Mappen toevoegen aan of verwijderen uit Favorieten

Het gedeelte Favorieten, dat zich boven in het navigatiedeelvenster (navigatiedeelvenster: een kolom die toegang biedt tot mappen die voor het indelen van uw gegevens worden gebruikt. Klik op een map om de items daarin weer te geven. Dit venster bevat ook de sectie Favoriete mappen en knoppen om te schakelen tussen E-mail, Agenda, Taken en andere weergaven.) bevindt, bevat snelkoppelingen naar mappen zoals uw Postvak IN, Verzonden items en Zoekmappen (zoekmappen: virtuele mappen die weergaven bevatten van alle e-mailitems die aan specifieke zoekcriteria voldoen. De items blijven opgeslagen in één of meer Outlook-mappen.). U kunt in dit deelvenster mappen toevoegen, verwijderen en ordenen zodat deze beter zichtbaar of makkelijker toegankelijk zijn. Als u bijvoorbeeld vaak een map opent die u hebt gemaakt voor een project, kunt u de map toevoegen aan het gedeelte Favorieten.

Favorieten in het navigatievenster

Wanneer een map wordt toegevoegd aan Favorieten, wordt een snelkoppeling gemaakt, maar de map en de betreffende inhoud blijven op de oorspronkelijke locatie in de mappenlijst. Als u een map verwijdert uit Favorieten, wordt de map of de inhoud niet verwijderd. Alleen de snelkoppeling in Favorieten wordt verwijderd.

 Tip    Vouw het gedeelte Favorieten uit en samen door naast Favorieten op Pictogram Uitgevouwen of Pictogram Samengevouwen te klikken. Met een samengevouwen lijst Favorieten kunt u meer e-mailmappen in het navigatiedeelvenster weergeven. Als u het gedeelte Favorieten niet wilt gebruiken, kunt u dit gedeelte uitschakelen.

Mappen toevoegen aan of verwijderen uit Favorieten

Ga op een van de volgende manieren te werk als u mappen wilt toevoegen aan of verwijderen uit het gedeelte Favorieten:

  • Klik in het navigatiedeelvenster op de map die u wilt toevoegen, ga naar het tabblad Map en klik in de groep Favorieten op In Favorieten weergeven. Deze lintopdracht is gemarkeerd wanneer de map in Favorieten wordt weergegeven.
  • Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt toevoegen of verwijderen en klik op In Favorieten weergeven of Uit Favorieten verwijderen.
  • Klik op een map en sleep deze naar of uit Favorieten.

Een map slepen naar Favorieten in het navigatievenster

 Opmerking    Let op dat u mappen uit Favorieten verplaatst en niet verwijdert. Wanneer u een map verplaatst vanuit Favorieten, blijft de oorspronkelijke map aanwezig in de mappenlijst. Wanneer u een map verwijdert uit Favorieten, verwijdert u de map met de inhoud uit Outlook.

Terug naar boven Terug naar boven

De volgorde van mappen in Favorieten rangschikken

Mappen in de mappenlijst worden alfabetisch gerangschikt. In Favorieten kunt u echter de mappen in elke gewenste volgorde rangschikken.

Wanneer een map is toegevoegd aan Favorieten, wordt deze standaard onder in de lijst weergegeven. Sleep de map naar de nieuwe positie in de lijst Favorieten als u mappen opnieuw wilt rangschikken.

Een map slepen naar een nieuwe locatie in Favorieten

Terug naar boven Terug naar boven