Een back-up maken van mijn contactpersonen

Van toepassing op
Microsoft Office Outlook® 2003

Als u een back-up wilt maken van de map Contactpersonen, moet u de map exporteren naar een bestand in de indeling Bestand met persoonlijke mappen (.PST) (bestand met persoonlijke mappen (.pst): gegevensbestand voor opslag van uw berichten en andere items op uw computer. U kunt een .pst-bestand opgeven als standaardlocatie voor e-mailberichten. In een PST-bestand kunt u ook reservekopieën van items opslaan en deze sorteren.).

 1. Klik op Importeren en exporteren in het menu Bestand.
 2. Selecteer Naar een bestand exporteren en klik op Volgende.
 3. Selecteer Bestand met persoonlijke mappen (.PST) in de lijst Bestand maken van type en klik op Volgende.
 4. Klik op Contactpersonen in de lijst Selecteer de map waaruit u wilt exporteren.
 5. Schakel het selectievakje Inclusief submappen in als de map Contactpersonen submappen bevat die u wilt exporteren.
 6. Klik op Volgende.
 7. Klik op Bladeren, geef een locatie op voor het bestand, bijvoorbeeld Mijn documenten, en typ een naam voor het back-upbestand, bijvoorbeeld Backup_Contactpersonen.pst.
 8. Klik op OK.
 9. Klik op Voltooien.
 10. In het vak Naam typt u Back-up van mijn contactpersonen.
 11. Geef desgewenst instellingen op voor de codering en het wachtwoord en klik op OK.
 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003