IMAP-items permanent verwijderen

Als u een item op een IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): in tegenstelling tot e-mailprotocollen voor internet, zoals POP3, die slechts één Postvak IN op een server bieden, kunt u met IMAP meerdere servermappen maken voor het opslaan en indelen van berichten. Deze mappen zijn toegankelijk vanaf meerdere computers.)-e-mailserver (e-mailserver: een computer waarop e-mailberichten worden opgeslagen.) markeert om te verwijderen, wordt het item in de lijst met koppen weergegeven met doorgehaalde tekst. Het item wordt echter niet verwijderd van de IMAP-e-mailserver totdat u de opdracht geeft om het item permanent te verwijderen.

 Opmerking   U kunt de weergave van een IMAP-map zodanig aanpassen dat de items die zijn gemarkeerd om te worden verwijderd niet worden weergegeven. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik vervolgens op Berichten verbergen die zijn gemarkeerd voor verwijderen. Als u het leesvenster gebruikt, moet u dat opnieuw inschakelen nadat u deze opdracht hebt gebruikt. Wijs in het menu Beeld de optie Leesvenster aan en klik vervolgens op Rechts of Onder.

Als u de verwijderde items niet periodiek verwijdert, wordt de toegewezen schijfruimte op de e-mailserver overschreden. Als de aan u toegewezen schijfruimte wordt overschreden, heeft dit mogelijk tot gevolg dat u geen nieuwe berichten kunt ontvangen of dat uw internetprovider (ISP) (internetprovider: een bedrijf dat toegang biedt tot internet via voorzieningen als e-mail, chatruimtes of gebruik van het World Wide Web. Sommige internetproviders zijn multinationale ondernemingen die toegang bieden via een groot aantal locaties, terwijl andere alleen in een specifieke regio actief zijn.) u extra kosten in rekening brengt.

Verwijderde items handmatig permanent verwijderen

Als u items permanent wilt verwijderen, doet u het volgende:

  1. Klik op een map in uw IMAPe-mailaccount (e-mailaccount: de servernaam, gebruikersnaam, wachtwoord en het e-mailadres die worden gebruikt door Outlook om een verbinding te maken met een e-mailservice. U maakt de e-mailaccount in Outlook aan de hand van informatie die wordt verstrekt door uw beheerder of internetprovider.).
  2. Wijs Verwijderde berichten leegmaken aan in het menu Bewerken.
  3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Verwijderde berichten in alle IMAP-accounts verwijderen

  • Klik op Gemarkeerde items in map verwijderen.

Alleen items in de huidige map die gemarkeerd zijn voor verwijdering, worden permanent van de IMAP-e-mailserver verwijderd.

  • Klik op Gemarkeerde items in e-mailaccount verwijderen.

Alle items in elke map van deze IMAP-e-mailaccount die gemarkeerd zijn voor verwijdering, worden permanent van de IMAP-e-mailserver verwijderd.

  • Klik op Gemarkeerde items verwijderen in alle accounts.

Alle items in elke map van elke IMAP-e-mailaccount die gemarkeerd zijn voor verwijdering, worden permanent van de IMAP-e-mailserver verwijderd.

 Opmerking   Deze voorziening werkt alleen als u online met de e-mailserver werkt.

 Tip   Voeg de opdracht Verwijderen toe aan een werkbalk. Kies de opdracht Aanpassen in het menu Extra. Klik op het tabblad Opdrachten onder Categorieën op Bewerken. Sleep onder Opdrachten de opdracht Verwijderen naar een werkbalk.

Verwijderde items automatisch permanent verwijderen

U kunt Microsoft Outlook zo configureren dat alle items die u hebt gemarkeerd voor verwijdering, permanent worden verwijderd van de IMAP-e-mailserver wanneer u tussen mappen schakelt.

  1. Klik op een map in uw IMAP-e-mailaccount.
  2. Wijs Verwijderde berichten leegmaken aan in het menu Bewerken.
  3. Klik op Verwijderopties.

Het dialoogvenster Instellingen voor Internet-e-mail wordt geopend.

  1. Ga naar het tabblad Algemeen en schakel onder Verwijderopties het selectievakje Items verwijderen wanneer u online tussen mappen schakelt in.

 Opmerking   Deze voorziening werkt alleen als u online met de e-mailserver werkt.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2007