Een item verwijderen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenItems handmatig uit de weergave verwijderen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 Opmerking   Als u de weergave (weergave: met weergaven kunt u dezelfde gegevens in een map op verschillende manieren bekijken door de gegevens anders te rangschikken of een andere opmaak te geven. Er zijn standaardweergaven beschikbaar voor elke map. U kunt ook aangepaste weergaven maken.) van items wijzigt, kan dit het selecteren van specifieke items vereenvoudigen. Als u bijvoorbeeld in een map alle berichten met hetzelfde onderwerp wilt selecteren, wijst u Rangschikken op aan in het menu Beeld en klikt u vervolgens op Onderwerp. Selecteer de gewenste berichten in de weergave.

Klik op de werkbalk op Verwijderen  Knopvlak. De items worden verplaatst naar de map Verwijderde items.

Als u de items definitief wilt verwijderen, moet u de map Verwijderde items leegmaken. Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenDe map Verwijderde items automatisch legen

 1. Klik op Opties in het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad Overige.
 2. Schakel het selectievakje Map Verwijderde items leegmaken bij afsluiten in.

 Opmerking   Als u het automatisch legen van de map Verwijderde items wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje  Map Verwijderde items leegmaken bij afsluiten uit.

WeergevenDe map Verwijderde items handmatig legen

WeergevenBack-ups van items maken of items verwijderen via AutoArchiveren

Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenStandaardinstellingen voor AutoArchiveren opgeven voor alle Microsoft Outlook-mappen

AutoArchiveren is standaard ingeschakeld. U kunt de standaardinstellingen echter wel wijzigen.

 1. Klik op Opties in het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad Overige.
 2. Klik op AutoArchiveren.
 3. Schakel Elke n dagen AutoArchiveren in en geef hierbij op hoe vaak AutoArchiveren moet worden uitgevoerd.
 4. Selecteer de gewenste opties.

 Opmerking   Als u het archiefbestand wijzigt onder Oude items verplaatsen naar, geldt deze wijziging voor alle mappen met standaardinstellingen voor AutoArchiveren.

WeergevenInstellingen voor AutoArchiveren opgeven voor afzonderlijke mappen

 1. Klik op Mappenlijst in het menu Ga naar.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster (navigatiedeelvenster: een kolom die toegang biedt tot mappen die voor het indelen van uw gegevens worden gebruikt. Klik op een map om de items daarin weer te geven. Dit venster bevat ook de sectie Favoriete mappen en knoppen om te schakelen tussen E-mail, Agenda, Taken en andere weergaven.) met de rechtermuisknop op de map waarvoor u instellingen wilt opgeven en klik vervolgens in het snelmenu op Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad AutoArchiveren.
 4. Geef aan of u deze map wilt archiveren en, indien dat het geval is, of u de standaardinstellingen of uw eigen instellingen voor AutoArchiveren wilt gebruiken.

Als u naar een ander bestand wilt archiveren dan naar het standaardarchiefbestand, moet u een andere bestandsnaam opgeven in het vak Oude items verplaatsen naar. De volgende keer dat AutoArchiveren op deze map wordt uitgevoerd, wordt door Outlook automatisch het nieuwe archiefbestand gemaakt voor items in deze map. 

WeergevenItems handmatig archiveren

 1. Klik op Archief in het menu Bestand.
 2. Geef aan of alle mappen moeten worden gearchiveerd op basis van hun afzonderlijke instellingen voor AutoArchiveren (dat wil zeggen de standaardinstellingen voor alle mappen of de instellingen die u per map hebt opgegeven) of dat een afzonderlijke map moet worden gearchiveerd op basis van de opties die u in dit dialoogvenster opgeeft.

 Opmerking   Als u naar een ander bestand wilt archiveren dan naar het standaardarchiefbestand, moet u een andere bestandsnaam opgeven in het vak Archiefbestand. Er wordt automatisch een ander archiefbestand gemaakt voor items in de geselecteerde map.

WeergevenOngewenste e-mailberichten automatisch verwijderen of verplaatsen

 1. Klik op Opties in het menu Extra.
 2. Klik op Ongewenste e-mail.
 3. Selecteer de gewenste opties.
 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003