Outlook-items importeren uit een Outlook-gegevensbestand (.PST)

Wanneer u Outlook-berichten, contactpersonen, agenda-items, taken en notities van een computer wilt overbrengen naar een andere computer of een back-up van uw Outlook-gegevens wilt terugzetten, gaat dit het gemakkelijkst met De wizard Importeren en exporteren.

 1. Klik op het tabblad Bestand.
 2. Klik op Openen.
 3. Klik op Importeren.
 4. Klik in de Importeren uit een ander programma of bestand op Exporteren naar bestand en klik vervolgens op Volgende.

De wizard Importeren en exporteren met Importeren uit een ander programma of bestand geselecteerd

 1. Klik op Outlook-gegevensbestand (.PST) en klik op Volgende.

Wizard Importeren en exporteren met Outlook-gegevensbestand (.PST) geselecteerd

 1. Klik op Bladeren en kies het bestand dat u wilt importeren.

 Opmerking    Wij raden u aan om onder Opties op Dubbele items niet importeren te klikken, tenzij u de items in Outlook wilt vervangen of dupliceren door de geïmporteerde gegevens.Wizard Importeren en exporteren met Dubbele items niet importeren geselecteerd

 1. Klik op Volgende.
 2. Als er een wachtwoord is ingesteld voor het Outlook-gegevensbestand (.PST), wordt u gevraagd het wachtwoord op te geven en klikt u op OK.
 3. Stel de opties voor het importeren van items in. De standaardinstellingen hoeft u meestal niet te wijzigen.

Wizard Importeren en exporteren met standaardopties geselecteerd

 • De map op het hoogste niveau, meestal Persoonlijke mappen, Outlook-gegevensbestand of uw e-mailadres, wordt automatisch geselecteerd..
 • Inclusief submappen is standaard geselecteerd. Alle mappen onder de geselecteerde map worden geïmporteerd.
 • De standaardselectie Items importeren in dezelfde map in stemt de mappen van het geïmporteerde bestand overeen met de mappen in Outlook. Als een map niet in Outlook bestaat, wordt de map gemaakt.
 1. Klik op Voltooien.

 Tip    Als u slechts een paar items van een Outlook-gegevensbestand (.PST) wilt importeren of herstellen, is het gemakkelijker om het Outlook-gegevensbestand te openen, vervolgens in het Navigatiedeelvenster (Navigatievenster: de kolom aan de linkerzijde van het Outlook-venster die deelvensters, zoals Snelkoppelingen en E-mail, en de snelkoppelingen of mappen in de verschillende deelvensters bevat. Klik op een map om de items in de map te zien.) te klikken op de items in de mappen van het Outlook-gegevensbestand en de items te slepen naar uw bestaande Outlook-mappenfolders. Zie Outlook-gegevensbestanden openen, wijzigen of sluiten voor meer informatie over het openen van een Outlook-gegevensbestand.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2010