Ik moet een netwerkwachtwoord invoeren

Symptomen

Telkens wanneer u Microsoft Office Outlook 2007 gebruikt om verbinding te maken met uw POP3 (POP3: een algemeen gebruikt protocol voor het ophalen van e-mailberichten van een e-mailserver op internet.)-e-mailaccount, moet u een wachtwoord invoeren, zelfs als u hebt ingesteld dat uw wachtwoord wordt opgeslagen in de lijst met wachtwoorden.

Netwerkwachtwoord invoeren

Oorzaak

Er zijn ten minste twee mogelijke oorzaken:

Oplossing

  • Oorzaak 1    U moet het nieuwe wachtwoord doorvoeren in Microsoft Outlook. Microsoft kan uw oude wachtwoord niet achterhalen. Neem contact op met uw internetprovider en vraag of deze een nieuw wachtwoord aan uw account kan toewijzen. Wanneer u het nieuwe wachtwoord ontvangt, moet u de instellingen voor uw e-mailaccount bijwerken. Zie De e-mailaccountgegevens bij uw internetprovider wijzigen voor instructies.

 Opmerking   Alle serveradresgegevens worden in kleine letters geschreven, tenzij anders aangegeven door uw internetprovider. Sommige internetproviders maken echter gebruik van zowel hoofdletters als kleine letters voor extra veiligheid. Vraag uw internetprovider of voor het te gebruiken wachtwoord onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

  • Oorzaak 2    Raadpleeg het artikel 290684 in de Microsoft Knowledge Base om deze werking te corrigeren. In dit artikel wordt stap voor stap beschreven hoe u uw accountgegevens kunt verwijderen uit de subsleutel Protected Storage System Provider in het Windows-register en uw wachtwoordopties opnieuw kunt invoeren in Outlook.
 
 
Van toepassing op:
Outlook 2007