Een nieuw e-mailprofiel maken

Een profiel bestaat uit accounts, gegevensbestanden en instellingen die aanduiden waar uw e-mailberichten worden opgeslagen.

  1. Sluit Outlook af.
  2. Klik of dubbelklik op E-mail in het Configuratiescherm.

WeergevenWaar is het onderdeel E-mail in het Configuratiescherm?

Het onderdeel E-mail verschijnt op verschillende plaatsen in het Configuratiescherm, afhankelijk van de versie van het Microsoft Windows-besturingssysteem die u gebruikt, de geselecteerde weergave van het Configuratiescherm en of u een 32-bits of 64-bits besturingssysteem of versie van Outlook 2010 gebruikt.

 Opmerking   Het pictogram E-mail in het Configuratiescherm verschijnt alleen als u Outlook hebt ge├»nstalleerd en het programma minimaal eenmaal hebt geopend.

Zo kunt u het onderdeel E-mail gemakkelijk vinden: open het Configuratiescherm in Windows en typ vervolgens in het vak Zoeken boven aan het venster E-mail. In het Configuratiescherm voor Windows XP typt u E-mail in het vak Adres.


De titelbalk van het dialoogvenster E-mailinstellingen bevat de naam van het huidige profiel. Als u een ander bestaand profiel wilt gebruiken, klikt u op Profielen weergeven, selecteert u de profielnaam en klikt u op Eigenschappen.

  1. Klik op Profielen weergeven.
  2. Klik op Toevoegen.
  3. Typ een naam voor het profiel en klik op OK.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2010