E-mailberichten beantwoorden of doorsturen

Wanneer u een bericht ontvangt, kunt u een antwoord naar alleen de afzender verzenden of als er meerdere geadresseerden waren naar al deze personen. Verder hebt u de mogelijkheid het bericht naar anderen door te sturen.

  1. Klik in het leesvenster (Leesvenster: een venster in Outlook waarin u een voorbeeld van het item kunt bekijken zonder het te openen. U kunt het item in het leesvenster weergeven door erop te klikken.) op Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen.

Opdrachten Beantwoorden, Allen beantwoorden en Doorsturen in het leesvenster

Als het leesvenster niet is ingeschakeld of als u het bericht in een apart venster hebt geopend, klikt u op het tabblad Start of Bericht op Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen.

Groep Reageren op het lint

  1. Schrijf uw bericht.

 Opmerking    Als u uw bericht in een nieuw venster wilt openen (zodat u bijvoorbeeld het lettertype kunt wijzigen), klikt u op de knop Pop-out.

Pop-outknop Beantwoorden in leesvenster

  1. Geadresseerden kunnen worden toegevoegd of verwijderd in de vakken Aan, CC en BCC (vakken Aan, CC en BCC: u stuurt een bericht naar de geadresseerden in het vak Aan. Geadresseerden in de vakken CC (Carbon Copy) en BCC (Blind Carbon Copy) krijgen het bericht ook, maar de namen van de geadresseerden in het vak BCC zijn niet zichtbaar voor de andere geadresseerden.).
  • Een geadresseerde toevoegen    Klik op Aan, CC of BCC en selecteer vervolgens een geadresseerde. U kunt ook de naam of het e-mailadres van de geadresseerde in het vak typen.
  • Een geadresseerde verwijderen    Klik op de naam en druk vervolgens op Delete.
  1. Klik op Verzenden.
     

 Tip    Als u alle antwoorden automatisch in een nieuw venster wilt openen, klikt u in het menu Bestand op Opties > E-mail. Schakel onder Antwoorden en doorgestuurde berichten het selectievakje Antwoorden en doorgestuurde berichten openen in een nieuw venster in.

Wanneer u een e-mailbericht beantwoordt, wordt de persoon die u het bericht heeft gestuurd, automatisch toegevoegd in het vak Aan. Wanneer u Allen beantwoorden gebruikt, bevat het vak Aan automatisch de afzender en alle andere personen die het oorspronkelijke bericht hebben ontvangen.

Voordat u op Allen beantwoorden klikt, moet u zeker zijn dat u iedereen een antwoord wilt sturen, zeker als het bericht naar veel personen of verzendlijsten is verstuurd. Het is meestal beter op Beantwoorden te klikken en dan alleen bepaalde personen op te nemen. U kunt ook Allen beantwoorden kiezen en dan de personen verwijderen die uw antwoord niet hoeven ontvangen.

Wanneer u een bericht doorstuurt, zijn de vakken Aan, CC en BCC leeg. Voer ten minste één geadresseerde in het vak Aan in.

 Tip   Als u twee of meer berichten naar dezelfde geadresseerden wilt doorsturen in één bericht, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u vervolgens op elk bericht. Klik vervolgens op Start > Doorsturen. Elk bericht wordt doorgestuurd als een bijlage in één nieuw bericht.

Bijlagen

Wanneer u een bericht doorstuurt, worden eventuele bijlagen bij het oorspronkelijke bericht meegestuurd. Extra bijlagen kunnen aan het bericht worden toegevoegd.

Bijlagen worden niet meegestuurd, wanneer u een bericht beantwoordt. De reden is dat u anders dezelfde bijlage naar de afzender zou terugsturen.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2013