-bescherming lezen. Als u over de juiste toestemming beschikt, kunt u deze ook wijzigen.
 • Beter samenwerken     Sla bijlagen bij e-mailberichten op in gedeelde werkruimten waar uw teamgenoten de nieuwste versies kunnen ophalen, bestanden kunnen in- en uitchecken, of zelfs takenlijsten, gerelateerde bestanden, koppelingen en ledenlijsten kunnen opslaan. U kunt bepalen of uw teamgenoten on line zijn en hun vervolgens een bericht sturen via Instant Messaging. Voor gedeelde werkruimten is Windows Server 2003 met Microsoft Windows® SharePoint® Services vereist.
 • Minder tijd spenderen aan het coördineren van planningen     Dankzij de gedeelde teamagenda's van Outlook 2003 en de mogelijkheid meerdere agenda's naast elkaar weer te geven, is het plannen van bijeenkomsten kinderspel. Behalve uw eigen werkagenda en persoonlijke agenda kunt u ook agenda's in Windows SharePoint Services of de agenda's van anderen bekijken, als u daarvoor toestemming hebt gekregen. Voor het delen van teamagenda's is Windows Server 2003 met Windows SharePoint Services vereist.
 • Mobiel werken     Als u over een Tablet PC beschikt, kunt u inktopmaak gebruiken om e-mailberichten in uw eigen handschrift van commentaar te voorzien met een apparaat voor peninvoer. U kunt notities schrijven voor persoonlijk gebruik of e-mailberichten opstellen die u aan anderen wilt verzenden.

Hoofdvenster van Outlook 2003

 • Microsoft Outlook Express 6    Outlook Express, dat wordt geleverd bij Microsoft Internet Explorer en Microsoft Windows®, is een eenvoudig e-mailprogramma. Outlook Express verschaft toegang tot e-mail en nieuwsgroepen via internet en ondersteunt e-mailaccounts op basis van het POP3-protocol (Post Office Protocol 3) en het IMAP-protocol (Internet Message Access Protocol). Hoewel Outlook Express gratis is en het mogelijk maakt e-mailberichten te verzenden en te ontvangen, beschikt het niet over de geavanceerde functies van Microsoft Office Outlook, een onderdeel van Microsoft Office System.

WeergevenFuncties

Hoofdvenster van Outlook Express

Waarop u moet letten als u Outlook en Outlook Express gebruikt op dezelfde computer

Hoewel u Outlook en Outlook Express op dezelfde computer kunt gebruiken, moet u even stilstaan bij de manier waarop u beide programma's wilt gebruiken. Op het werk kunt u Outlook gebruiken voor uw zakelijke en persoonlijke accounts. U kunt Outlook ook alleen voor uw zakelijke e-mail gebruiken en Outlook Express reserveren voor persoonlijke e-mail. Let op het volgende: als u een bericht leest in Outlook Express, blijft dit in Outlook Express aanwezig totdat u het verwijdert. Dit betekent dat het bericht niet beschikbaar is als u later die dag besluit Outlook te gebruiken. U hebt het bericht dan namelijk al gedownload van de e-mailserver (in een andere toepassing). Het is waarschijnlijk beter om dezelfde e-mailaccount op dezelfde computer niet met twee verschillende toepassingen te beheren. De berichten van die account raken dan verdeeld over twee verschillende e-mailtoepassingen op dezelfde computer.

 Opmerking   Als u een IMAP-e-mailaccount gebruikt, blijven uw e-mailberichten op de server staan. In dat geval levert het gebruik van Outlook en Outlook Express geen problemen op. Hetzelfde geldt voor Web-DAV-accounts, die ook wel HTTP-e-mailaccounts worden genoemd, zoals MSN® Hotmail®.

Outlook en Outlook Express vergeleken

Functies Outlook Outlook Express
E-mail verzenden en ontvangen Ja Ja
Verbinding maken met Microsoft Exchange Server voor verbeterde samenwerking, plannen met beschikbaarheidsinformatie en on line formulieren Ja Nee
Verbinding maken met POP3-e-mailservers via internet Ja Ja
Verbinding maken met IMAP- en HTTP-e-mailservers, waaronder MSN Hotmail, America Online (AOL) en Yahoo! Mail (de provider kan abonnementsgeld vragen) Ja Ja
E-mailadressen opslaan in en ophalen uit de mappen Adresboek en Contactpersonen Ja Ja
Afwezigheidsassistent die binnenkomende berichten automatisch beantwoordt bij uw afwezigheid Ja Nee
Meerdere adresboeken Ja Nee
Volledig geïntegreerde agenda, met functies voor plannen van bijeenkomsten en evenementen, afspraken en groepsagenda's Ja Nee
Herinneringen voor e-mailberichten, agendapunten, taken en notities Ja Nee
Functie IRM (Information Rights Management) waarmee u kunt bepalen of geadresseerden uw e-mailberichten mogen afdrukken, kopiëren of doorsturen Ja Nee
Integratie met Windows SharePoint-sites Ja Nee
Functie AutoBack-up (archiveren), waarmee u het Postvak IN kunt opschonen, oude gegevens kunt opslaan die u wilt bewaren maar niet direct nodig hebt, en oude gegevens automatisch naar de archieflocatie kunt laten verplaatsen Ja Nee
Microsoft Office Word als e-maileditor voor extra opmaak- en stijlopties Ja Nee
Gegevens ordenen in categorieën Ja Nee
Meerdere agenda's naast elkaar weergeven, met de mogelijkheid items tussen agenda's te slepen Ja Nee
Map Taken voor het bijhouden van lijsten van persoonlijke of werkgebonden taken die u van begin tot eind wilt volgen Ja Nee
Filter tegen ongewenste e-mailberichten Ja Nee
Map Notities, het elektronische equivalent van de bekende gele plakblaadjes  Ja Nee
Toegang tot NNTP-nieuwsgroepen

 Opmerking   Hoewel Outlook over ondersteuning voor nieuwsgroepen lijkt te beschikken, worden nieuwsgroepen feitelijk geopend in een Outlook Express-venster

Nee Ja
Handtekeningen en briefpapier Ja Ja
Beveiligde e-mailberichten verzenden Ja Ja
 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003