Ik ben mijn Outlook-wachtwoord vergeten

Van toepassing op
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

WeergevenWachtwoord voor e-mailaccount

Als u over een POP3 (POP3: een algemeen gebruikt protocol voor het ophalen van e-mailberichten van een e-mailserver op internet.) -e-mailaccount beschikt en een probleem hebt met het wachtwoord voor uw account, wordt het volgende dialoogvenster weergegeven.

Dialoogvenster Netwerkwachtwoord opgeven

U kunt dit probleem oplossen door het volgende te doen:

  1. Neem contact op met uw internetprovider (ISP) (internetprovider: een bedrijf dat toegang biedt tot internet via voorzieningen als e-mail, chatruimtes of gebruik van het World Wide Web. Sommige internetproviders zijn multinationale ondernemingen die toegang bieden via een groot aantal locaties, terwijl andere alleen in een specifieke regio actief zijn.) en vraag deze een nieuw wachtwoord aan uw account toe te wijzen. Uw oude wachtwoord kan niet worden opgehaald vanuit Outlook.
  2. Werk de instellingen van uw e-mailaccount bij met uw nieuwe wachtwoord.

WeergevenHoe?

  1. Klik op E-mailaccounts in het menu Extra.
  2. Klik op Bestaande e-mailaccounts weergeven of wijzigen en klik vervolgens op Volgende.
  3. Klik op het gewenste e-mailaccount en klik vervolgens op Wijzigen.
  4. Controleer of de instellingen die u ziet overeenstemmen met de informatie die u hebt ontvangen van uw ISP. U kunt Outlook uw wachtwoord laten onthouden door dit in het vakje Wachtwoord te typen en het selectievakje Wachtwoord onthouden in te schakelen. Hoewel u hierdoor uw wachtwoord niet meer hoeft in te voeren wanneer u het account opent, is het account hiermee ook minder goed beveiligd tegen gebruik door personen die toegang tot uw computer hebben.
  5. U kunt controleren of uw account werkt door op Accountinstellingen testen te klikken. Als er gegevens ontbreken of onjuist zijn, bijvoorbeeld uw wachtwoord, wordt u gevraagd deze in te voeren of te corrigeren. Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.
  6. Breng indien nodig wijzigingen aan in de desbetreffende informatie. Als u meer instellingen wilt wijzigen, klikt u op Meer instellingen. Anders klikt u op Volgende.
  7. Klik op Voltooien.

 Opmerking   Alle serveradressen worden, tenzij anders aangegeven door uw ISP, geschreven in kleine letters. Sommige ISP's maken echter gebruik van zowel hoofdletters als kleine letters voor extra veiligheid, zodat u bijvoorbeeld wachtWoorD moet typen. Vraag uw ISP of voor het te gebruiken wachtwoord onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Gebruik sterke wachtwoorden die bestaan uit een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet gecombineerd. Een voorbeeld van een sterk wachtwoord is: Y6dh!et5. Een voorbeeld van een zwak wachtwoord is: Huis27. Wachtwoorden moeten uit ten minste acht tekens bestaan. Een wachtwoord in de vorm van een zin van meer dan veertien tekens is beter. Zie Uw persoonlijke gegevens beter beveiligen met sterke wachtwoorden (Engelstalig) voor meer informatie.Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u uw wachtwoord vergeet, kan Microsoft dit niet voor u achterhalen. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft, op een veilige plaats en niet in de buurt van de gegevens die u met behulp van deze wachtwoorden beveiligt.

WeergevenWachtwoord voor bestand Persoonlijke mappen (.pst)

Als u een bestand Persoonlijke mappen (.pst) (bestand met persoonlijke mappen (.pst): gegevensbestand voor opslag van uw berichten en andere items op uw computer. U kunt een .pst-bestand opgeven als standaardlocatie voor e-mailberichten. In een PST-bestand kunt u ook reservekopieën van items opslaan en deze sorteren.) hebt beveiligd met een wachtwoord, wordt een dialoogvenster weergegeven dat lijkt op het onderstaande als u probeert het PST-bestand te openen in Outlook.

Dialoogvenster Wachtwoord voor persoonlijke mappen

 Belangrijk   Zorg ervoor dat u uw wachtwoord niet vergeet. Zonder het wachtwoord kunt u het PST-bestand niet openen en hebt u geen toegang tot de items of mappen in dit bestand. Microsoft is niet in staat verloren bestandswachtwoorden terug te halen.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003