De digitale handtekening in een ondertekend bericht verifiëren

Wanneer iemand uw identiteitsbewijs controleert om er zeker van te zijn dat u bent wie u zegt, is het belangrijk dat uw gezicht wordt vergeleken met het beeld op de foto. Wanneer u een bericht ontvangt in Microsoft Outlook 2010 dat een digitale handtekening (digitale handtekening: een elektronische, versleutelde veiligheidsaanduiding bij een macro of document. De digitale handtekening wordt gebruikt als bewijs dat de macro afkomstig is van de ondergetekende en dat de macro niet is gewijzigd.) bevat, moet u zich er op vergelijkbare wijze van overtuigen dat de ondertekenaar de juiste persoon is. Ga daarbij als volgt te werk.

 Opmerking   Het kan handig zijn om meer te lezen over het digitaal ondertekenen van een e-mailbericht.

  1. Open het digitaal ondertekende bericht.
  2. Controleer op de statusregel Ondertekend door het e-mailadres van degene die het bericht heeft ondertekend. Het is niet voldoende om het e-mailadres te controleren in de regel Van, omdat u niet alleen wilt controleren wie het bericht heeft verzonden maar ook wie het uiteindelijk heeft ondertekend.

Statusregel Ondertekend door

 Belangrijk   Als het e-mailadres in de regel Van niet overeenkomt met het e-mailadres in de statusregel Ondertekend door, moet u met de regel Ondertekend door bepalen wie het bericht uiteindelijk heeft gezonden.

Digitale handtekening

  1. Controleer of de handtekening geldig of ongeldig is.
    • Als de handtekeningknop Afbeelding van knop verschijnt op de statusregel Ondertekend door, is de handtekening geldig. Klik op de knop voor meer informatie over de status van de handtekening.
    • Als een rode lijn onder de statusregel Ondertekend door wordt weergegeven en de knop eruitziet als een uitroepteken, is de handtekening ongeldig. Klik op de knop voor meer informatie over de status van de handtekening.

Ondertekend door

Klik vervolgens op Details voor meer informatie over de reden van een probleem met de digitale handtekening, zoals een ongeldig certificaat.

  1. Klik in het volgende beveiligingsdialoogvenster dat verschijnt op Gegevens bekijken als u informatie wilt zien over het certificaat dat in de digitale handtekening is gebruikt.

 Opmerkingen 

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2010