Ik kan een bericht waaraan ik eerder ben begonnen niet vinden

In Microsoft Outlook krijgt u automatisch de gelegenheid om een nieuw e-mailbericht dat u nog niet hebt verzonden, op te slaan. Als u het niet-verzonden bericht later weer wilt openen, kunt u het terugvinden in de map Concepten.

Klik in het navigatievenster (navigatiedeelvenster: een kolom die toegang biedt tot mappen die voor het indelen van uw gegevens worden gebruikt. Klik op een map om de items daarin weer te geven. Dit venster bevat ook de sectie Favoriete mappen en knoppen om te schakelen tussen E-mail, Agenda, Taken en andere weergaven.) op Concepten en dubbelklik op het bericht.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003