Emoticons invoegen

Van toepassing op
De 2003-versie van de volgende Microsoft Office-programma's: Excel 2003,
FrontPage® 2003, InfoPath™ 2003, OneNote™ 2003, Outlook® 2003,
PowerPoint® 2003, Project 2003, Publisher 2003, Visio® 2003 en Word 2003
De 2002-versie van de volgende Microsoft Office-programma's: Excel 2002, FrontPage® 2002,
Outlook® 2002, PowerPoint® 2002, Project 2002, Publisher 2002, Visio® 2002 en Word 2002

Als u wel eens een service voor expresberichten of een chatservice hebt gebruikt, zult u bekend zijn met de alomtegenwoordige afbeeldingen van glimlachende en fronsende symbolen die staan voor gemoedstoestanden blij en bedroefd. Deze symbolen worden emoticons genoemd, een combinatie van de Engelse woorden emotion (emotie) en icon (pictogram). Deze symbolen kunnen in de meeste Office-documenten worden ingevoegd wanneer u de documenten van een persoonlijk tintje wilt voorzien.

Een lachende gezichtje Een fronsend gezichtje Een teleurgesteld gezichtje

 Opmerking   De medewerkers van het Office Online-team slaagde er niet in om overeenstemming te bereiken over de betekenis van het derde symbool. De meningen liepen uiteen van onverschilligheid tot frustratie en knorrigheid. U moet het zelf maar bepalen. In MSN® Messenger wordt deze emoticon officieel aangeduid met de gemoedstoestand teleurgesteld en dus hebben we deze beschrijving ten behoeve van dit artikel overgenomen.

Hierna volgt een aantal manieren waarop u emoticons kunt invoegen, afhankelijk van welk Office-programma u gebruikt.

 • U kunt het symbool voor de emoticon invoegen met de opdracht Symbool uit het menu Invoegen.
 • U kunt het symbool voor de emoticon invoegen met het hulpmiddel Speciale tekens van Microsoft Windows®.
 • U kunt de sneltoets voor het symbool typen en vervolgens het symbool naar het juiste lettertype wijzigen.
 • U kunt de functie AutoCorrectie van Office gebruiken om de gewenste tekst naar een gekozen symbool te converteren.

 Tip   Ga voor meer emoticons naar Illustraties en media op Microsoft Office Online.

Een symbool invoegen met de opdracht Symbool

 Opmerking   Als u deze functie wilt gebruiken, moet u beschikken over Excel, FrontPage, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word of Visio.

 1. Klik op Symbool in het menu Invoegen.

 Opmerking   Gebruik in Outlook het menu Invoegen in het berichtvenster. Het is hiervoor noodzakelijk dat u Word gebruikt als e-maileditor en dat u de berichtindeling RTF of HTML gebruikt. U kunt geen symbolen invoegen als u de indeling voor tekst zonder opmaak gebruikt.

 1. Klik in het dialoogvenster Symbool op het tabblad Symbolen op het vak Lettertype en klik op Wingdings.
 2. Ga naar de locatie van de symbolen voor een lachend, een fronsend of een teleurgesteld gezichtje en dubbelklik vervolgens op het gewenste symbool.

Een symbool invoegen met het hulpmiddel Speciale tekens van Windows

 Opmerking   Als u deze functie wilt gebruiken, moet u beschikken over Excel, FrontPage, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project, Publisher, Word of Visio.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • klik in Microsoft Windows® XP op Start, wijs Alle programma's aan, wijs Bureau-accessoires aan, wijs Systeemwerkset aan en klik vervolgens op Speciale tekens.
  • Klik in Microsoft Windows 2000 op Start, wijs Programma's aan, wijs Bureau-accessoires aan, wijs Systeemwerkset aan en klik vervolgens op Speciale tekens.

 Opmerking   Zie de Help bij Windows voor informatie over hoe u dit onderdeel kunt installeren als Speciale tekens niet beschikbaar is.

 1. Klik in het vak Lettertype in het dialoogvenster Speciale tekens op Wingdings.
 2. Ga naar de locatie van de symbolen voor een lachend, een fronsend of een teleurgesteld gezichtje.
 3. Klik op het gewenste symbool, klik op Selecteren en klik vervolgens op Kopiëren.
 4. Schakel naar uw document en plaats vervolgens het invoegpunt op de locatie waarop u het symbool voor de emoticon wilt plakken.
 5. Klik op Plakken.

 Opmerkingen 

 • Als het symbool niet met uw verwachtingen overeenstemt, selecteert u het symbool en vervolgens past u hetzelfde lettertype toe als het lettertype dat u hebt geselecteerd in Speciale tekens.
 • In Outlook is het noodzakelijk dat u Word gebruikt als e-maileditor en dat u de berichtindeling RTF of HTML gebruikt of dat berichten in de RTF-indeling worden verzonden wanneer u Word niet als e-maileditor gebruikt. U kunt geen symbolen invoegen als u de indeling voor tekst zonder opmaak gebruikt.

Een symbool invoegen met de tekencode

 Opmerking   Als u deze functie wilt gebruiken, moet u beschikken over Excel, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project, Publisher, Word of Visio.

U kunt de tekencode van het symbool ook gebruiken als een sneltoets. U kunt bijvoorbeeld het symbool voor het lachende gezichtje invoegen als u de ALT-toets ingedrukt houdt, terwijl u 074 typt op het numerieke toetsenblok. Het teken dat op het scherm wordt weergegeven, stemt mogelijk niet overeen met uw verwachtingen. Selecteer in dat geval het teken en wijzig vervolgens het lettertype naar Wingdings.

 Opmerking   U moet het numerieke toetsenblok gebruiken en niet de cijfers uit het lettertoetsengedeelte van het toetsenbord. Zorg ervoor dat de NUM LOCK-toets is ingeschakeld als dat bij uw toetsenbord voor het typen van cijfers op het numerieke toetsenblok noodzakelijk is.

Symbool Tekencode
Een lachend gezichtje ALT+074
Een teleurgesteld gezichtje ALT+075
Een fronsend gezichtje ALT+076

Een symbool invoegen met AutoCorrectie

 Opmerking   Als u deze functie wilt gebruiken, moet u beschikken over Word 2002 of later. U kunt ook Outlook 2002 of later gebruiken wanneer u Word als e-maileditor gebruikt. Als u Outlook gebruikt, moet de Word-versie overeenstemmen met de Outlook-versie.

De functie AutoCorrectie bevat reeds de drie emoticonsymbolen die in dit artikel zijn beschreven.

Typ het volgende als u de emoticons wilt gebruiken:

Typ Resultaat
:) of :-) Een lachend gezichtje
:| of :-| Een teleurgesteld gezichtje
:( of :-( Een fronsend gezichtje
 
 
Van toepassing op:
Excel 2003, FrontPage 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003