Een Outlook-profiel maken

Een profiel bestaat uit accounts, gegevensbestanden en instellingen die aanduiden waar e-mailberichten worden opgeslagen.

  1. Sluit Outlook af.
  2. Klik of dubbelklik op E-mail in het Configuratiescherm.

Weergeven Waar is het onderdeel E-mail in het Configuratiescherm?

Het onderdeel E-mail kan op verschillende plaatsen in het Configuratiescherm worden weergegeven, afhankelijk van de versie van het Microsoft Windows-besturingssysteem, de geselecteerde weergave van het Configuratiescherm en of u een 32- of 64-bits besturingssysteem of -versie van Microsoft Outlook hebt geïnstalleerd.

Zo kunt u het onderdeel E-mail gemakkelijk vinden: open het Configuratiescherm in Windows en typ vervolgens in het vak Zoeken boven aan het venster E-mail. In het Configuratiescherm voor Windows XP typt u E-mail in het vak Adres.

 Opmerking    Het pictogram E-mail wordt weergegeven nadat Outlook voor het eerst is gestart.

De titelbalk van het dialoogvenster E-mailinstellingen bevat de naam van het huidige profiel. Als u een ander bestaand profiel wilt gebruiken, klikt u op Profielen weergeven, selecteert u de profielnaam en klikt u op Eigenschappen.

  1. Klik op Profielen weergeven.
  2. Klik op Toevoegen.
  3. Typ een naam voor het profiel en klik op OK.

U kunt extra (niet-Exchange) e-mailaccounts aan uw profiel toevoegen, zoals Gmail of Live.com, of opties voor de gegevensbestanden van uw account wijzigen. Zie Een Outlook-profiel bewerken voor meer informatie.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2013, Outlook 2010