E-mailberichten maken

  1. Klik op Start.
  2. Klik in de groep Nieuw op Nieuwe e-mail.

Sneltoets    Druk op Ctrl+Shift+M om een e-mailbericht te maken.

  1. Als in Microsoft Outlook 2013 meerdere e-mailaccounts zijn geconfigureerd, wordt de knop Van weergegeven en ziet u het account waarmee het bericht wordt verzonden. Als u het account wilt wijzigen, klikt u op Van.
  2. Typ het onderwerp van het bericht in het vak Onderwerp.
  3. Geef de e-mailadressen of de naam van de geadresseerden op in de vakken Aan, CC of BCC (vakken Aan, CC en BCC: u stuurt een bericht naar de geadresseerden in het vak Aan. Geadresseerden in de vakken CC (Carbon Copy) en BCC (Blind Carbon Copy) krijgen het bericht ook, maar de namen van de geadresseerden in het vak BCC zijn niet zichtbaar voor de andere geadresseerden.). Bij meerdere geadresseerden gebruikt u een puntkomma (;) als scheidingsteken.

Als u namen van geadresseerden in een lijst in het adresboek wilt selecteren, klikt u op Aan, CC of BCC en vervolgens op de gewenste namen.

WeergevenIk zie het vak BCC niet. Hoe schakel ik dit in?

Klik op Opties en klik vervolgens in de groep Velden weergeven op BCC als u het vak BCC wilt weergeven in dit bericht en alle volgende berichten.


  1. Nadat u het bericht hebt opgesteld, klikt u op Verzenden.
 
 
Van toepassing op:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, Outlook 2013