E-mailberichten maken

  1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Nieuw op Nieuwe e-mail.

Sneltoets  Druk in een willekeurige map in Outlook op Ctrl+Shift+M als u een nieuw e-mailbericht wilt maken.

  1. Typ het onderwerp van het bericht in het vak Onderwerp.
  2. Geef de e-mailadressen van de geadresseerden op in de vakken Aan, CC of BCC (vakken Aan, CC en BCC: u stuurt een bericht naar de geadresseerden in het vak Aan. Geadresseerden in de vakken CC (Carbon Copy) en BCC (Blind Carbon Copy) krijgen het bericht ook, maar de namen van de geadresseerden in het vak BCC zijn niet zichtbaar voor de andere geadresseerden.). Meerdere geadresseerden scheidt u met een puntkomma (;).

U selecteert namen van geadresseerden uit een lijst in het adresboek door te klikken op de knop Aan, CC of BCC.

WeergevenIk zie het vak BCC (BCC (Blind Carbon Copy): de geadresseerden die u in het vak BCC opgeeft, krijgen een kopie van uw bericht. De naam van een BCC-geadresseerde is niet zichtbaar voor de andere geadresseerden van het bericht.)niet. Hoe schakel ik dit in?

Ga naar het tabblad Opties en klik in de groep Velden weergeven op BCC weergeven als u het vak BCC wilt weergeven in dit bericht en volgende berichten.


  1. Nadat u het bericht hebt opgesteld, klikt u op Verzenden.
 
 
Van toepassing op:
Outlook 2010