Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

Werk de instellingen van uw e-mailaccount bij wanneer het wachtwoord voor uw e-mailaccount verandert, de instellingen voor de e-mailserver of de beveiliging veranderen of wanneer u instellingen wilt aanpassen, zoals hoe uw naam voor anderen zichtbaar is.

Welke instellingen u kunt wijzigen, is afhankelijk van het type account. Als u bijvoorbeeld een Exchange-account gebruikt, kan alleen de beheerder van de Exchange-server wijzigen hoe uw naam voor andere personen wordt weergegeven.

 1. Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

Accountinstellingen in de weergave Backstage

 1. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt wijzigen, en klik vervolgens op Wijzigen.

Opdracht Wijzigen in het dialoogvenster Accountinstellingen

Het wachtwoord voor uw e-mailaccount bijwerken

Als u het wachtwoord wilt wijzigen dat wordt gebruikt om toegang tot de e-mailserver te krijgen, volgt u de instructies die u van de provider van uw e-mailaccount hebt ontvangen. Nadat het wachtwoord voor de e-mailserver is gewijzigd, wijzigt u het wachtwoord dat is opgeslagen in Outlook.

 1. Typ onder Aanmeldingsgegevens uw wachtwoord in het vak Wachtwoord.
 2. Als u niet telkens bij het verzenden en ontvangen van berichten het wachtwoord voor uw e-mailaccount wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Wachtwoord onthouden in.

Als u het selectievakje Wachtwoord onthouden inschakelt, is uw account toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot uw Windows-computeraccount.

Uw e-mailadres bijwerken

Er kunnen situaties zijn waarin uw e-mailadres verandert. Bijvoorbeeld anne@contoso.com kan worden gewijzigd in anne1@contoso.com. U kunt de serverinstelling bijwerken in uw accountinstellingen.

 1. Typ onder Gebruikersgegevens uw e-mailadres in het vak E-mailadres.
 2. Klik op Meer instellingen.
 3. Als u op het tabblad Algemeen onder Overige gebruikersgegevens een e-mailadres hebt opgegeven in het vak E-mailadres voor antwoorden, controleert u of dit nog steeds correct is. Als u E-mailadres voor antwoorden leeg laat, wordt het adres dat u in stap hebt ingevoerd, gebruikt wanneer iemand uw e-mail beantwoordt.

Bij een Exchange-account kan alleen de Exchange-beheerder uw e-mailadres bijwerken.

Uw e-mailserver bijwerken

Soms wordt de server gewijzigd waarmee u verbinding maakt om e-mailberichten te ontvangen en te verzenden.

Uw internetprovider laat u bijvoorbeeld weten dat de server voor uitgaande e-mail wordt gewijzigd van uitgaand.bijvoorbeeld.com naar smtp.voorbeeld.com. U kunt de serverinstelling in de accountinstellingen wijzigen. Uw internetprovider kan u de juiste servernamen geven.

 • Typ onder Servergegevens in de vakken Server voor binnenkomende e-mail en Server voor uitgaande e-mail de servernamen. De naam kan voor beide hetzelfde zijn, maar meestal zijn de namen verschillend.

Wijzigen hoe uw naam voor andere personen zichtbaar is

 • Typ onder Gebruikersgegevens in het vak Uw naam de naam zoals deze voor andere personen moet worden weergegeven.

Bij een Exchange-account kan alleen de Exchange-beheerder uw naam bijwerken.

Extra instellingen

Klik op Meer instellingen om het volgende te wijzigen (welke opties u precies kunt wijzigen, is afhankelijk van het type account):

 • Typ op het tabblad Algemeen onder E-mailaccount de naam die moet worden weergegeven in het mappenvenster (Mappenvenster: de kolom aan de linkerkant van het Outlook-venster dat mappen voor alle weergaven bevat, zoals E-mail of Agenda. Klik op een map om de items in de map weer te geven. In eerdere versies heette dit venster het Navigatiedeelvenster.) en het vak Van (als u meerdere e-mailaccounts hebt toegevoegd).
 • Als u een IMAP-account gebruikt, kunt u bepalen wanneer items worden verwijderd. Schakel onder Verwijderopties het vakje Items verwijderen wanneer u online tussen mappen schakelt in of uit.
 • Op het tabblad Mappen kiest u waar de e-mail die u vanaf dit account verzendt, wordt opgeslagen.
 • Op het tabblad Server voor uitgaande e-mail kunt u opgeven of voor uw SMTP-mailserver voor uitgaande e-mail verificatie wordt vereist. Dit wordt bijna altijd vereist als uw internetprovider toestaat dat u e-mailberichten verzendt via het e-mailaccount van de provider terwijl u niet direct verbonden bent met het netwerk van de provider. Als u bijvoorbeeld een e-mailbericht met het e-mailaccount van de provider thuis wilt verzenden en u niet thuis bent maar verbonden bent met het bedrijfsnetwerk, moet u meestal deze optie selecteren.
 • Op het tabblad Verbinding kunt u configureren hoe Outlook verbinding maakt met de e-mailserver.
 • Als uw internetprovider of e-mailbeheerder u heeft laten weten dat u de poortnummers of versleutelingsmethode moet wijzigen die door uw e-mailserver worden gebruikt, kunt u de wijziging aanbrengen op het tabblad Geavanceerd.

Voor Exchange-accounts zijn de volgende opties beschikbaar:

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2013